Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Kim jest Jezus? - unitariańska apologetyka
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Kim jest Jezus? - unitariańska apologetyka PDF Drukuj
Napisany przez Artur Olczykowski   
02 listopada 2011

Juan Baixeras

Copyright © 2000 by Juan Baixeras

Niniejszy artykuł omawia temat Trójcy, w odniesieniu do Trynitarnego poglądu, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem w każdym czasie, a jego boskość jest nierozerwalna od jego człowieczeństwa.

Wielu Trynitarian prawdopodobnie zatrzyma się w tym miejscu. Powodem jest to, że ich wiara w tę doktrynę jest tak słaba, że unikają wszystkiego, co jest sprzeczne z ich przekonaniami. Takie przynajmniej było moje usprawiedliwienie. Ale co masz do stracenia? Jeżeli przeczytasz ten artykuł i nadal będziesz twierdził, że Trójca jest biblijna to twoja wiara będzie jeszcze silniejsza, ponieważ będzie oparta na faktach, a nie na ślepej wierze. Z drugiej strony, jeśli odkryjesz, że Trójca jest niebiblijna to twoja wiara również się wzmocni gdyż pozbędziesz się fałszywych nauczań. Tak czy siak wygrasz.

Ten krótki artykuł nie omawia argumentów przeciwko Trójcy. Będzie zawierał kilka wersetów, które uważam za najjaśniejsze w tym temacie, które w żaden sposób nie podlegają innej interpretacji. Będzie to tak proste jak to tylko możliwe.

Ten artykuł nie zajmuje się faktem, że Jezus (jak twierdzą Trynitarianie przez cały czas był Bogiem) miał swego Boga. Nie zajmuje się również tym, że Jezus umarł, chociaż Biblia mówi, że Bóg jest nieśmiertelny. Nie zajmuje się się tym, że Jezus był kuszony, chociaż Biblia mówi, że Bóg nie może być kuszony. Nie zajmuję się tym, że Jezus nie jest wszechwiedzący, chociaż Biblia mówi, że Bóg jest wszechwiedzący. Artykuł nie zajmuje się historią dogmatu Trójcy i jego rozwojem. Nie zajmuje się również wyjaśnianiem wersetów rzekomo wspierających Trójcę.

To nie jest praca naukowa, jest ona dla każdego z IQ powyżej 70. To wystarczająco informacji by wzbudzić twoją ciekawość na temat tej doktryny. Zaczynajmy.

Żeby była jasność. Wymienię kilka wersetów, kilka bardzo prostych wersetów. Żaden z nich nie jest kwestionowany, gdzie różni ludzie mają różne interpretacje dla każdego z nich. Po prostu chcę Ci je przedstawić, byś mógł się nad nimi zastanowić wraz z moim komentarzem. Czytaj proszę je tak jakbyś czytał poranną gazetę. PO PROSTU CZYTAJ. Nie próbuj doszukiwać się jakichś ukrytych znaczeń, po prostu czytaj co one mówią. Musimy poznać kilka pojęć dotyczących niektórych wersetów. Nie martw się, są proste.

YHWH - Jest to imię Boga w Starym Testamencie. Nie ma ono samogłosek, dlatego jest nie do wymówienia. Ludzie z czasem dodali samogłoski tak, że powstało imię Jahwe, by mogli je wymówić. Niektóre Biblie angielskie tłumaczą YHWH jako Jehowa, ale większość angielskich Biblii zamiast pisać YHWH wstawiają "LORD" ("Pan" - przyp. tłum.). Zauważ, że "Pan" jest wielkimi literami, gdy odnosi się do Jahwe. Dotyczy to tylko Starego Testamentu.

Chrystus - To nie jest nazwisko Jezusa. To jest tytuł. Chrystus pochodzi od słowa "Mesjasz". Mesjasz znaczy namaszczony. Jezus Chrystus oznacza Jezusa namaszczonego. Pewnie zapytasz, czym namaszczony? Namaszczony Duchem Boga.

Pan (kyrios) - Większość ludzi słysząc ten tytuł ma na myśli Boga Wszechmogącego. Jak odkryliśmy wcześniej, imię Boga to YHWH. Nie powinno to być mylone z tytułem kyrios (Pan), który był używany przez Jezusa w czasie swojej służby. Trynitarianie będą się kłócić, że ten tytuł potwierdza jego boskość, ale nawet przed jego zmartwychwstaniem ludzie nazywali go Panem. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi w Biblii jest nazywanych Panem. Tytuł ten był oznaką autorytetu i poważania. Mojżesz jest nazywany panem w księdze Liczb 32:25:

"Gadyci i Rubenici oświadczyli Mojżeszowi: Słudzy twoi spełnią to, co nasz pan nakazał."

1 Samuela 1:25-26 - "I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła: Wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie. Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie, modląc się do Pana."

1 Samuela 24:9 - "Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: Panie mój, królu!"

Jak wykazują Pisma, Mojżesz, Heli i Saul są nazywani panami, ale to nie oznacza, że są Bogami. To jest tytuł, który jest wyrazem autorytetu i poważania. Jest wiele więcej wersetów takich jak te. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible tom 3 str. 960 stwierdza:

Pan - nie znaczy więcej niż "sir", wyraz szacunku.

Doskonały przykład znajdujemy w Jana 4:11: Pewna Samarytanka dopiero co spotkała Jezusa, a on nie powiedział jej, że jest Mesjaszem. Spotkali się pierwszy raz, a mimo to nazwała go kyrios, co w Nowej Biblii Amerykańskiej jest przetłumaczone jako "sir".

"Mówi do niego: Sir (kyrios), nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka."

Słowo w tym fragmencie to kyrios. Zostało odniesione do Jezusa jako oznaka szacunku.

Apostołowie używali tego tytułu jako oznaki szacunku, używali również określenia "mistrz". Dlatego Jezus jest nazywany Panem w Nowym Testamencie. Jest naszym Królem, mistrzem, naszym Panem. Jak Król zamku. Jest Panem Królestwa Boga.

Trynitarna definicja Boga - Kiedy Trynitarianie mówią "Bóg", mają na myśli kombinację wszystkich trzech osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeżeli chcą opisać jedną z trzech osób Trójcy używają odpowiednich imion jak "Syn" etc.

To są te definicje, uff! Mam nadzieję, że nie były zbyt trudne. Ok, użyjemy teraz pierwszego zestawu pojęć dla wersetów, które zaraz przytoczę. Trynitarianie zgodzą się, że jest jeden Bóg, który nazywa się Jahwe. Problem w tym, że określają Jezusa jako część Jahwe. Ale na razie zgadzamy się, że jedynym Bogiem jest Jahwe.

Izajasza 45:5 - "Ja jestem YHWH i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga."

To proste. TYLKO YHWH jest Bogiem. Na razie w porządku.

Wyjścia 3:15 - "YHWH, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was."

Ok, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba jest YHWH.

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba = YHWH.

Dzieje Apostolskie 3:13 - "Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił sługę swego, Jezusa."

Czy ten wers sugeruje, że Jezus jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Oczywiście, że nie! Czytaj. Bóg Abrahama uwielbił kogo? Siebie? Nie! Uwielbił swojego sługę Jezusa. To nie jest trudne. Jezus oczywiście nie jest Bogiem Abrahama itd. Jest SŁUGĄ Boga Abrahama. Kto jest Bogiem Abrahama? YHWH. A YHWH kim jest? JEDYNYM Bogiem. Więc Jezus nie jest Bogiem? Oczywiście, że nie. Jest Bożym Pomazańcem.

Dzieje Apostolskie 10:38 - "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła."

Kto namaścił Jezusa? Nie ma tam słowa, że to "Ojciec" namaścił Jezusa, jest słowo BÓG. Możesz łatwo zauważyć, że Jezus nie jest Bogiem, który się namaścił. Gdybyśmy powiedzieli, że "król namaścił Roberta", to czy pomyślałbyś, że Robert jest królem? Oczywiście nie. Jezus jest namaszczonym sługą Boga by czynić Jego wolę. To jest cały sens namaszczenia, dać komuś mądrość i moc, która będzie potrzebna, aby służyć Bogu. Czy sensownym jest, że Bóg namaszcza Boga? Spójrzmy na mesjańskie proroctwo Starego Testamentu.

Izajasza 61:1 - "Duch Pana Boga nade mną, bo YHWH mnie namaścił."

Czytając ten werset nie mamy wątpliwości, że osobą namaszczoną nie jest YHWH. YHWH namaszcza tę osobę. Spójrz jak Jezus odnosi ten werset do siebie. Jezus użył tego wersetu by powiedzieć, że on jest tym, o którym mówi Pismo. Że to on jest tym, którego YHWH namaścił. Przy okazji, kim jest YHWH? Oczywiście, JEDYNYM Bogiem.

Łukasza 4:18-21 - "Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 'Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie.' ... Począł więc mówić do nich: 'Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli."

Ok, nie panikuj, to proste. Spójrz na Izajasza 61:1, YHWH namaszcza kogoś innego od YHWH. Jezus u Łukasza twierdzi, że to on jest osobą, którą namaścił YHWH. Dalej!

1 Koryntian 8:6 - "Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan (to nie jest tłumaczenie YHWH, ale kyrios), Jezus Chrystus."

Nie ma nic prostszego od tego. Kto jest jedynym Bogiem? OJCIEC! Jedynie Ojciec jest nazywany Bogiem. Jezus jest naszym Panem (mistrzem, królem). Zawsze zobaczysz, że jedyną osobą, którą nazywa się Bogiem, jest Ojciec. Czy z powyższego fragmentu naprawdę wnioskujesz, że Jezus jest jedynym Bogiem? Oczywistym jest, że jeden Pan nie jest jedynym Bogiem. Tylko Ojciec jest Bogiem. Nigdzie nie ma mowy: "Pokój od Boga Ojca i Boga Syna". Dlaczego? Czy Apostołowie nie wiedzieli, że Syn jest Bogiem? Teraz zrelaksuj się sie i spójrz na następne:

1 Koryntian 1:3 - "Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!"

2 Koryntian 1:2 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."

Filipian 1:2 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!"

1 Tesaloniczan 1:1 - "Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!"

1 Tesaloniczan 3:13 - "Aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa."

2 Tesaloniczan 1:2 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!"

2 Tesaloniczan 2:16 - "Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował."

Filipian 4:20 - "Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen."

Kolosan 1:2 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!"

Efezjan 4:6 - "Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich."

Jakuba 1:1 - "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa."

1 Tymoteusza 1:2 - "Pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!"

2 Tymoteusza 1:2 - "Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!"

Tytusa 1:4 - "Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego!"

Filemona 1:3 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa."

Galatów 1:3 - "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa."

Zatem kto JEDYNIE jest nazywany Bogiem? Zgadza się, Ojciec. Nie ma sposobu żeby z tych stwierdzeń wyciągnąć wniosek, że Jezus jest Bogiem. Zawsze jest mowa: "pokój od Boga I, powtarzam, I Pana Jezusa Chrystusa." To odseparowane indywidualności. Jezus Chrystus nie jest uznawany za Boga przez tych autorów. Jeśli powiem:

"Pokój od Johna naszego prezydenta i od szefa sztabu Mike'a."

"Pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa." (dla porównania)

Czy jest jakiś sposób byś czytając powyższe wersety doszedł do wniosku, że Mike, szef sztabu, jest prezydentem? Nie ma mowy! Ale zaczekaj, jest jeszcze lepiej.

W następnych wersetach, Jezus, który jak Trynitarianie twierdzą jest w pełni Bogiem przez CAŁY czas, ma Boga. Jak to możliwe? To muszą być literówki. Nie, wszystkie Biblie na świecie są naruszone.

1 Piotra 1:3 - "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa."

2 Koryntian 1:3 - "Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa."

2 Koryntian 11:31 - "Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię."

Objawienie 1:6 - "I uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu."

Efezjan 1:3 - "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa."

Efezjan 1:17 - "Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały."

Wow! Apostołowie musieli wypić dużo wina by pisać takie rzeczy. Nie wiedzieli, że Jezus jest Bogiem? Jak Bóg może mieć Boga? Nie może. Dlatego kiedy o to pytam pastorów ich jedyną odpowiedzią jest, że to tajemnica. Wiecie jak to naiwnie brzmi?

Powyższe wersety to nie są głęboko teologiczne wypowiedzi. W większości są to po prostu pozdrowienia. Nikt nie dyskutuje o tych wersetach. Wystarczy je przeczytać! I przeczytać jeszcze raz! Następnie krzyknąć z górnej części płuc "Tak!". Ty też dałeś się nabrać na fałszywe, niebiblijne, sprzeczne i niezrozumiałe Mumbo Jumbo przedstawiane jako Trójca.

Mesjasz musi mieć Boga by być namaszczonym, aby czynić znaki i cuda w imieniu Boga. Spójrzmy na Micheasza 5:3 gdzie mamy mesjańskie proroctwo:

Micheasz 5:3 - "Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia YHWH, BOGA SWEGO."

Chrystus ma Boga? Tak! Kto nim będzie? Spójrz powyżej, YHWH. Czy Jezus wie, że ma mieć Boga? Oczywiście, że wie! Spójrz poniżej, we wszystkich wersetach wypowiada się Jezus:

Jana 20:17 - "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego."

Mateusza 27:46 - "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

Objawienie 3:12 - "Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga."

Objawienie 3:2 - "Nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga."

A więc Jezus wiedział, że ma Boga. Jest to tak pewne jak brzęczenie pszczół. Jezus naprawdę potrzebował Boga by powstać z martwych.

Hebrajczyków 13:20 - "Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa."

Dzieje Apostolskie 5:30 - "Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa."

Kto wzbudził Wielkiego Pasterza z martwych? Bóg pokoju, Bóg naszych ojców. Alternatywą Trynitarian jest, że Bóg wskrzesił samego siebie. Ale jak Bóg może wzbudzić z martwych siebie samego? To znaczy, że tak naprawdę nie umarł. Jak można zabić Boga?

Jeśli kupujesz to Trynitarne wyjaśnienie, to zasługujesz na bycie Trynitarianinem.

Czy naprawdę czytając ten werset stwierdzisz, że Wielkim Pasterzem jest Bóg? Pamiętasz Micheasza? Pasterz otrzymuje wezwanie od Boga YHWH.

Micheasz 5:3 - "Powstanie On i paść będzie mocą YHWH, w majestacie imienia YHWH, BOGA SWEGO."

Przy okazji, co się stało z Duchem Świętym we wszystkich pozdrowieniach? Myślę, że to musiała być najmniej lubiana osoba przez Apostołów skoro jest w nich pomijana. Zastanawiam się dlaczego? A dlatego, że Duch Święty był zawsze uważany za obecność i moc Boga, czy też umysł Boga.

Psalm 139:7 - "Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?"

Ale nigdy, przenigdy nie był utożsamiany z trzecią osobą Boga.

Więc Jezus nie jest Bogiem, jest człowiekiem namaszczonym przez Boga? Jesteś tego pewien? Tak pewien jak kukania kukułki. Jak rozumiesz następujące wersety?

Dzieje Apostolskie 2:22 - "Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, MĘŻA, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie."

A teraz powiedz mi, która część jest trudna do zrozumienia? Kim jest Jezus według Piotra?

a) Bogo-Człowiekiem

b) Bogiem

c) Człowiekiem

Jeśli wybrałeś odpowiedź c, masz rację! Jeżeli wybrałeś inną odpowiedź musisz przeczytać to jeszcze raz. Może Piotr miał na myśli co innego. Co? Nie wiem. To musi być jedyny werset w Nowym Testamencie, który przedstawia to w ten sposób. Nie do końca.

Dzieje Apostolskie 17:30-31 - "Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez CZŁOWIEKA, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych."

1. Kogo Bóg przeznaczył? CZŁOWIEKA.

2. Kto przeznaczył tego CZŁOWIEKA? Bóg. Wreszcie zaczynasz łapać o co chodzi.

1 Tymoteusza 2:5 - "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK, Chrystus Jezus."

1. Kto jest pośrednikiem? CZŁOWIEK Chrystus Jezus.

2. Między kim pośredniczy? Bogiem a ludźmi.

Nie jest pośrednikiem między sobą a ludźmi, ale między Bogiem a ludźmi. Możesz zauważyć, że Jezus nie jest uważany za Boga.

1 Koryntian 15:21 - "Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie."

Zaczekaj, wydaje mi się, że załapałem. On jest CZŁOWIEKIEM namaszczonym przez Boga. Tak jest! Hallelujah! A więc to jest to, o czym mówi Piotr w Dziejach Apostolskich.

Dzieje Apostolskie 10:38 - "Jak Bóg namaścił go (Jezusa z Nazaretu) Duchem Świętym i mocą."

1. Kogo Bóg namaścił? Jezusa.

2. Kto namaścił Jezusa? Bóg.

To proste, gdy się załapie. Problem Trynitarian polega na tym, że muszą oni czytać werset taki jak ten, a potem stwierdzić, że Jezus jest Bogiem. Umiesz czytać, prawda? Nie ma tam mowy, że Jezus jest Bogiem. Ale muszą się tego trzymać, inaczej cała ich nauka zostanie zniszczona.

Jak zaznaczył Izajasz, Mesjasz jest człowiekiem namaszczonym przez YHWH. Ma on być prorokiem wśród swych braci. Poniższe mesjańskie proroctwo jest wygłoszone przez nikogo innego jak Mojżesza.

Powtórzonego Prawa 18:18  - "Wzbudzę im proroka spośród braci ich, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę."

Czy Apostołowie wiedzieli, że Jezus był człowiekiem spośród swoich braci? Oczywiście, że tak. Cytowali ten werset w odniesieniu do Jezusa w Dziejach Apostolskich.

Dzieje Apostolskie 3:20-22 - "Aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam apowiedzianego Mesjasza, Jezusa... Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan (YHWH), Bóg nasz, spośród braci waszych.

Wow! Oni to wiedzieli! Oczywiście, że wiedzieli. Tak Stary Testament opisuje Mesjasza. Spójrzmy teraz na słynnego cierpiącego sługę z Izajasza 53:3:

"Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, MĄŻ boleści."

Apostoł Mateusz cytuje Izajasza 53 w Mateusza 8:17. Piotr cytuje Izajasza 53 w 1 Piotra 2:22­24. Izajasz 53 jest cytowany w Nowym Testamencie przez wszystkich Apostołów. Oczywiście, że wiedzieli.

Teraz inne rzeczy nabierają sensu. Trynitarianie twierdzą, że skoro Jezus jest w pełni Bogiem to jest on wszechwiedzący. To duże słowo. To oznacza, że wszystko wie. To oznacza, że Jezus wie wszystko o wszystkim. Ale to nie jest to, o czym mówią nam poniższe proste wersety. Objawienie zaczyna się:

Objawienie 1:1 - "Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg."

1. Komu Bóg dał objawienie? Jezusowi.

2. Kto dał Jezusowi objawienie? Bóg.

3. Czy Jezus wszystko wiedział? Nie.

4. Czy ma dla Ciebie sens, że Bóg daje samemu sobie objawienie? Nie.

Marka 13:32 - "Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec."

Czy muszę cokolwiek mówić odnośnie powyższego wersetu? Czy Jezus zna godzinę? Nie. Więc nie jest wszechwiedzący.

Jeszcze tylko dwa proste wersety. To mówi sam Jezus:

Jana 17:3 - "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa."

Do kogo Jezus kieruje słowo "ciebie"? Do JEDYNEGO prawdziwego Boga.

Czy Jezus używając słowa "ciebie" myślał o sobie? Nie według tego wersetu.

Kto posłał Jezusa? Jedyny prawdziwy Bóg.

Jeśli Jezus nie uważał się za Boga, to dlaczego my byśmy mieli? Jezus zawsze wskazywał na kogoś większego od siebie, na Boga Abrahama. A teraz prawdopodobnie najprostszy werset w całej Biblii dotyczący tego tematu.

Marka 10:18 - "Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg."

Jeżeli masz problem z tym, to nie wydaje mi się bym mógł coś więcej powiedzieć. Czy według Ciebie brzmi to jak wyznanie wiary Jezusa, że jest Bogiem?

WNIOSKI - Jezus jest dokładnie tym, kim miał być według Starego Testamentu, Chrystusem. Człowiekiem namaszczonym Duchem Boga. Jezus oraz jego Apostołowie i wszyscy uczniowie wiedzieli, że jest namaszczonym. Tę prostą prawdę mogli zniszczyć kilka wieków później pogańscy filozofowie nawróceni na Chrześcijaństwo. Jeśli to nie jest wielkie odstępstwo, to nie wiem, co to jest.

Wersety, które przeanalizowaliśmy nie są trudne. One w ogóle nie są kwestionowane. Ale zapytaj Trynitarianina by wyjaśnił jeden z nich i zobacz, co się stanie. To lepsze niż telewizja. Z tą wiedzą, Biblia zaczyna nabierać dla Ciebie sensu jak nigdy. Nie musisz już więcej robić gimnastyki umysłowej zmieszanej ze środkami przeciwbólowymi.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna