Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Szmaragdowa Tablica Hermesa Trismegistosa PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
26 kwietnia 2011

materiał pochodzi ze strony: http://franzbardon.pl/artykuly/hermetyzm/szmaragdowatablica.php

Prolog

Szmaragdowa Tablica (SzT) Hermesa jest podstawą zachodniej myśli i praktyki alchemicznej, jakie znamy dzisiaj. Alchemia jest generalnie praktycznym zastosowaniem filozofii hermetycznej, w przeciwieństwie do powszechnego postrzegania jej jedynie za żądzę złota. W moim komentarzu będę badał SzT jako określenie hermetycznej i alchemicznej filozofii.

Dokładne pochodzenie SzT jest owiane tajemnicą. Opinie wielce się różnią, od naukowej teorii, że pochodzi ona z wczesnego okresu alchemii arabskiej, do spekulacyjnej fantazji o pochodzeniu atlantejskim. Oryginalny dokument nie przetrwał i mamy jedynie do czynienia z jego tłumaczeniami. Dostępnych jest rzeczywiście kilka różnych tłumaczeń SzT, a ja zdecydowałem się użyć XII wiecznego łacińskiego tłumaczenia Steele i Singel (1928:p.492).[1] Jednakże w tekście komentarza ciągle odnoszę się do mojej biblioteczki tłumaczeń (w sumie 14), gdyż każda różnica w doborze słów skutkuje lekko odmienną interpretacją. Próbowałem zlać znaczenie wielu z nich w moim komentarzu tej konkretnej wersji.

W ciągu ostatnich 200 lat odkryto kilka arabskich tłumaczeń i przeniesiono je na angielski. Jedna z tych arabskich wersji zawiera tekst twierdzący, że SzT jest testamentem osoby nazywanej "Balinas", która weszła do jaskini i zobaczyła Hermesa siedzącego w niej i trzymającego "szmaragdową" (co oznacza "zielony kamień", a nie że był to akurat szmaragd) tablicę, na której były zapisane pewne słowa w starożytnym syryjskim. Najwyraźniej, Balinas opuścił jaskinię i następnie spisał (albo przekazał ustnie) to, co zobaczył wyryte na tablicy Hermesa. Niezależnie od tego, czy ta historia jest prawdziwa czy nie, to te słowa poprzedzając SzT wartościowym mitologicznym obrazem: wewnętrznym poszukiwaniem znaczenia.


SZMARAGDOWA TABLICA HERMESA


1) PRAWDZIWE, BEZ FAŁSZU, PEWNE I NAJPRAWDZIWSZE:

2) TO, CO JEST NA DOLE JEST JAK TO, CO NA GÓRZE; I TO, CO JEST NA GÓRZE JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE, BY CZYNIĆ CUD JEDNEJ RZECZY.

3) I JAK WSZYSTKIE RZECZY ISTNIEJĄ Z JEDNEGO, MEDYTUJĄCEGO JEDNEGO, TAK WSZYSTKIE URODZONE RZECZY Z TEJ STRONY JEDNEJ RZECZY ISTNIEJĄ Z ADAPTACJI.

4) JEJ OJCEM JEST SŁOŃCE, JEJ MATKĄ KSIĘŻYC;

5) WIATR NIESIE JĄ W SWOIM ŁONIE; KARMI JĄ ZIEMIA.

6) TUTAJ JEST OJCIEC WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA.

7) JEGO MOC JEST PEŁNA JEDYNIE GDY ZWRÓCONA KU ZIEMI. ODDZIELA ZIEMIĘ OD OGNIA, SUBTELNE OD GĘSTEGO, PRZYJEMNIE, Z WIELKĄ ZDOLNOŚCIĄ.

8) WZNOSI SIĘ Z ZIEMI DO NIEBA, PONOWNIE SCHODZI NA ZIEMIĘ I PRZYJMUJE MOC GÓRY I DOŁU.

9) TAK POSIĄDZIESZ CHWAŁĘ CAŁEGO ŚWIATA. DLATEGO WSZELKI MROK OD CIEBIE UCIEKNIE.

10) TU JEST NAJSILNIEJSZA SIŁA WSZELKIEJ SIŁY; GDYŻ ZWYCIĘŻA WSZELKIE SUBTELNE RZECZY, PRZENIKA WSZELKIE RZECZY STAŁE.

11) TAK ZOSTAŁ STWORZONY ŚWIAT.

12) Z TEGO POWSTANĄ ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE, NA KTÓRE JEST TO SPOSÓB.

13) ZATEM JESTEM NAZYWANY HERMES POTRÓJNIE-UKORONOWANY (TRISMEGISTUS), POSIADAJĄC TRZY CZĘŚCI FILOZOFII (MĄDROŚCI) CAŁEGO ŚWIATA.

14) KOMPLETNE JEST TO CO MÓWIŁEM O DZIAŁANIU SŁOŃCA.

 

**************************

 

Komentarz

1) PRAWDZIWE, BEZ FAŁSZU, PEWNE I NAJPRAWDZIWSZE.

Szmaragdowa Tablica (SzT) rozpoczyna się od stwierdzenia, że jej słowa są uniwersalnie prawdziwe. Istnieje bardzo wiele poziomów Prawdy, a SzT określa tutaj, że jej słowa mają zastosowanie do wszystkich tych poziomów. W ten sposób, SzT daje nam klucz, dzięki któremu możemy testować nasze rozumienie jej słów? jeśli na jakimkolwiek poziomie naszego doświadczenia te słowa nie brzmią prawdziwie, to nasze rozumienie musi zostać rozszerzone.

2) TO, CO JEST NA DOLE JEST JAK TO, CO NA GÓRZE; I TO, CO JEST NA GÓRZE JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE, BY CZYNIĆ CUD JEDNEJ RZECZY.

Tutaj SzT definiuje JEDNĄ RZECZ jako Nieskończone Kontinuum. Zwrot GÓRA (bądź jakiekolwiek z jego różnych tłumaczeń) ustanawia dwie koncepcje: 1) punkt startowy dla którego istnieje GÓRA; oraz 2) nieskończony kierunek do góry. Zwrot DÓŁ, podobnie, ustanawia: 1) punkt startowy, dla którego istnieje DÓŁ; i 2) nieskończony kierunek do dołu. Stwierdzenie, że TO, CO NA GÓRZE JEST JAK TO, CO JEST NA DOLE, i vice versa, umieszcza je w continuum podobieństwa. To tworzy Nieskończone Kontinuum z tylko jedną RZECZĄ jasno zdefiniowaną - Środkiem, z którego GÓRADÓŁ rozciągają się w nieskończoność.

W Nieskończonym Kontinuum, Środek ma miejsce (zachodzi) w każdym kim, czym, kiedy, gdzie i dlaczego. Wzdłuż Kontinuum nie ma miejsca, z którego GÓRADÓŁ nie rozciągałyby się w nieskończoność, a zatem na równi. W tym sensie, Nieskończone Kontinuum jest JEDNĄ RZECZĄ.
Nazywam tę JEDNĄ RZECZ: Jaźnią. Zawiera ona wszystkie RZECZY i wszystkie nie-RZECZY, i jest być może najobszerniejszym i najpotężniejszym Kontinuum, jakie możemy przyjąć. Takie Kontinuum umieszcza nas w relacji do ptaka na drzewie, do innej osoby, do substancji nad którą pracuje się w laboratorium alchemicznym, do Archanioła, do różnych aspektów naszej osobowości, do rzeki, do generalnie wszystkiego co tylko możemy sobie wyobrazić.

Wewnątrz Kontinuum nie istnieje coś takiego jak CUD, gdyż to słowo implikuje zajście wychodzące poza Prawa Natury. Z punktu widzenia Hermetyzmu, rzeczy, które uznajemy za cuda są jedynie takim sposobem współgrania Praw Natury, jakiego nie rozumiemy, a nie takim, który łamie te Prawa. Mając to na uwadze, stwierdzenie SzT o CUDZIE JEDNEJ RZECZY wskazuje, że jedynie na poziomie całego Nieskończonego Kontinuum istnieje prawdziwa cudowność i prawdziwość; oraz że wszystko, co robimy tutaj wewnątrz Kontinuum, jest jedynie manipulacją Prawami Natury.

3) I JAK WSZYSTKIE RZECZY ISTNIEJĄ Z JEDNEGO, MEDYTUJĄCEGO JEDNEGO, TAK WSZYSTKIE URODZONE RZECZY Z TEJ STRONY JEDNEJ RZECZY ISTNIEJĄ Z ADAPTACJI.

Ustanowiwszy Nieskończone Kontinuum Jaźni - JEDNĄ RZECZ - SzT zwraca się teraz ku dyskusji nad tworzeniem życia wewnątrz tego Kontinuum. SzT przyjmuje JEDNEGO za "Wszelki Umysł" i stwierdza, że wszystkie RZECZY powstają z MEDYTACJI (kontemplacji) tego JEDNEGO. Każda z tych RZECZY, wewnątrz Kontinuum Jaźni, jest samo-świadomym aspektem JEDNEGO, Wszelkiego Umysłu, odzwierciedlającym moc JEDNEGO i musi ona działać według metod JEDNEGO. Zatem, tak jak JEDEN "robi" RZECZY poprzez MEDYTACJĘ, te RZECZY muszą następnie "zrodzić" to, czego pragną, poprzez podobny proces - ADAPTACJĘ procesu wykonywanego przez JEDNEGO.

4) JEJ OJCEM JEST SŁOŃCE, JEJ MATKĄ KSIĘŻYC;

5) WIATR NIESIE JĄ W SWOIM ŁONIE; KARMI JĄ ZIEMIA.

6) TUTAJ JEST OJCIEC WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA.

SzT opisuje teraz ten "adaptowany" proces tworzenia. Jako że odnosi się to do wszystkich rzeczy, to moja niniejsza dyskusja z konieczności będzie w stanie objąć jedynie kilka aspektów zastosowań tego procesu.

Użyte jest tutaj zobrazowanie ludzkiego procesu tworzenia (OJCIEC, MATKA, ŁONO, KARMIENIE), który jest równocześnie skorelowany z geocentrycznymi symbolami (SŁOŃCE, KSIĘŻYC, WIATR/POWIETRZE, ZIEMIA). Można to przedstawić poprzez równanie:

(OJCIEC/SŁOŃCE + MATKA/KSIĘŻYC + WIATR/ŁONO + ZIEMIA/KARMIENIE)
= równe jest =
OJCIEC WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA

 

OJCIEC/SŁOŃCE:

Jest to archetyp Mocy (przeciwnej do Formy), światła (przeciwnego do ciemności), Ognia (przeciwnego do Wody), myśli (przeciwnej do materii fizycznej). Jest połową biegunowości - jego istnienie wskazuje na równoczesne istnienie drugiego bieguna (MATKA/KSIĘŻYC).

Moc, energia, kreatywna intencja, Umysł, Jod - niezależnie od poziomu stosowanego przez ten archetyp, zawsze szuka on ekspresji poprzez Formę. W sensie hermetycznym, każda wibracja szuka ekspresji poprzez poziomy wibracji, które są bezpośrednio pod nią. Zatem każda wibracja jest ekspresją tej, która leży nad nią, a równocześnie wyraża siebie poprzez poziomy leżące pod nią. Kreatywny proces nakreślony w tej części SzT jest "skierowanym do dołu" przejściem Mocy do Formy ("ruch do góry" od Formy do Mocy przychodzi później). Nasienie OJCA odszukuje jajeczko MATKI i rytm SŁOŃCA (12) jest związany z ZIEMIĄ rytmem KSIĘŻYCA (13); Indywidualność wyraża się poprzez osobowość; mentalne natchniewa astralne; światło poznaje siebie jedynie przenikając ciemność; Chokmah wkracza do Binah.

MATKA/KSIĘŻYC:

Jest to archetyp Formo-wania. Jest to ciągły ruch energii w dół skali wibracji, wyrażając się poprzez coraz gęstszą manifestację. Otrzymuje ona promienie SŁOŃCA, zmienia je i odzwierciedla ZIEMI; owija swoje ŁONO dokoła jajeczka, które pochwyciło nasienie; jest pierwszym He z Jod-He-Wa-He; Binah przekształconym przez nasienie Chokmah, z jej stanu Mrocznej Sterylnej Matki do Jasnej Zapłodnionej Matki.

Tworzenie jest głównie Dziełem MATKI i jest to ukazane przez następne symbole, które są aspektami archetypu MATKI.

WIATR/ŁONO:

W klasycznym hermetycznym ujęciu Elementów, Powietrze jest postrzegane jako produkt Ognia i Wody, reprezentujący ich syntezę. Powietrze działa jako pośrednik pomiędzy Ogniem i Wodą i w efekcie jest tworzone przez ich interakcję. Każde z nich wskazuje na istnienie wszystkich trzech - istnieją one jedynie w połączeniu. Jeśli przyjmiemy Ogień jako "kierunek do góry", a Wodę jako "kierunek do dołu", to Powietrze byłoby stanem nie-ruchu, środkiem pomiędzy nimi dwoma. Powietrze nie posiada własnego ruchu, jednak przyjmuje wszelki ruch na nim odciskany. W równaniu SzT, ruch wywierany na Powietrze jest skierowany do dołu. Tutaj Powietrze jest WIATREM pokazując stojącą za nim Moc i podkreślając, że jest ono ekspresją tej Mocy. Ta ekspresja działa jako ŁONO, niosąc kreację poprzez ciążę do narodzin. Powietrze wyraźnie działa tutaj jako pośrednik skierowanej do dołu Mocy w jej przyrastaniu Formy.

W terminologii kabalistycznej jest to Tiphareth jako produkt Chokmah i Binah; lecz w swym aktywnym, skierowanym do dołu, przepływie ku Malkuth. Wa z IHVH w swym aspekcie poszukiwania skierowanej do dołu ekspresji poprzez ostatnie He. Jest to włączenie innych planetarnych wpływów do naszego ziemskiego doświadczenia poprzez cykle Słońca i Księżyca. Jest to Jaźń Indywidualności "świadomości Adepta", która wyraża się poprzez osobowość i ciało fizyczne.

ZIEMIA/KARMIENIE PIERSIĄ:

Ogień + Woda + Powietrze = Ziemia, jest powszechną koncepcją relacji Elementów, lecz na poziomie archetypowym. Jednak praktycznie i funkcjonalnie, Ziemia jest doświadczana jako indywidualny Element, tak samo jak Ogień czy Woda. Jest to archetyp samej Formy. Gdzie Woda ma tendencje ku Formie, to Ziemia jest produktem tej tendencji, ostatecznym ubraniem nadanym Mocy w jej zejściu w ekspresję. ZIEMIA pielęgnuje kreację, dając jej stałą i niezależną formę.

Jest to Tiphareth ubrany w Yesod i ukazujący się w Malkuth. Ostatnie He z IHVH. Jest to Jaźń Indywidualności wyrażona poprzez osobowość wewnątrz ciała fizycznego.

OJCIEC WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA

Te połączone cztery Elementy plus Piąty - świadoma uwaga twórcy - skutkują niezależnym życiem. SzT symbolizuje to tutaj opisując rezultat jako OJCA, który sprowadza nas do początku naszego równania, tak jak Uroboros odnajdujący swój koniec w swoim początku, w nieskończonym cyklu odkrywania siebie. Ten powstający OJCIEC ma tworzyć WSZELKĄ CUDOWNOŚĆ ŚWIATA. Zauważ różnicę pomiędzy CUDOWNOŚCIĄ, a CUDEM, co wskazuje, że wewnątrz Kontinuum, OJCIEC posłuszny jest Prawom Natury.

Niesłychanie ważnym czynnikiem w procesie kreacji nakreślonym w SzT jest świadoma uwaga twórcy. Jest to Piąty Element, Kwintesencja; chociaż dogłębnie przyjmowana, to nie jest ona nigdy bezpośredni nazwana. O ile ekspresja wyższego poprzez niższe jest naturalnym zjawiskiem, to jedynie poprzez dodanie świadomej uwagi tworzy ona OJCA WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA.

7) JEGO MOC JEST PEŁNA (INTEGRA) JEDYNIE GDY ZWRÓCONA KU ZIEMI. ODDZIELA ZIEMIĘ OD OGNIA, SUBTELNE OD GĘSTEGO.

Produktem skierowanego do dołu równania kreacji w SzT jest OJCIEC; bądź w sensie elementowym, OGIEŃ. Jest to aktywna Moc, chociaż ubrana w gęstsze warstwy wibracji niż OJCIEC/SŁOŃCE. Ten OJCIEC/OGIEŃ jest niczym innym jak Kwintesencją ubraną w fizyczną Formę - potęgą świadomej uwagi wyrażoną poprzez istotę ludzką.

SzT stanowi, że ta siła świadomej uwagi jest integra (pełna, kompletna, cała) jeśli jest versa fuerit (skierowana ku, rzucona do) ziemi. To oznacza, że świadoma uwaga na ludzkim poziomie (OJCIEC/OGIEŃ) ustanawia na nowo kontakt (który wtedy wskazuje na uczestnictwo w Całości) ze swym bardziej archetypowym wyrazicielem (OJCIEC/SŁOŃCE), kiedy jest zwrócona do wewnątrz, do Jaźni ubranej w najgęstszą materię (ZIEMIA).

To zwracanie się do wewnątrz ku sobie jest tym, co zapoczątkowuje cykl powrotu i sprowadza nas do następnego równania - Mocy wznoszącej się z Formy.

O ile pierwsze równanie SzT było skierowanym do dołu dodaniem Formy do Mocy, to nowy OJCIEC powoduje działanie przeciwne - separację Mocy od Formy. Siła tej introspekcji jest podwójna: A) ODDZIELA ZIEMIĘ OD OGNIA; oraz B) oddzieli SUBTELNE OD GĘSTEGO.

Przy "A", widzimy ją oddzielającą gęstszą ZIEMIĘ (fizyczną manifestację) od początkowej inspiracji jej subtelniejszego OGNIA. Można powiedzieć, że jest to Kwintesencja pracująca nad samą sobą od podstaw. Jej efektywność zaczyna się od wyjściowego punktu jej najgęstszej manifestacji oddzielając siebie od swej Jaźni. Jest to bardzo trafny opis procesu ludzkiej introspekcji bądź alchemicznego gnicia i fermentacji. Tutaj Ogień działa na Całości i oddziela ZIEMIĘ od swego OGNIA (siebie), świadomie zrzucając swoje materialne ubranie.

OGNIEM tak uwolnionym od swej ZIEMI, SzT prowadzi nas do perspektywy "B", gdzie następuje sięgnięcie w dół i oddzielenie tym razem SUBTELNEGO od GĘSTEGO.
"A" (OGIEŃ-minus-ZIEMIA) i "B" (GĘSTE-minus-SUBTELNE) są tymi samymi procesami, lecz na różnych poziomach i widzianymi z różnych perspektyw: "A" z DOŁU, a "B" z GÓRY. Działanie OJCA/OGNIA jest całkowitą separacją, lecz w "A" to działanie jest ruchem z DOŁU ku GÓRZE, a w "B" jest to działanie z GÓRY, sięgające do DOŁU by wznieść go do GÓRY.

To nakreśla podwójny proces separacji. Najpierw ZIEMIA jest usuwana z OGNIA, co wskazuje wzniesienie świadomej uwagi, z ZIEMI do OGNIA. Następnie ten OGIEŃ na nowo działa na siebie, oddzielając swoją własną esencję od swych GĘSTYCH aspektów. Jako całość, jest to proces, w którym OJCIEC/OGIEŃ samo-świadomie uwalnia swoją Jaźń z Formy - jest to prawie bezpośrednie odwrócenie początkowego procesu tworzenia.

8) Z WIELKĄ ZDOLNOŚCIĄ (MĄDROŚCIĄ)[2] WZNOSI SIĘ Z ZIEMI DO NIEBA, PONOWNIE SCHODZI NA ZIEMIĘ I PRZYJMUJE MOC GÓRY I DOŁU.

Świadoma uwaga, wyzwolona teraz ze swojego ubrania Formy, wznosi się do góry poprzez poziomy wibracji wewnątrz Kontinuum. Według SzT, robi to z magno ingenio. Ten zwrot tłumaczy się jako "wielka (magno) naturalna zdolność czy talent (ingenio)" i jest on często przyjmowany za MĄDROŚĆ. Jest to bardzo subtelna siła, taka która wskazuje na wrodzoną umiejętność - naturalny aspekt samo-realizującej się świadomości.

To wzniesienie następuje z ZIEMI, bądź z ubrania Formy (DOŁU) do NIEBA (GÓRY), bądź do stanu nie-Formy i kończy ono drugie równanie SzT dotyczące "Mocy z Formy".

Zejście Mocy do Formy i jej następne wzniesienie się z powrotem do stanu bez-Formowego jest jednak procesem samo-świadomej uważności, która uczy się poprzez ten proces. Moc, która pierwotnie zeszła do Formy nie jest już taka sama, a gdy się wzniosła - zmieniła się i została przekształcona przez doświadczanie Formy. Teraz ma moc, bądź jeśli wolisz - MĄDROŚĆ, by na nowo zejść do Formy, sprowadzając ze sobą zwiększoną świadomość swej natury jako Moc. Poprzez swoje drugie zejście do Formy, Moc integruje swoje GÓRNE aspekty ze swymi DOLNYMI aspektami i staje się jasną ekspresją całego Kontinuum GÓRYDOŁU (ponownie jesteśmy sprowadzeni do początku naszego równania, co ilustruje, że Uroboros nie jest zaledwie okręgiem, a spiralą). Rezultatem jest świadoma swej Jaźni Moc, świadomie ubrana w Formę, celowo jednocząca GÓRĘDOŁEM.

 

9) TAK POSIĄDZIESZ CHWAŁĘ (ŚWIATŁO ŚWIATEŁ) CAŁEGO ŚWIATA. DLATEGO WSZELKI MROK OD CIEBIE UCIEKNIE.

SzT przedstawia potrójne równanie: 1) Moc schodząca do Formy w akcie tworzenia (czteroczęściowy proces); 2) Moc działa na swoją uFormowaną Jaźń, świadomie wznosząc ją do bez-Formowego stanu (trzyczęściowy proces); oraz 3) Samo-urzeczywistniona Moc na nowo schodzi do Formy, dążąc tam do świadomej ekspresji swej Jaźni (jednostopniowy proces). Poprzez tę sekwencję, Moc osiąga stopień samo-urzeczywistnienia, na nowo łączy się z potęgą swojego prawdziwego źródła i jest przekształcona w nowego OJCA, który POSIĄDZIE CHWAŁĘ ŚWIATA.

Tworzona jest kolejna aktywna Moc, tym razem z przypisywanym jej atrybutem "światła" (jest to ważny przejaw OJCA/SŁOŃCA), i jest wyraźnie wyższą oktawą OJCA WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA (OJCIEC/OGIEŃ). Ten nowy OJCIEC/SŁOŃCE posiada potęgę Zrozumienia i Mądrości, która rozświetla wszelki mrok. Zauważ przejście z Mocy aktywnej fizycznie do aktywnej mentalnie.

10) TU JEST NAJSILNIEJSZA SIŁA WSZELKIEJ SIŁY; GDYŻ ZWYCIĘŻA WSZELKIE SUBTELNE RZECZY, PRZENIKA WSZELKIE RZECZY STAŁE.

Tutaj SzT opisuje tego nowego OJCA/ŚWIATŁO, całkowicie samo-urzeczywistnioną świadomość. Robi to w trzech częściach, ukazując potrójny wzór jaki widzimy wszędzie.

Część 1: NAJSILNIEJSZA SIŁA WSZELKIEJ SIŁY.

Jest to kolejny potrójny superlatyw, podobny do pierwszej linii PRAWDZIWE, BEZ FAŁSZU, PEWNE, NAJPRAWDZIWSZE. SIŁA implikuje użytkowy magazyn Mocy i tutaj widzimy, że ta Moc może być stosowana na wszystkich poziomach. Jest nawet efektywna na wszystkich innych poziomach Mocy, gdyż ten OJCIEC/ŚWIATŁO jest NAJSILNIEJSZY ze wszystkich aktywnych Mocy wewnątrz Kontinuum. Zauważ proszę podobieństwo tego aspektu OJCA/ŚWIATŁA i początkowego czteroczęściowego procesu tworzenia - oba są aktywne do dołu, inicjowane z GÓRY wywierane na DOLE.

Część 2: ZWYCIĘŻA WSZELKIE SUBTELNE RZECZY.

Jest to skierowana do góry potęga OJCA/ŚWIATŁA do przewyższenia jakiejkolwiek rzeczy mającej tendencję do góry. Jest tutaj przejawiana druga część potrójnego równania SzT, skierowany do góry ruch Mocy z Formy, i jest on przypisywany potędze OJCA/ŚWIATŁA.

Część 3: PRZENIKA WSZELKIE RZECZY STAŁE.

To jest skierowana do dołu potęga OJCA/ŚWIATŁA do wejścia w (wyrażenia siebie poprzez) jakąkolwiek gęstszą wibrację materii. Aktywna Moc reprezentowana tutaj jest ekwiwalentem trzeciej części równania SzT, dotyczącej świadomego ponownego zejścia Mocy do Formy.

OJCIEC/ŚWIATŁO, produkt potrójnego równania SzT, odzwierciedla atrybuty JEDNEJ RZECZY, całego Nieskończonego Kontinuum. Jawi się on zdolnym do równej kreatywności, lecz jedynie wewnątrz Kontinuum - oktawę niżej od CUDU JEDNEJ RZECZY - będąc jego ekspresją.

To oczywiście ukazuje nieskończony, cykliczny proces ciągłego tworzenia na nowo, gdzie OJCIEC/ŚWIATŁO staje się Twórcą nowej generacji OJCA/ŚWIATŁA i tak dalej.

11) TAK ZOSTAŁ STWORZONY ŚWIAT.

Jest to bardzo głębokie stwierdzenie. Boski Pymander (Księga 1: Corpus Hermeticum) opisuje podobny sekwencyjny, cykliczny proces Mocy schodzącej do Formy, stającej się świadomą siebie i następnie na nowo twórczej, po czym następuje dalsze zejście w Formę. Końcowym rezultatem jest "świat". Można to również zobaczyć w kabale, gdzie Światło Kether schodzi do Malkuth i staje się na nowo twórcze na każdym kroku drogi.

To mówi coś bardzo ważnego o świecie dokoła nas. Mówi to, że wszystko jest żywe. Każda rzecz, każda osoba, zwierzę, drzewo, kamień, kropla wody, kupa łajna, wszystko, jest żywe i jest wytworem JEDNEJ RZECZY. Każda rzecz ma potęgę OJCA/ŚWIATŁA schowaną wewnątrz? niezależnie od poziomu manifestacji, na jaki patrzymy, jest to prawdziwe, bez fałszu, pewne, najprawdziwsze.

12) Z TEGO POWSTANĄ ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE, NA KTÓRE JEST TO SPOSÓB.

TYM, z czego powstaną ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE, jest ŚWIAT. Tutaj spoglądamy w serce alchemii, gdyż SzT stwierdza, że każda naturalna rzecz ma w swoim wnętrzu OJCA/ŚWIATŁO i że każda rzecz jest tym samym nasieniem swojej przyszłej jaźni. To na poziomie ZDUMIEWAJĄCYCH ADAPTACJI my ludzie interweniujemy, gdyż musimy, jako istoty fizyczne, pracować z substancją ŚWIATA. Musimy pracować wewnątrz Kontinuum, odzwierciedlając potęgę JEDNEJ RZECZY, dokonując ZDUMIEWAJĄCYCH ADAPTACJI, na podobieństwo CUDU JEDNEJ RZECZY.

Świadomość wewnątrz ciała fizycznego jest przykładem Mocy wewnątrz Formy, GÓRY zamieszkującej DÓŁ. Z tym musimy pracować - to jest ŚWIAT, na który kierujemy swój OGIEŃ, naszego OJCA/ŚWIATŁO i sami kształtujemy naszą przyszłą jaźń. To miejsce w SzT poprzedzał opis naturalnych procesów formowania naszej prima materia - ŚWIATA. Dopiero teraz dochodzimy do procedury poprzez którą tworzymy swoje ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE (Kamień) i jest to odkryte w dwóch zamykających wersach:

13) ZATEM JESTEM NAZYWANY HERMES POTRÓJNIE-UKORONOWANY (TRISMEGISTUS), POSIADAJĄC TRZY CZĘŚCI FILOZOFII CAŁEGO ŚWIATA.

14) ZAKOŃCZONE JEST TO CO MÓWIŁEM O DZIAŁANIU SŁOŃCA.

Te linie dzielą się na trzy sekcje przejawiając ogólną potrójną naturę SzT.

A) ZATEM JESTEM NAZYWANY HERMES POTRÓJNIE-UKORONOWANY -

ZATEM ukazuje sens konsekwencji, a JESTEM NAZYWANY wskazuje na wiedzę z drugiej ręki. Jest to początkowe sprowadzanie Mocy do Formy? nowicjusz uczący się, modlący, eksperymentujący? OJCIEC/ŚWIATŁO zwracający się ku sobie swoim OGNIEM, w cyklicznej ADAPTACJI procesu JEDNEJ RZECZY? nasienie zapuszczające korzenie w ziemi, dynamizując potęgę, z którą na pewno wyrośnie.

HERMES POTRÓJNIE-UKORONOWANY jest bardzo silnym i szerokim symbolem; takim, którego nie jestem w stanie wyczerpująco opisać w tym krótkim komentarzu. Pokrótce, jest to symbol Trzech-w-Jednym, obraz połączonej tezy, syntezy i antytezy. To jest Słońce i Księżyc i wszystkie rzeczy, które leżą pomiędzy tymi dwoma archetypami. Bliżej tego kontekstu, reprezentuje on potęgę, jaką Środek ma wewnątrz Nieskończonego Kontinuum - może zachodzić gdziekolwiek i/lub wszędzie i jest w efekcie mobilnym, samo-kierującym się pośrednikiem Całości. To, że Hermes jest POTRÓJNIE-UKORONOWANY, jest wskazaniem, że ta potęga jest aktywna na trzech poziomach - fizycznym, astralnym i mentalnym (sól, siarka i rtęć).

Sekcja "A)" wyraźnie odzwierciedla pierwszą część podstawowego równania SzT: twórczego zejścia Mocy w Formę, nieuniknionego, którego naturalnym rezultatem jest OJCIEC/OGIEŃ, który zapoczątkowuje następne wzniesienie:

B) POSIADAJĄC TRZY CZĘŚCI FILOZOFII (MĄDROŚCI) CAŁEGO ŚWIATA -

Tutaj istnieje poczucie osobistej wiedzy, POSIADAJĄC wskazuje indywidualne doświadczenie. Właściwe posiadanie trzech OJCÓW implikowane jest przez określenie FILOZOFIA, Boski Ogień. I widzimy tutaj również, że są oni potężni wewnątrz Całego Kontinuum. To reprezentuje osiągnięcie drugiej części równania SzT, dotyczącego wzniesienia Mocy z Formy. Istnieje również wskazanie, że ten proces ma być osiągnięty trzy razy (mentalnie, astralnie i fizycznie). Proszę zauważyć w jaki sposób ta FILOZOFIA CAŁEGO ŚWIATA jest trochę odmienną ekspresją OJCA WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA (któremu przypisałem określenie OJCIEC/OGIEŃ).

C) KOMPLETNE JEST TO CO MÓWIŁEM O DZIAŁANIU SŁOŃCA. -

Tak jak w trzeciej części równania SzT, procedura ZDUMIEWAJĄCYCH ADAPTACJI jest KOMPLETNA, pełna, cała (przejaw "integra") poprzez świadome nowe zejście Mocy w Formę. Tutaj jest to symbolizowane zwrotem TO CO MÓWIŁEM, który ukazuje czas przeszły, intencjonalną ekspresję idei (Moc) poprzez słowa (Forma - przypomnij sobie, że było to prawdopodobnie wyryte na zielonym kamieniu!).

DZIAŁANIE SŁOŃCA jest kolejnym szerokim symbolem. W skrócie, wskazuje on tutaj na fakt, że jest to aktywny proces wewnątrz Kontinuum. Połączenie SŁOŃCE-Tiphareth wskazuje, że jest to proces Yetzirah, proces kreatywny, wykonywany przez Jaźń Indywidualności. W kabalistycznym znaczeniu, to konstytuuje Dzieło metaliczne, zwłaszcza w odniesieniu do złota. Co więcej, jest to rtęciowe, gdyż jest to głównie Ogień zmieszany z Powietrzem (Helios). SŁOŃCE implikuje również konkretny rytm, symbolicznie jednoczący poczwórne Elementy i potrójne Reguły w swej podróży poprzez dwunastokrotny zodiak.

Ta potrójna procedura ZDUMIEWAJĄCYCH ADAPTACJI jest bardzo podobna do archetypowego równania SzT; jednakże ma wyraźne różnice, zachodzące, jak i ona, na niższej oktawie wewnątrz Kontinuum.

I tak kończy się Szmaragdowa Tablica Hermesa. "Integra" poprzez cechę bycia ukończoną z przyzwoitością swej podstawowej Mocy w Formie instrukcji dla naszego oświecenia.

 

 

Epilog

SzT nakreśla podstawowe trzyczęściowe równanie:

  1. Twórcze zejście Mocy do Formy (4-etapowy proces).
  2. Wzniesienie Mocy z formy, w świadomym akcie własnej realizacji (3-etapowy proces).
  3. Ponowne zejście samo-świadomej Mocy do Formy (1-etapowy proces).

W pierwszej części równania, OJCIEC/SŁOŃCE działa jako początkowy pośrednik JEDNEJ RZECZY, tworząc OJCA WSZELKIEJ CUDOWNOŚCI CAŁEGO ŚWIATA, czyli OJCA/OGIEŃ, jak to tutaj nazwałem. OJCIEC/OGIEŃ jest aktywnym pośrednikiem drugiej części równania i tworzy OJCA/ŚWIATŁO, który ponownie schodzi w trzeciej, ostatniej, części.

To równanie pojawia się cyklicznie trzy razy w SzT. W pierwszym cyklu, JEDNA RZECZ tworzy początkowego OJCA/ŚWIATŁO; w drugim cyklu OJCIEC/ŚWIATŁO, działając na siebie, tworzy ŚWIAT; a trzeci cykl jest reprezentowany przez działanie człowieka, te ZDUMIEWAJĄCE ADAPTACJE wykonywane na prima materia ŚWIATA.

To tylko kilka moich obserwacji znaczenia zawartego w Szmaragdowej Tablicy. Jest to jeden ze "źródłowych tekstów" ludzkości? trochę poetyckiego symbolizmu archetypowego, który przedstawia inny przebłysk Mądrości każdemu kto do niego podchodzi, za każdym podejściem. Studiowałem SzT przez lata, medytując nad nim i eksperymentując z jego naukami. Dotarłem do postrzegania go jako świetlistą latarnię światła Mądrości? tak odmiennie od mojej pierwszej impresji, że jest to coś tak zawiłego, że nigdy nie przeniknę tej tajemnicy.

Mam nadzieję, że mój komentarz zainspiruje cię do rozważania SzT na swój własny sposób, wyciągając z niej swoją własną porcję Mądrości.

 


THE EMERALD TABLET OF HERMES

1) TRUE, WITHOUT FALSEHOOD, CERTAIN, MOST CERTAIN.
2) WHAT IS  ABOVE IS LIKE WHAT IS BELOW, AND WHAT IS BELOW, LIKE THAT WHICH IS ABOVE.  TO MAKE THE MIRACLE OF THE ONE THING.
3) AND AS ALL THINGS WERE MADE FROM CONTEMPLATION OF ONE, SO ALL THINGS WERE BORN FROM ONE ADAPTATION.
4) ITS FATHER IS THE SUN, ITS MOTHER IS THE MOON.
5) THE WIND CARRIED IT IN ITS WOMB, THE EARTH BREAST FED IT.
6) IT IS THE FATHER OF ALL WORKS OF WONDER IN THE WORLD.
7) ITS POWER IS COMPLETE IF TURNED TOWARDS EARTH,  IT WILL SEPARATE EARTH FROM FIRE, THE SUBTLE FROM THE GROSS.
8) WITH GREAT CAPACITY (WISDOM) IT ASCENDS FROM EARTH TO HEAVEN.  AGAIN IT DESCENDS TO EARTH, AND TAKES BACK THE POWER OF THE ABOVE AND THE BELOW.
9) THUS YOU WILL RECEIVE THE GLORY OF THE DISTINCTIVENESS OF THE WORLD.  ALL OBSCURITY WILL FLEE FROM YOU.
10) THIS IS THE WHOLE MOST STRONG STRENGTH OF ALL STRENGTH, FOR IT OVERCOMES ALL SUBTLE THINGS, AND PENETRATES ALL SOLID THINGS.
11) THUS WAS THE WORLD CREATED.
12) FROM THIS COMES MARVELOUS ADAPTATIONS OF WHICH THIS IS THE PROCEDURE.
13) THEREFORE I AM  CALLED HERMES THRICE-CROWNED BECAUSE I HAVE THREE PARTS OF THE WISDOM OF THE WHOLE WORLD.
14) AND COMPLETE IS WHAT I HAD TO SAY ABOUT THE WORK OF THE SUN.

 

Tabula smaragdina

 

Verba secretorum Hermetis -
1) Verum, sine mendacio, certum et verissimum:
2) quod est inferius est sicut quod est superius; et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
3) Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.
4) Pater ejus est Sol, mater ejus Luna;
5) portavit illud Ventus in ventre suo; nutrix ejus Terra est.
6) Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
7) Vis ejus integra est si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio.
8) Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
9) Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
10) Hic est totius fortitudine fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
11) Sic mundus creatus est.
12) Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.
13) Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophia totius mundi.
14) Completum est quod dixi de operatione Solis.


 

 

[1] W niniejszym opracowaniu użyto wersji łacińskiej, której przekład na polski został dostosowany do niniejszego komentarza. Tekst łaciński, jak również i angielskie tłumaczenie, na którym opiera się ten komentarz są podane na końcu, by umożliwić własne porównanie. [przyp. tłum.]

[2] W tekście łacińskim część zdania odnosząca się do mądrości jest włączona w zdanie poprzedzające (7), lecz dla spójności tego opracowania została ona przesunięta, gdyż taka właśnie jest konstrukcja tłumaczenia angielskiego na którym opierał się autor komentarza.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna