Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Spór wokół Chrystusa. Pluralizm chrystologiczny pierwotnego chrześcijaństwa.
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Spór wokół Chrystusa. Pluralizm chrystologiczny pierwotnego chrześcijaństwa. PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
18 maja 2011

Tradycyjny pogląd na chrześcijaństwo jest mniej więcej taki: Jezus Chrystus Bóg wcielony, który stąpał na Ziemi założył podwaliny Kościoła. Po jego wniebowstąpieniu prym wiedzie Apostoł Piotr, który otrzymał od Jezusa "klucze królestwa". Następnie św. Pawłowi objawia się zmartwychwstały i tak dwoje mężnych Apostołów przy pomocy pozostałych głoszą Ewangelię po ówczesnym świecie zakładając Kościół Chrystusa. Następnie biskupstwo i pieczę powierzają swoim uczniom, a ich uczniowie swoim następcom itd. W ten sposób zachowana jest linia Apostolska. W międzyczasie pojawiają się odstępcy. Żądni władzy i pełni pychy heretycy zwiedzeni przez diabła wprowadzają zamęt do pierwotnej, jedynej prawdziwej nauki. Prawdziwy Kościół opiera się atakom szatana wykluczając ze swoich społeczności wichrzycieli. Przez działalność tzw. Ojców Kościoła i synody biskupie Duch Święty nieprzerwanie utrzymuje Prawdę w murach powstających katedr i prężnie rozwijającego się Kościoła, który po okresie prześladowań dzięki pomocy świeckich władz Rzymu staje się jedynym wyznaniem Europy. Potęga Kościoła i linia apostolska trwa do tej pory opierając się Reformacji, najazdom Arabów, wojnie światowej, komunizmowi i różnym kontrowersjom.mi

Tak widzą to Katolicy.

Protestanci, którzy poprzez refleksję intelektualną, protestancką propagandę lub swój stosunek emocjonalny do Katolicyzmu widzą historię Kościoła w sposób nieco odmienny. Zgadzają się w dużej części z Katolikami co do apostolskiej linii przyjmując postanowienia pierwszych Soborów oraz credo nicejskie. Uważają jednak, że w "magiczny" sposób Duch Święty opuścił Kościół (dokładnie wtedy, kiedy ustanowione dogmaty przestały odpowiadać wizji Lutra, czy Kalwina). Z biegiem czasu Katolicy popadli w błędy i odeszli od pierwotnego apostolstwa (które wg nich było przez bite 400 lat takie samo?).

Dla każdego człowieka, który chociaż po części potrafi uciec z okowów dogmatyzmu i używać intelektu historia Kościoła ukarze się w zupełnie innym świetle. Badając dostępne nam źródła w zdumieniu możemy stwierdzić, że w pierwszych wiekach pojęcie ortodoksji w ogóle nie istniało.

Pierwotny Kościół nie miał jednolitej struktury, współistniały zupełnie różne grupy chrześcijańskie o całkiem odmiennych poglądach. Ojcowie Kościoła wymieniają całe katalogi sekt. Ebionici, Karpokracjanie, Setianie, Ofici, Naaseńczycy, Walentynianie, Marcjonici, Dokeci itd. Od pierwszych wieków mamy też multum różnych poglądów chrystologicznych, począwszy od adopcjonizmu (Jezus człowiek jako przybrany Syn, wybrany na Mesjasza, który w czasie życia się przebóstwił), doketyzmu (Jezus miał ciało pozorne, w rzeczywistości to byt wyłącznie duchowy),  monarchianizm (Bóg Ojciec najwyższym Bogiem), monofizytyzm (Chrystus wyłącznie jednej natury), rozróżnienie dwóch natur Jezusa człowieka i Chrystusa bytu duchowego, sabelianizm (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty jako trzy aspekty tej samej boskiej osoby) i wiele, wiele innych poglądów.

Dodajmy do tego multum różnych pism chrześcijańskich prezentujących często zupełnie odmienne poglądy, a nawet istnienie zupełnie innych ewangelii niż znane z Biblii (Ew. Filipa, Ew. Piotra, Tomasza, Marii Magdaleny, Judasza, Ewangelia Prawdy, Ewangelia Egipcjan etc.).

Pośród tak wielu różnorodnych grup i poglądów, które wszystkie używały podobnej terminologii (Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg Ojciec, Duch Święty, odwołanie do tradycji Żydowskiej, 12 Apostołów, zmartwychwstanie, krzyż), ale rozumianej i interpretowanej na tysiące różnych sposobów nie sposób wyróżnić jednego słusznego.

Argument szatańskiego zwiedzenia i jednej linii obrońców apostolskiej prawdy może zadowolić jedynie człowieka, który wyrzecze się rozumu i zawierzy "specjalistom od Pana Boga".

Ortodoksja, która rodziła się z biegiem lat to dzieło właśnie Ojców Kościoła i stricte politycznych działań. Ujednolicenie poglądów, które w zasadzie w pełni nigdy nie nastąpiło (choćby rozłam między Kościołem Rzymskim a Prawosławiem), odbywało się metodą represji, prawodawstwa, wyłączania ze społeczności, niszczenia dzieł nie zaakceptowanych przez władze kościelne.

No tak, ale przecież u zarania chrześcijaństwa musiała być pierwotna, jedna grupa, jeden lider. Zgoda. Niemniej jednak na podstawie faktów możemy stwierdzić, że u zarania była opowieść, pewien mit. Mit (myślę, że w dużej mierze mający jednak ugruntowanie historyczne, chociaż różnie można podejść do tego tematu), który został nakreślony wokół jednej osoby Jezusa, którego uznano za Mesjasza.

Ta opowieść jest spójnym elementem, który był głoszony w różnych obszarach i nabrał sporej popularności za sprawą jego propagatorów, legendarnych apostołów.

Opowieść ta, miała wymiar Dobrej Nowiny, wymiar duchowo-religijny, mityczny, nie zaś historycznej relacji z jakiś wydarzeń. Z uwagi na różnorodność interpretacyjną tego mitu, nie mógł on mieć formy zbyt rozbudowanej lub mit ten posiadał taką formę, że pozwalał na jego swobodne, duchowe rozwijanie.

W oparciu o ten bazowy mit, który poznaje wielu ludzi i wiele społeczności, przede wszystkim Żydów zhellenizowanych, powstają różnorodne poglądy. Różnorodność ta spowodowana jest dalszym rozwojem duchowym mitu, który przeprowadzano na różne sposoby.

Ten piękny pluralizm panujący na początku, pluralizm, który mógł stworzyć chrześcijaństwo pełne tolerancji i wpływające na wzajemny rozwój duchowy wielu grup i ludzi został zaburzony. Zaburzony przez grupy osób, które zapragnęły władzy nad bliźnim w imię ratowania swojej Prawdy i swojego Boga.

Efekt jaki to przyniosło ludzkość doświadczyła przez wieki - bezsensowne teologiczne spory, prześladowania, płonące stosy, wiara głoszona ogniem i mieczem, wojny, nietolerancja, upolityczniony kościół, dogmatyzm...

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna