Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Światopogląd magiczny. Magija - Aleister Crowley
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Światopogląd magiczny. Magija - Aleister Crowley PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
01 grudnia 2012

"Będąc trzeci rok w Cambridge, świadomie poświęciłem się Wielkiemu Dziełu, rozumiejąc przez to pracę nad stawaniem się Duchową Istotą wolną od więzów, wypadków i oszustw materialnej egzystencji.

Miałem trudności ze znalezieniem nazwy na określenie mojego dzieła, tak jak kilka lat wcześniej H. P. Bławatska. „Teozofia", „Spirytualizm", „Okultyzm", „Mistycyzm" - wszystkie niosły ze sobą niepożądane konotacje.

Aleister CrowleyDlatego wybrałem nazwę MAGIJA, jako zasadniczo najbardziej wysublimowane, a zarazem najbardziej zdyskredytowane ze wszystkich dostępnych pojęć. Przyrzekłem zrehabilitować MAGIJĘ, identyfikując ją z moją karierą i nakłaniając ludzi do szacunku, miłości i zaufania do tego, czym gardzą, czego nienawidzą i czego się boją. Dotrzymałem danego Słowa.

Ale przyszedł teraz czas na przekazanie swej wiedzy ludzkości. Pragnę uczynić z MAGIJI zasadniczy element życia WSZYSTKICH.

Przedstawiając tę książkę, muszę wyjaśnić i usprawiedliwić swoje stanowisko poprzez sformułowanie definicji MAGIJI oraz objaśnienie jej głównych zasad w taki sposób, żeby WSZYSCY mogli natychmiast zrozumieć, że ich dusze, że ich życie w każdym związku, z każdą osobą i w każdych okolicznościach zależy od MAGIJI i jej prawidłowego pojmowania oraz zastosowania.

I. DEFINICJA

MAGIJA

jest Nauką i Sztuką powodowania mającej nastąpić Zmiany zgodnej z Wolą człowieka.

(Objaśnienie: Jest moją Wolą poinformować Świat o pewnych faktach z obszaru mojej wiedzy. Biorę zatem „magiczną broń" - pióro, atrament i papier - i piszę „inkantacją" - zdania - w „magicznym języku", tj. w takim, który jest zrozumiały dla ludzi, do których się zwracam; przyzywam „duchy": drukarzy, wydawców, księgarzy i tak dalej oraz zmuszam ich do tego, żeby przekazali moje przesłanie ludziom. Kompozycja i dystrybucja tej książki jest zatem aktem

MAGIJI, poprzez który powoduję mającą nastąpić zmianę, zgodną z moją Wolą.1

II. POSTULAT

Każda pożądana zmiana może być uskuteczniona dzięki zastosowaniu właściwego rodzaju i stopnia siły we właściwy sposób oraz za pomocą odpowiedniego medium wobec odpowiedniego obiektu.

(Objaśnienie: Zamierzam przygotować jeden gram chlorku złota. Muszę dobrać właściwy kwas, nitro-hydrochlorowy, nie inny, w wystarczającej ilości i odpowiedniej mocy, i razem z potrzebną ilością złota umieścić go w naczyniu, które nie pęknie, nie przecieknie ani nie skoroduje, żeby nie spowodować niepożądanych rezultatów, i tak dalej. Każda zmiana podlega swoistym warunkom.

Przy obecnym stanic wiedzy oraz mocy, niektóre zmiany nie są w praktyce możliwe; nic możemy na przykład spowodować zaćmienia słońca, przemienić ołowiu w cynę czy z grzybów wytwarzać ludzi. Teoretycznie jednak możliwe jest spowodowanie dowolnej zmiany w dowolnym obiekcie, o ile z natury obiekt ten jest zdolny do takiej zmiany, a warunki spełniają powyższy postulat).

III. TEOREMATY

(1) Każde intencjonalne działanie jest Działaniem Magicznym.2

(Objaśnienie: „Definicja")

(2) Każde udane działanie spełnia postulat.

(3) Każda porażka wykazuje, że jedno lub więcej wymagań postulatu nie zostało spełnione.

(Objaśnienie: Może nastąpić błąd w zrozumieniu przypadku; jak u lekarza, który stawia błędną diagnozę i w trakcie leczenia szkodzi pacjentowi. Może nastąpić błąd w zastosowaniu odpowiedniego rodzaju siły, jak ma to miejsce w przypadku wieśniaka starającego się zapalić światło elektryczne. Może nastąpić błąd w zastosowaniu właściwego stopnia siły, jak ma to miejsce w przypadku zapaśnika, gdy ten zastosuje niewłaściwe trzymanie. Może nastąpić błąd prawidłowego sposobu zastosowania siły, jak ma to miejsce w czasie realizacji czeku w nieodpowiednim okienku banku. Może nastąpić błąd w zastosowaniu niewłaściwego medium, jak to uczynił Leonardo da Vinci, który odkrył, że zniknęło jego arcydzieło. Siła może być zastosowana wobec złego obiektu, gry np. próbujemy rozłupać kamień, myśląc, że jest to orzech)

(4) Pierwszym niezbędnym warunkiem do spowodowania zmiany jest jakościowe oraz ilościowe zrozumienie warunków.

(Objaśnienie: Najpowszechniejszą przyczyną porażki w życiu jest zignorowanie swojej Prawdziwej Woli albo sposobów jej spełnienia. Mężczyzna może uznać się za malarza i marnować życie na próbie zostania nim; może być także prawdziwym artystą, a jednak nie pojmować tego i błędnie oceniać szczególne trudności wiążące się z tą karierą)

(5) Drugim warunkiem niezbędnym do spowodowania zmiany jest praktyczna zdolność do uruchomienia we właściwy sposób niezbędnych sił.

(Objaśnienie: Bankier może znakomicie pojmować daną sytuację, a jednak brakować mu będzie kompetencji lub zasobów potrzebnych do podjęcia decyzji)

(6) „Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą." Oznacza to, że każdy człowiek jest w swej istocie jednostką niezależną, o właściwym tylko jej charakterze oraz sposobie działania.

(7) Każdy mężczyzna i każda kobieta znajduje się na naturalnej i niezbędnej dla siebie drodze, która jest częściowo zależna od niego, a częściowo od środowiska. Każdy, kto zostanie zepchnięty ze swego szlaku, czy to z powodu niezrozumienia siebie, czy przez zewnętrzne siły, wkracza w konflikt z porządkiem Wszechświata i stosownie do tego cierpi.

(Objaśnienie: Człowiek może sądzić, że winien działać w określony sposób, kreując piękny obraz samego siebie, zamiast badać swoją prawdziwą naturę. Na przykład kobieta może się unieszczęśliwić na całe życic, uważając, że woli miłość od przyjętych standardów społecznych lub na odwrót. Jakaś kobieta może przebywać z antypatycznym mężem, choć naprawdę byłaby szczęśliwa na poddaszu z kochankiem, inna z kolei może uciec z kochankiem, choć prawdziwą przyjemność znajduje w pełnieniu ważnych funkcji domowych. Znowuż instynkt młodzieńca pcha go na morze, podczas gdy rodzice nalegają, by został lekarzem. W takim przypadku nie osiągnie ani sukcesu, ani szczęścia w medycynie)

(8) Człowiek, którego świadoma wola różni się od Prawdziwej Woli, marnuje swoją siłę. Nie może żywić nadziei na skuteczne wpływanie na swoje otoczenie.

(Objaśnienie: Kiedy w państwie szaleje wojna domowa, nie stwarza to warunków do inwazji na inne kraje. Człowiek chory na raka, posilając się, odżywia zarówno siebie, jak i swojego wroga, który jest częścią niego. Wkrótce zniknie jego opór stawiany naciskom otoczenia. W praktyce, człowiek, który robi to, co jego świadomość określa jako niewłaściwe, będzie bardzo niezdarny. Początkowo!)

(9) Człowiekowi, który wykonuje Prawdziwą Wolę, sprzyja inercja Wszechświata.

(Objaśnienie: Podstawową zasadą sukcesu ewolucji jest to, że jednostka powinna żyć w prawdzie ze swoją naturą, a jednocześnie adoptować się do swojego środowiska)

(10) Natura jest nieustającym zjawiskiem, choć w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie rozpoznać w jaki sposób rzeczy ze sobą się wiążą.

(Objaśnienie: Świadomość człowieka zależy od właściwości protoplazmy, której istnienie determinują niezliczone warunki fizyczne właściwe tej planecie; zaś ta planeta zależy od mechanicznej równowagi całej materii wszechświata. Możemy zatem powiedzieć, że nasza świadomość jest przyczynowo powiązana z najodleglejszymi galaktykami; jednak nic wiemy nawet tego, w jaki sposób pojawia się w (lub z) molekularnych zmianach mózgu)

(11) Nauka daje nam przewagę nad ciągłością Natury dzięki empirycznemu zastosowaniu pewnych zasad, których współdziałanie tworzy ład powiązanych ze sobą idei w sposób przekraczający nasze aktualne pojmowanie.

(Objaśnienie: Możemy oświetlić miasto dzięki znanym nam metodom. Nie wiemy, co to jest świadomość, ani w jaki sposób wiąże się z działaniem mięśni; nie wiemy, czym jest elektryczność, ani w jaki sposób jest powiązana z wytwarzającymi je maszynami, a nasze metody zależą od obliczeń zawierających idee matematyczne, które nie mają odpowiednika w znanym nam Wszechświecie)

(12) Człowiek nie zna natury swojego istnienia i swoich mocy. Nawet idea dotycząca własnych ograniczeń bazuje na doświadczeniu z przeszłości, zaś każdy krok w jego postępie rozszerza to imperium. Nie ma zatem powodu do zakładania teoretycznych granic dotyczących tego, kim człowiek może być lub co potrafi uczynić.

(Objaśnienie: Jeszcze w zeszłym pokoleniu teoretyczne założenia wskazywały na niemożliwość poznania chemicznego składu gwiazd. Wiadomo, że nasze zmysły zaadoptowały się do odbioru jedynie niewielkiego wycinka możliwego zakresu wibracji. Nowoczesne urządzenia pozwalają na pośrednie badanie niektórych z tych wibracji, a nawet wykorzystanie ich szczególnych cech w służbie człowieka, jak ma to miejsce w przypadku promieni Hertza i Roentgena. Jak powiedział Tyndall, człowiek jest w stanic w każdej chwili nauczyć się postrzegać i wykorzystywać wszelkie wibracje wyobrażalne i niewyobrażalne. Magija zajmuje się odkrywaniem i zastosowaniem nieznanych dotąd sił w naturze. Wiemy o tym, że te siły istnieją i nic możemy wątpić w możliwości umysłowych lub fizycznych środków zdolnych do stworzenia związku z nimi)

(13) Każdy człowiek jest w mniejszym lub większym stopniu świadomy tego, że jego indywidualność zawiera w sobie kilka porządków egzystencji, nawet jeśli utrzymuje, że jego subtelniejsze zasady są tylko symptomami zmian w całości jedynego poziomu. Można założyć, że podobny porządek rozciąga się na całość natury.

(Objaśnienie: Nic należy mieszać bólu zęba z powodującą ten ból próchnicą. Przedmioty nieożywione są wrażliwe na pewne siły fizyczne, jak przewodnictwo elektryczne i cieplne; ale ani w nich, ani w nas - jak dotąd wiadomo - nie istnieje świadomość percepcji tych sił. Nicpostrzcgalnc wpływy są zatem kojarzone ze wszystkimi zjawiskami materialnymi i nie ma powodu, by sądzić, że dzięki tym subtelnym energiom nie wpływamy na materię. W rzeczywistości używamy siły magnetycznej żeby poruszać żelazem tak jak korzystamy z promieniowania słonecznego do reprodukowania obrazów)

(14) Człowiek może być zdolny do bycia wszystkim, co postrzega, a także korzystać z postrzeganych rzeczy, ponieważ wszystko, co postrzegane, jest w pewnym sensie częścią jego istnienia. Może w ten sposób, zgodnie ze swoją Wolą, ujarzmić cały Wszechświat, którego jest świadomy.

(Objaśnienie: Człowiek wykorzystał ideę Boga, aby dyktowała mu sposób postępowania w celu uzyskania władzy nad swoimi towarzyszami, usprawiedliwienia zbrodni oraz niezliczonych innych celów, wliczając w to uznawanie siebie za Boga. Skorzystał z irracjonalnych i nierzeczywistych koncepcji matematycznych służących pomocą w konstruowaniu urządzeń mechanicznych. Ze swoich sił moralnych - do wpływania na zachowanie dzikich zwierząt. Dla politycznych celów wykorzystał zaś geniusz poetycki)

(15) Przy pomocy dopasowanych środków każda siła we Wszechświecie może zostać przekształcona w dowolny rodzaj innej siły. Istnieje zatem niewyczerpalne źródło dowolnie potrzebnej nam siły.

(Objaśnienie: Ciepło można przekształcić w światło i energię dzięki uruchomieniu prądnicy. Wibracje powietrza można wykorzystać do zabijania ludzi przez takie wypowiadanie dyrektyw, które rozpali w nich żądzę mordu. Halucynacje związane z tajemnymi energiami seksu skutkują przedłużaniem gatunków)

(16) Zastosowanie jakiejkolwiek siły wpływa na wszystkie porządki istnienia obecne w obiekcie, do którego zastosowano siłę, bez względu na to, który z porządków potraktowaliśmy bezpośrednio.

(Objaśnienie: Kiedy uderzam kogoś sztyletem, wpływam tym działaniem nic tylko na jego ciało, ale i na jego świadomość, choć sztylet nie ma z nią bezpośredniego związku. Podobnie siła mojej myśli może tak oddziaływać na czyjś umysł, że wytworzy w nim daleko sięgające fizyczne zmiany, w nim albo w innych przy jego udziale)

(17) Biorąc pod uwagę powyższe teorematy, człowiek może nauczyć się wykorzystywania każdej siły w taki sposób, żeby spełniała jego dowolny cel.

(Objaśnienie: Człowiek może skorzystać z brzytwy, aby zachować panowanie nad mową, może skorzystać w ten sposób, że skaleczy się za każdym razem, kiedy wypowie wybrane słowo. Może osiągnąć ten sam cel, kiedy każdy incydent w życiu będzie przypominać mu o wybranej sprawie, czyniąc z samego wrażenia początek serii wiążących się ze sobą myśli, kończących się na tej sprawie. Może również poświęcić wszystkie swoje energie szczególnemu obiektowi, nic czyniąc niczego innego, zaś każde działanie obracać na korzyść tego obiektu)

(18) Człowiek może przyciągnąć do siebie każdą siłę Wszechświata i uczynić z siebie dostrojony doń odbiornik, ustanawiając z nią łączność i aranżując takie warunki, że ich natura zmusza wszystkie siły do popłynięcia w jego stronę.

(Objaśnienie: Kiedy chcę czystej wody do picia, to kopię studnię tam, gdzie są podziemne cieki, zabezpieczam ją przed wypływem i zgodnie z prawami hydrostatyki aranżuję takie warunki, by mieć z niej pożytek)

(19) Poczucie oddzielenia od Wszechświata i sprzeciw wobec Niego stanowi barierę dla nadawania siłom kierunku. To izoluje człowieka.

(Objaśnienia: Przywódca osiąga największy sukces, kiedy zapomina o sobie, a pamięta o „Dziele". Zapatrzenie w siebie wywołuje zazdrość i schizmę. Kiedy organy ciała zaznaczają swoją obecność w inny sposób niż cicha satysfakcja, stanowi to oznakę ich choroby. Wyjątkiem jest organ reprodukcji. Jednak nawet w tym przypadku samozadowolenie tego organu świadczy o jego własnym braku satysfakcji, gdyż nie może on wypełnić swojej funkcji bez odpowiadającej mu części w innym organizmie)

(20) Człowiek może do siebie przyciągnąć i wykorzystać tylko te siły, do których jest naprawdę dostosowany.

(Objaśnienie: Nie dasz rady zrobić jedwabnej sakiewki z ucha maciory. Prawdziwy człowiek wiedzy czerpie naukę z każdego zjawiska. Lecz Natura milczy w obliczu hipokryty, ponieważ nie ma w niej za grosz fałszu)

(21) W samej istocie nie istnieje ograniczenie w zakresie relacji człowieka z Wszechświatem; gdy człowiek zjednoczy się z jakąś ideą, przestają istnieć jednostki miary. Jednak siła wykorzystywania tej mocy jest ograniczona władzą umysłu i zdolnościami, a także środowiskiem społecznym.

(Objaśnienie: Kiedy człowiek zakochuje się, cały świat staje się niczym więcej jak niezmierzoną i immanentną miłością; ale jego mistyczny świat nie jest zaraźliwy; jego bliscy są albo zadziwieni, albo zaniepokojeni. Efekt, jaki wywiera na niego miłość, może rozprzestrzenić na innych dzięki swoim umysłowym i fizycznym zaletom.

(...)

(27) Każdy człowiek powinien uczynić Magiję zasadniczym elementem swojego życia. Powinien nauczyć się jej praw i żyć zgodnie z nimi.

(Objaśnienie: Bankier powinien odkryć prawdziwe znaczenie swojej egzystencji, prawdziwy motyw, który doprowadził go do tej profesji. Powinien pojmować bankowość za niezbędny czynnik w ekonomicznej egzystencji ludzkości, a nie tylko jako biznes, którego obiekty są niezależne od ogólnego dobrobytu. Powinien nauczyć się odróżniać wartości fałszywe od prawdziwych i nie działać pod wpływem przypadkowych fluktuacji, ale rozważać istotę znaczenia. Taki bankier udowodni sobie, że stoi wyżej od innych, ponieważ nie będzie jednostką ograniczoną przemijającymi sprawami, ale wyłącznie siłą Natury, tak nieosobową, niecząstkową i wieczną jak grawitacja, tak cierpliwą i niepokonaną jak przypływ morza. Jego system nic podda się panice w większym stopniu, niż prawo Odwróconych Kwadratów bywa zaburzane przez Wybory. Nie będzie się obawiał o swoje sprawy, ponieważ nic należą one do niego; a z tego powodu będzie umiał kierować nimi ze spokojem, czystym zaufaniem obserwatora, z inteligencją niezmąconą tymi sprawami i z mocą nie osłabioną namiętnościami)

(28) Każdy człowiek ma prawo do spełniania swojej woli bez obaw, że może to kolidować z wolą innych, gdyż znajdując się we właściwym miejscu, jest winą innych, jeśli to oni ingerują.

(Objaśnienie: Jeśli przeznaczeniem człowieka, takiego jak Napoleon było faktycznie rządzenie Europą, to nie powinien być on obwiniany za egzekwowanie swoich praw. Sprzeciwianie się mu byłoby błędem. Kto by tak zrobił, popełniłby błąd odnoszący się do swojego przeznaczenia, chyba że byłoby mu to potrzebne jako lekcja wyciągana z porażki. Słońce porusza się w przestrzeni bez przeszkód. Porządek Natury nadaje każdej gwieździe swoją orbitę. Zderzenie gwiazd wykazuje, że jedna z nich zeszła ze swego kursu. Ale każdemu człowiekowi, który trzyma się swojego prawdziwego kursu, im szczerzej postępuje, tym mniej prawdopodobne jest, że inni wejdą w drogę. Jego przykład pomoże zaś innym w odnalezieniu ich własnej drogi. Każdy człowiek, który zostaje Magiem, pomaga innym działać podobnie. Im szczerzej i pewniej ludzie poruszają się i im bardziej takie działanie jest akceptowane jako moralny standard, w tym mniejszym stopniu konflikt i pomieszanie przeszkadzać będą ludzkości)

Mam nadzieję, że powyższe zasady wykażą WSZYSTKIM że ich powodzenie, że jądro ich egzystencji jest związane z MAGIJĄ.

Wierzę w to, że zrozumieją oni nie tylko zasadność, ale niezbędność fundamentalnej prawdy, którą mam do przekazania ludzkości: „Działaj podług swojej Woli i niech to będzie całym Prawem." Wierzę, że ludzie będą wierzyć w siebie, jako w jednostki absolutne, że zrozumieją fakt, że do nich należy prawo do władzy nad sobą i do spełnienia zadania, do którego powołała ich Natura. A nawet więcej, jest to ich obowiązkiem tak wobec siebie, jak i względem innych, obowiązkiem stworzonym przez uniwersalną konieczność, który nie zostanie porzucony pod wpływem przypadkowych okoliczności chwili, która może wpływać destrukcyjnie w związku z niedogodnością, a nawet okrucieństwem."

Fragment książki "Magija w teorii i w praktyce" A. Crowley, Wydawnictwo "KOS", przekł. Marek Uniejski, 1998.

 

1 Przez „Intencjonalny" rozumiem „napełniony Wolą". Ale nawet akty wyglądające na nieintencjonalne nie są takie do końca. Oddech jest zatem aktem Woli Życia.

2 W pewnym sensie Magiję można określić jako imię nadane Nauce przez pospólstwo

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna