Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Zagadnienie istnienia Boga
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Zagadnienie istnienia Boga PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
16 kwietnia 2011

Czy Bóg istnieje? To jedno z najważniejszych pytań, jakie stawia sobie człowiek. Pytanie z tego względu niezwykle ważne, że odpowiedź, jaką na nie udziela determinuje jego życie w stopniu znaczącym. Życie człowieka wierzącego jest diametralnie różne od życia ateisty lub kogoś, kto na to pytanie nie chce dać żadnej odpowiedzi (agnostyka). Różnica ta nie tylko odnosi się do tego, czy odprawiamy pewne rytuały, ale odnosi się do naszego systemu wartości, naszych aspiracji, czy po prostu sposobu myślenia i działania.

Spór o istnienie Boga trwał od wieków, na sile nabrał w epoce oświecenia, a także w kolejnych wiekach, osiągając punkt kulminacyjny w stwierdzeniu filozofa Fryderyka Nietzschego – „Bóg umarł”. Również teraz spór na nowo odżywa za sprawą silnej ateistycznej propagandy, która tym razem nie idzie w parze z żadnym z totalitaryzmów. Coraz więcej osób odrzuca Boga, tym samym relatywizując moralność, spłycając samego człowieka do roli molekularnej maszyny, która żyje z uwagi na ślepy przypadek, by w końcu skończyć w piachu. Wprawia mnie w olbrzymie zdumienie, że tak chętnie, zwłaszcza współczesny, młody człowiek przyjmuje filozofię, w której życie nie ma w zasadzie większego sensu niż własna przyjemność.

Nie chcę jednakże w sposób jednostronny oceniać światopoglądów. Jestem całkowicie świadomy tego, że postawa ludzi podających się za wierzących często daleko odbiega od norm etycznych. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że to właśnie fanatycy religijni stoją za nikczemnymi zbrodniami, że w imię Boga zabijano, palono, prześladowano, a działalność największego kościoła chrześcijaństwa, przez 2 tysiące lat istnienia, przyniosła tyle szkody (jeśli nie więcej) ile pożytku. Historia XX wieku pokazała jednak, że i ludzie odrzucający Boga i religijność stają się twórcami zniszczenia i to na skalę niewyobrażalną.

Tyle gwoli wstępu. Przyjrzyjmy się w końcu temu, czemu poświęcony jest ten artykuł, mianowicie zagadnieniu istnienia Boga.

ISTNIENIE BOGA JAKO FAKT PSYCHICZNY

 

Niezaprzeczalnym jest istnienie Boga w psychice ludzkiej, zarówno w świadomości jak i w nieświadomości zbiorowej. Miliony ludzi wierzą w Boga, kultywują Boga, nauczają swoje dzieci o Bogu. W pewnym sensie wiarę wysysamy wraz z mlekiem matki. Istnienie Boga jest więc faktem psychicznym.

Czy fakty psychiczne nie są formą rzeczywistości? Czy to, co przyjęte powszechnie przez społeczeństwo, czy daną kulturę, nie stanowi prawdziwej rzeczywistości?

Jeśli za rzeczywistość uznać to, co wpływa na człowieka lub jest przedmiotem jego uwagi (czy to w sensie odczuć zmysłowych czy też myśli), to wówczas jednoznacznie musimy stwierdzić, że Bóg istnieje, przynajmniej jako fakt psychiczny.

Tutaj jednak możemy w odpowiedzi usłyszeć, że również w takim razie istnieje jednorożec. Tak! Jednorożec też istnieje, gdyż jest to fakt psychiczny i jest przedmiotem uwagi różnych ludzi (dzieci, twórców bajek, malarzy itp.).

Ludzie, generalnie, rozważając problem istnienia Boga, odnoszą się do tego co można zobaczyć, dotknąć, zmierzyć, czyli do tego co można doświadczalnie, zmysłowo zaobserwować.

Tymczasem pojawia się pytanie, czy istnieje rozwiązanie równania falowego, czy dowolnie innego równania matematycznego? Albo czy istnieje trójkąt (mam na myśli doskonałą figurę geometryczną)?

Nie są to rzeczy, które można doświadczyć pięcioma zmysłami, są to abstrakcyjne pojęcia, lecz jednoznacznie można im przypisać atrybut „istnienia”. Tym bardziej, że rozwiązanie równania nigdy nie jest wymysłem, fantazją matematyka, lecz jest odkryciem czegoś, co tak naprawdę już istniało.

Do tego jednak powrócimy później.

Zastanówmy się jednak nad tym, co dane słowo oznacza. Bo o ile wiemy, że funkcjonuje w języku, czy też w świadomości ludzi, słowo Bóg, co stanowi fakt psychiczny, to musimy sprawdzić, czy nie jest to pojęcie puste znaczeniowo (tak również argumentują ateiści).

DESYGNAT SŁOWA BÓG

 

By to sprawdzić musimy znaleźć tzw. desygnat, który pasuje do słowa „Bóg”. Desygnat jest to obiekt lub rzecz, która opisywana jest przez dany znak, wyraz lub symbol. Np. desygnatem słowa „kot” jest każdy obiekt o którym możemy zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest kotem.

O ile, na przykład, przy wspomnianym kocie jest pełen konsensus wszystkich zdrowych ludzi, co możemy nazwać kotem, o tyle, w przypadku Boga jest to już niejednoznaczne.

Ludzie mają różne wyobrażenia odnośnie Boga. Różnie definiują Boga religie. Dla przykładu katolicyzm jako Trójcę św., czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha św. o określonych atrybutach takich, jak np. wszechwiedza, wieczność itp.

Czy to jednak oznacza, że nie możemy wskazać obiektu, który zgodnie z prawdą jest Bogiem? Albo, że tych bogów jest wielu, bo Bogiem katolickim, jest obiekt, który zgodnie z prawdą jest Trójcą św., a Bogiem muzułmańskim jest obiekt, który zgodnie z prawdą jest Allachem?

Sprawa ta wygląda inaczej. Weźmy przykład z nauk przyrodniczych. Podobnie, jak Bóg istnieje, jako fakt psychiczny, wśród milionów ludzi, tak i wśród naukowców (ale i studentów, bądź ludzi interesujących się nauką) istnieje fakt psychiczny zwany kwarkiem.

Jestem przekonany, że o istnieniu  (w sensie faktu psychicznego) kwarków wie mniej ludzi, niż o istnieniu Boga. Co więcej w przypadku kwarku wyobrażenie jego będzie inne u osoby, która przeczyta jeden artykuł na ten temat w „świecie Nauki”, a inne u profesora, który zajmuje się badaniem pewnego fenomenu, który konsensus naukowy nazywa „kwarkiem”. Co więcej, pewien fenomen, czy też zjawisko empiryczne różni naukowcy mogą różnie interpretować i tworzyć różne teorie.

Podobnie jest w przypadku Boga. Mamy tu kilka różnych społeczno-kulturowych konsensusów czy też interpretacji (różnych religii), a także inne wyobrażenie Boga ma przeciętny wierny od teologa, czy myśliciela,  inaczej wyobraża sobie Boga pani X, a inaczej pan Y.

W przypadku badań naukowych (np. kwarków) pojęcie odnosi się do zjawisk, czyli fenomenów. Czy również pojęcie Boga odnosi się do czegoś empirycznego?

Dokładnie tak!

Pierwotny człowiek doświadczał działania mocy, doświadczał różnego rodzaju zjawisk, które były dla niego transcendentne, wykraczające ponad niego. Te fenomeny, poczucie oddziaływania mocy odnosił do jakiś istot, czy sił, które nazywał bogami lub Bogiem.

Ponadto, wielu ludzi na przestrzeni dziejów oddawało się medytacjom, rozważaniom, wielu miało mistyczne wizje, wchodziło w ekstatyczne stany, eksplorowało swoją jaźń, czy po prostu miało objawienia.

Jaźń, wg wybitnego psychoanalityka C.G. Junga, zawiera obraz Boga lub jest królestwem Bożym w człowieku. Ten obraz Boga na przestrzeni wieków odkrywają różni ludzie, z różnych kultur, czasami robią to świadomie, czasami doznają pewnych objawień bez własnej woli.

Jaźń jest faktem. Doświadczenia tych ludzi, a mogą to być również nasze doświadczenia, są faktem. To, co doświadcza w nich człowiek, zarówno w zachwycie lub lęku nad rzeczywistością wykraczającą ponad nas (jak u pierwotnych), czy też w medytacji, objawieniach, wizjach jest empirycznym potwierdzeniem istnienia Boga, odnosi się do tego, co zgodnie z prawdą jest Bogiem.

BÓG JAKO RZECZYWISTOŚĆ TRANSCENDENTALNA

 

Desygnatem słowa Bóg jest, ujmując to innymi słowami, rzeczywistość transcendentalna. Prawdziwym ignorantem musi być ktoś, kto odrzuca to, co wykracza ponad jego własny nos percepcji, a konkretniej ponad nasze ego. Byty, istniejące bez względu na naszą świadomość są faktem. Zjawiska zachodzące poza naszym udziałem i poza naszą świadomością są faktem. Spłyceniem i ignorancją jest uważanie, że wszystkie te fenomeny to przypadek, czyste prawdopodobieństwo w zderzaniu się „kulek” w skali mikro…

Wróćmy na chwilę jeszcze do rozwiązania równania falowego, czy też do pojęcia trójkąta (oczywiście możemy zamiennie użyć jakiegokolwiek pojęcia abstrakcyjnego). Na wzór filozofii platońskiej są to pewne idee. Te idee też są faktami psychicznymi, co więcej, również istnieją, bez względu na uświadomienie sobie tego przez człowieka, gdyż tak jak wspomnieliśmy rozwiązania równań są odkrywane, nie zaś wymyślane.

BÓG JAKO IDEA

 

Bóg może też być opisany jako idea abstrakcyjna, a w zasadzie jako Pełnia idei. Ideami opisującymi, dla mnie, Boga są: Władza, Wieczność, Dobro, Miłość, Mądrość, Życie, Piękno, Prawda.

Połączenie tych idei możemy w sensie pojęciowym uznać jako ideę Boga.

Bóg jawi się jako ostateczny cel i źródło, pierwsza przyczyna, jako Pan, ten, który nad wszystkim panuje, stanowi o losie, czy o zasadzie bytu, jako stwórca, ten, który nie ma nikogo nad sobą, który nie jest stworzony, ani nie jest zrodzony, stąd – Władza.

Bóg jest tym, który jest początkiem i końcem (biblijne „Alfa i Omega”), tym, który nie podlega zmianom, ani upływowi czasu, procesowi rozkładu, przemijania, stąd – Wieczność.

Bóg jest dobrem najwyższym, miłością. Bóg jest miłosierny, łaskawy. Janowe - „Bóg jest miłością”.

Stąd Bóg jako Miłość i Dobro.

Bóg uosabia wiedzę, jest (przynajmniej potencjalnie) wszechwiedzący, stąd – Mądrość.

Bóg daje życie i jest życiem, to, co żyje, żyje w Bogu, Bóg niszczy śmierć, ratuje od śmierci, stąd Bóg jako – Życie.

Bóg może być poetycką metaforą, może być uosobieniem tego, co doskonałe, godne podziwu, stąd – Piękno.

W końcu Bóg to zaprzeczenie fałszu, to odpowiedź na wszystkie pytania - Prawda.

Te osiem idei stanowi Pełnię. Tymi atrybutami można opisywać i zwykle opisuje się Boga. Są to idee, do których też dąży człowiek, do których tęskni człowiek, którymi powinien być człowiek wypełniony, czyli Dobro, Miłość, Mądrość, czy Piękno. Są to idee, cnoty istniejące w naszych umysłach.

Ale też idee, które odnoszą się do tego, co nieogarnione jak Wieczność, Życie, Władza (w sensie pierwszej przyczyny, źródła wszystkiego).

Przede wszystkim zaś to, co każdy człowiek poszukujący chce znaleźć, czy też cała ludzkość – Prawda. Odpowiedź o istnienie Boga to odpowiedź na pytanie czy istnieje Prawda i Miłość. Ja nie mam wątpliwości.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna