Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Tajemne słowa
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Tajemne słowa PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
06 marca 2011

NAUKA ZBAWCY

Oto owoc gnozy Ojca, tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a spisał najmniejszy spośród wybranych.

Wstąpiwszy na górę wraz ze swymi uczniami Jezus przemówił:

Tajemnice moje mówię godnym moich tajemnic.
Nie rzuca się bowiem pereł przed wieprze, ani psom nie rzuca się tego co święte.

Kto ma uszy, niechaj słucha.

Nawróćcie się!
Wyrzeknijcie się świata i bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo!
Kto bowiem poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, tego świat nie jest godzien.

Błogosławieni czystego serca i pokój czyniący,
Błogosławieni jesteście gdy was prześladują,
Błogosławieni jesteście gdy złorzeczyć wam będą i źle o was mówić z mojego powodu,
Błogosławieni cisi, słabi, ubodzy w duchu, zasmuceni i pragnący sprawiedliwości.
Błogosławieni samotni.

Wy jesteście światłością świata!
Nie stawia się światła pod łóżko, lecz tak, by oświetlało całe pomieszczenie!

Spytali się Go jego uczniowie: Jak mamy żyć Mistrzu?

Jezus odrzekł:
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
Ale gromadźcie sobie skarby w niebie.

Odpłacajcie dobrem za zło, a gdy ktoś chce wam coś zabrać, oddajcie mu jeszcze więcej.
Gdy uderzy was ktoś w lewy policzek, nadstawcie mu i prawy.
Gdy was ktoś prosi, dajcie mu.
Pożyczajcie nie spodziewając się oddania.
Jeśli macie pieniądze dawajcie temu, który wam ich nie zwróci.

Spytał się Piotr: Czy chcesz abyśmy pościli? Jak mamy się modlić? Czy mamy przestrzegać obrzędów?

Odpowiedział Jezus:
Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie,
Nie bądźcie obłudni, jak ci co wystają w kościołach i modlą się na głos.
Lecz wy gdy się modlicie wejdźcie do swojego pokoju, zamknijcie za sobą
drzwi i módlcie się w ukryciu.
A Ojciec, który was widzi w ukryciu, odpłaci wam.

Spytał się Andrzej: Gdy bracia nasi grzeszą wobec nas, a nasi bliscy nas odtrącają z twojego powodu, co mamy czynić?

Jezus odpowiedział:
Zawsze przebaczajcie i nie gniewajcie się,
gdyż i Bóg wam odpuszcza, bo Bóg jest Dobry,
a słońce jego wschodzi tak nad złymi, jak i nad dobrymi.
Naśladujcie Boga, gdyż sami bogami jesteście.

Spytał się Tomasz: Poucz nas o Królestwie, gdzie ono jest i jakie będzie?

Jezus uśmiechnął się i odparł:
Nie pożądajcie, bądźcie wolni i pokornego serca.
Poszukujcie ukrytego w was Człowieka,
gdyż Królestwo Boże jest w was.

Gdy wam mówią, że królestwo Boże jest tutaj albo tam,
nie wierzcie.
Gdy wam mówią, że oto jestem tutaj lub tam,
nie wierzcie.

Spytał się Filip: Faryzeusze i uczeni analizują Pisma, w których szukają Prawdy. A my skąd ją mamy brać, gdy od nas odejdziesz?

Jezus mu odpowiedział:
Ja daję Wam Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może,
ale Wy przyjmijcie. On o wszystkim Was pouczy.

Spytał się Jan: Poucz nas Mistrzu, jak mamy postępować względem siebie?

Jezus objął go i powiedział:
Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem,
Służcie jedni drugim, strzeżcie własnych braci jak źrenicę swego oka.
Troszczcie się o braci i siostry, lecz nie troszczcie się o to co będziecie jedli i pili,
o samochód, dom, pracę, sławę, to wszystko jest marnością i nie ma wartości.

Gdy zstąpili z góry, zawołał Jezus do tłumów:

Zostawcie wszystko i pójdźcie za mną.
Pójdźcie za mną wszyscy. I miejcie wszystko wspólne.

Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam.
Królestwo Boże jest w was.
Gdy będziecie przestrzegać moich przykazań,
miłować się wzajemnie, będziecie wolnymi.
A ja i Ojciec zamieszkamy w was i będziemy jednością.

Bo Ojciec szuka czczicieli, którzy go czczą w Duchu i w Prawdzie,
nie słowem i literą, lecz czynem i życiem.

Pokój mój zostawiam, pokój mój Wam daję.
Nie pokój jaki daje świat, ale pokój prawdziwy.

Otwórzcie serca Wasze i pijcie ze Źródła Wody Żywej,
która wypływa ze Zdroju Ojca,
Ja jestem tą wodą,
Ja jestem Droga, Prawda i Żywot,
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Zaprowadzę Was do Ojca,
Kto bowiem do mnie przychodzi, tego przyjmę,
a pragnącemu dam darmo pić wody żywej,

Gdy lud usłyszał te słowa odszedł z politowaniem.


Zapytała się Maria Magdalena: Nauczycielu, czemu oni odeszli, przecież Prawdę mówiłeś?

Jezus odparł:
Wąska i ciasna jest brama, która wiedzie do żywota
i nieliczni nią idą.

Lecz gdy staniecie się jak dzieci, gdy męskie uczynicie
żeńskim, a żeńskie męskim, gdy dwoje będziecie
łączyć w jedno, gdy poznacie siebie, wtedy zostaniecie poznani
i zrozumiecie, że jesteście synami Ojca Żywego.

Bracia i Przyjaciele, wam dane zostało poznać tajemnice królestwa.
Idę do mojego i waszego Ojca,
gdyż Królestwo moje nie jest z tego świata,
lecz będę z Wami po wszystkie dni, aż się wszystko wypełni.

I został wzięty w górę do nieba na ich oczach, a uczniowie powróciwszy zaczęli żyć według tego jak im przykazał i głosili Prawdę tym, którzy chcieli ich słuchać.


OŚMIOSTOPNIOWA ŚCIEŻKA WTAJEMNICZENIA

To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je najmniejszy spośród uczniów.

Ośmiostopniowa ścieżka Zbawcy, droga żywota wiecznego.

Rzekł Zbawca: "Zważ na każde me słowo i nie opuszczaj żadnego. Myśl o nich każdego dnia.
Teraz odchodzę, lecz powrócę wraz z moim Ojcem, by zamieszkać na zawsze."

"Słuchaj moich słów i zapisuj, albowiem oto osiem wąskich dróg, a każda z nich jest kręta i zakryta. 
Kto zrozumie znaczenie tych słów i podąży za nimi, będzie panował nad Pełnią i nie zakosztuje śmierci.
Albowiem osiem to liczba Pełni."

Droga 1. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli

Droga 2. Szukajcie, a znajdziecie. Kto szuka, niech nie ustaje w poszukiwaniu.

Droga 3. Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie. Gdyż wszystko jest jawne wobec nieba.

Droga 4. Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.

Droga 5. Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, tego świat nie jest wart.

Droga 6. Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.

Droga 7. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 

Droga 8. Gdy czynicie dwoje jednym, staniecie się Synami Człowieczymi. I jeśli powiecie: "Góro, przesuń się", a ona się przesunie.

Na koniec Zbawca spojrzał w niebiosa i rzekł: "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli"

TRÓJGŁOWY SMOK

Oto widzę - Trójgłowy smok, który perłę okrywa muskularnym ogonem. I zwój płonący, a na nim trzy drogi którymi może pójść człowiek, by zgładzić bestię, dla zdobycia perły. A smocza komnata pośród głębin mórz, pod tysiącem myśli i fałszywych masek leży ukryta. I troje drzwi potężnych. Za każdymi zaś drzwiami osiem labiryntów mroku i cierpienia, osiem lochów smutku i samotności, osiem krypt walki i znoju.

I widzę trzystu trzydziestu trzech bohaterów dzierżących miecze, a każdy miecz różnej barwy. Z otwartymi przyłbicami chwytają w dłoń klucze do drzwi. A klucze troistej są materii - z mosiądzu, żelaza i złota.

Ruszają na bój bohaterowie, zbroje żelazne mają na sobie i tarcze z herbem swego Pana ściskają w lewej dłoni. Ostatni raz patrzą za siebie, żegnając swój dawny żywot. I dosiadają żwawe rumaki. Przyjrzałem się oczom rumaków. Oczy ich pełne krwi. I ogień w nich płonący. Buchają dymem z nozdrzy jak zwierzęta piekieł i pędzą do mitycznych krain.

Zatrwożeni, lecz pełni wiary bohaterowie powtarzają w natłoku cichych modlitw rycerską mantrę - "Perła jest naszym celem, dla niej zostaliśmy strąceni. Bez niej nie możemy powrócić do Ojczyzny, by wpaść w ramiona naszego Ojca, Króla królów i na nowo przyodziać królewskie szaty. Misję musimy wykonać, chociaż prób możemy podejmować tysiąc tysięcy, miriady miriad w milionach naszych rycerskich żywotów."

I oto wzrok mój pada na zaświaty, gdzie Starowieczni szarpią struny bohaterskich żywotów szepcząc:

"Bez perły koło życia kręci się dalej. Przed człowiekiem trójca dróg, troiste rozdroże.

A pierwsza droga jest biała, jest drogą lilij polnych, dziecięcej ufności i pokory. Droga, którą podążasz na kolanach, głowę zwracając ku niebiosom. Droga myjącego stopy i opluwanego.

Druga droga jest czarna, mozołem pokryta i bagnem, lecz idziesz w niej prosto, patrząc przed siebie i bicze znosisz w heroicznej walce. Droga niosącego krzyż.

Trzecia zaś droga mieni się szarością. Nic na niej nie ma, a w oddali tylko przerażające pustkowia. Droga samotnego mędrca o uspokojonym umyśle. Droga opuszczonego.

Drogi Abla, Kaina i Seta. Drogi gołębia, kruka i wróbla. Drogi służby, woli i mądrości. Drogi Ducha, Ziemi i Pustki.

Trzy drogi do pokonania smoka, trójca dróg by perłę wziąć, trójca dróg - krętych i zawiłych."

A Najwyższy z nich, którego blask powalił mnie na kolana, rzekł ciepłym głosem: "Podążajcie synkowie moi...każdy swoją drogą...według losu, łaski lub wyboru."

Siedem Punktów Treningu Umysłu. Traktat Atishy

Najpierw naucz się rzeczy podstawowych.

Myśl o wszystkich zjawiskach jako o snach.

Badaj naturę nienarodzonej uważności.

Nawet lekarstwo niech samo odejdzie.

Osiądź w naturze podstawowego poznania, istoty.

Pomiędzy sesjami uważaj zjawiska za fantomy.

Ćwicz łączenie się, zbieranie i wysyłanie.

Czyń to, ujeżdżając oddech.

Trzy przedmioty, trzy trucizny, trzy podstawy cnoty.

Ćwicz z frazami w każdej formie zachowania.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna