Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Gnoza na każdy dzień 2
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Gnoza na każdy dzień 2 PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
08 września 2012

19.11.

"Magia nie jest przesądem, magia to natura świata. Świat nie jest logiczny ani racjonalny, jest magiczny. Istnieje ścisły związek pomiędzy wszystkimi zdarzeniami. (...) Czas nie posiada struktury linearnej. Czasami skutki pojawiają się przed przyczynami. Zdarzają się tajemnice. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć siedemdziesięciu procent świata, tak jak szympansy nie rozumieją dziewięćdziesięciu procent świata. Zostało nam jeszcze bardzo dużo do nauczenia się. Rzeczywistość jest cudowna, magiczna. Kieruje się zasadami, które nie mają charakteru naukowego. Rzeczywistość nie jest naukowa."

{Alejandro Jodorowsky}

Obraz: Gil Bruvel

Gil Bruvel

18.11.

"Ten, kto pierwszy ogrodził kawałek ziemi, powiedział «to moje» i znalazł ludzi dość naiwnych, by mu uwierzyć, był prawdziwym założycielem społeczeństwa. Iluż to zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy i grozy byłby rodzajowi ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołki wyrwał lub rów zasypał i zawołał do otoczenia: <<Uwaga! Nie słuchajcie tego oszusta; będziecie zgubieni, gdy zapomnicie, że płody do wszystkich, a ziemia do nikogo>>"

{Jean Jacques Rousseau}

Obraz: Sigrid Nepelius

Sigrid Nepelius

17.11.

"Pamiętajcie wszyscy, że egzystencja jest czystą radością; że wszystkie smutki są tylko niczym cienie; przechodzą i już ich nie ma; lecz jest to, co pozostaje."

{Aleister Crowley, LIBER AL vel LEGIS}

Obraz: Herman Smorenburg

Herman Smorenburg

16.11.

"Prawdziwy mistrz jest niewidoczny; nie ma kwiatów, naszyjników, pierścionków, zdjęć; nie ma szkoły ani uczniów. Dla prawdziwego mistrza cała ludzkość jest uczniem. W ukryty sposób przemyca weń dobro i wiedzę, które mogą podnieść stopień świadomości drugiego człowieka. Nie potrzebuje szkoły ani ambicji do stania się mistrzem. Jest mistrzem, ponieważ słucha się woli wszechświata, który go przerasta."

{Alejandro Jodorowsky}

Obraz: Joachim Lilie

Joachim Lilie

15.11.

"Tak jak ciało składa się z wielu członków i jest utrzymywane przez jedną duszę, tak należy rozumieć kosmos jako bezgraniczną, żywą istotę, która jest utrzymywana przez Jedną Duszę - moc i Słowo Boga."

{Orygenes}

Obraz: Alex Grey www.alexgrey.com

Alex Grey

14.11.

"Żadna jednostka nie nadaje się do wiecznego trwania; ginie bowiem w śmierci. Nic jednak przy tym nie tracimy, gdyż u podstaw indywidualnego jestestwa tkwi całkiem inna istota, której manifestacją owe jestestwo jest. Nie zna ona czasu, a więc i dalszego istnienia, ani też zagłady."

{Artur Schopenhauer}

Obraz: George Teseleanu

George Teseleanu

13.11.

"Ufam,
Że temu źródłu dar jeszcze cenniejszy
Zawdzięczam: nastrój ten błogosławiony,
Gdy tajemnicy brzemię i gdy ciężar
Dotkliwy świata niezrozumiałego
Stają się lżejsze; tę pogodę błogą,
Kiedy wewnętrzny spokój nas prowadzi
Aż tam, gdzie tchnienie i krwi pulsowanie

Zdają się niemal zamierać: gdy ciało
Śpi, czuwającą stajemy się duszą.
Wtedy oczyma, potęgą harmonii,
Mocą radości uspokojonymi,
Patrzymy w samo życie rzeczy."

{William Wordsworth}

Obraz: Kurt Regschek

Regschek

12.11.

"Tak jak ktoś na wysokim szczycie góry ogarnia wszystko co poniżej, tak też mądry człowiek, który przez baczność odrzuca nieuwagę i wspina się na wysoką wieżę mądrości, wolny od smutku ogarnia tłumy przepełnione smutkiem i głupota."

{Budda, Dhammapada}

Obraz: Benedetto Fellin

Benedetto Fellin

11.11.

Uczeń rzekł do Mistrza:
W jaki sposób mogę osiągnąć życie ponadzmysłowe, że widziałbym wówczas i słyszałbym Boga?

Mistrz odpowiedział:
Gdybyś mógł wznieść się tam, gdzie nie mieszka żadne stworzenie, wtedy usłyszałbyś to, co mówi Bóg.

Uczeń rzekł:
Jest to blisko czy daleko?

Mistrz powiedział:
To jest w tobie, i jeśli jesteś w stanie na godzinę oderwać się od wszystkich twoich pragnień i zmysłów, wówczas usłyszysz niewysłowione słowo Boga.

Uczeń rzekł:
Jak mogę słyszeć, skoro oderwę się od zmysłów i pragnień?

Mistrz odpowiedział:
Kiedy odrywasz się od zmysłów i pragnień twojej osoby, wtedy objawia się w tobie wieczyste słyszenie, widzenie i mówienie, i przez ciebie słyszy i widzi Bóg: Przeszkadzają ci twoje własne słyszenie, pragnienie i widzenie, dlatego nie widzisz ani nie słyszysz Boga.

{Jakob Boehme}

Obraz: Adam Scott Miller

Adam Scott Miller

10.11.

"Odważ się siłą wyłamać te dźwierze,
U których każdy chyłkiem rad by przejść"

{Faust, J.W. Goethe}

Obraz: Michael Whelan

Michael Whelan

09.11.

"Społeczeństwo dało małego dzikusa, byś go ociosał, ułożył, uczynił łatwo strawnym - i czeka. Czeka państwo, Kościół, przyszły chlebodawca. Żądają, czekają, czuwają. Państwo żąda państwowego patriotyzmu, Kościół kościelnej wiary, pracodawca uczciwości, a wszyscy przeciętności i pokory."

{Janusz Korczak}

Obraz: Mark Ryden

Mark Ryden

08.11.

"Straszydło wszponia się we mnie swym wzrokiem bez powiek i szepce: masz mnie – jam twój skryty człowiek."

{Tadeusz Miciński}

Obraz: Zdzisław Beksiński

Beksiński

07.11.

"Świat duszny i duchowy nie istnieją obok czy poza światem fizycznym, nie są też od niego przestrzennie oddzielone. Podobnie jak dla zoperowanego człowieka niewidomego mroczny dotąd świat rozpromienia się światłem i barwami, tak przebudzonemu w duchu i duszy rzeczy, które jawiły się przedtem jedynie cieleśnie, objawiają teraz swe duszne i duchowe własności."

{Rudolf Steiner}

Obraz: Wojciech Nowakowski

Wojciech Nowakowski

06.11.

CZTERY SZLACHETNE PRAWDY

Te cztery Szlachetne Prawdy, o mnisi, są rzeczywiste, precyzyjne, nie inne. Dlatego też zwą się szlachetnymi prawdami.

"Oto, o mnisi, Szlachetna Prawda o cierpieniu:

Narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; rozpacz, lament, ból i napięcie są cierpieniem; powiązanie z niechcianym jest cierpieniem; rozłąka z upragnionym jest cierpieniem; nie osiągnięcie pożądanego jest cierpieniem. Pokrótce, pięć znikających zespołów jest cierpieniem.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Powstawaniu Cierpienia:

Pragnienie, które tworzy dalsze stawanie się – któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam – pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się, pragnienie niszczenia się.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia:

To całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o sposobie praktyki wiodącej do wygaśnięcia cierpienia:

Dokładnie ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja."

{Budda}

Obraz: Herman Smorenburg

Gnoza na każdy dzień

05.11.

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi."

{Apostoł Paweł}

Obraz: Michael Whelan

Gnoza na każdy dzień

04.11.

"Skrzywdził mnie, uderzył mnie, pokonał mnie, ograbił mnie" – kto utrzymuje podobne myśli, nie uspokoi swej nienawiści.

"Skrzywdził mnie, uderzył mnie, pokonał mnie, ograbił mnie" – kto nie utrzymuje podobnych myśli uspokaja swą nienawiść.

Nienawiści w tym świecie nigdy nie uspokoi się nienawiścią; jedynie przez nie-nienawiść nienawiść się uspakaja. To jest Odwieczne Prawo.

{Budda, Dhammapada}

Obraz: Vladimir Kush

Kush

03.11.

"Ty, który jesteś mną, ponad wszystko, czym jestem
Który nie masz natury ani imienia,
Który pozostajesz, kiedy wszystko przeminie.
Ty, środek i tajemnica Słońca,
Ty, ukryty strumień wszystkiego, co znane
I nieznane, ty, stojący na uboczu, w samotności,
Ty, prawdziwy ogień w poszyciu
Wylęgający i karmiący, źródło i ziarno
Życia, miłości, swobody i światła.
Znajdujący się poza mową i wzrokiem,
Ciebie przywołuję, mój jasny, świeży ogniu,
Rozniecający się wraz z moimi intencjami.
Ciebie przywołuję, przebywającego.
Ciebie, środek i tajemnicę Słońca
Oraz tę najbardziej świętą spośród tajemnic,
Której pojazdem jestem..."

{Aleister Crowley}

Obraz: Frank Frazetta

Gnoza na każdy dzień

02.11.

"Deklarując, że chcesz poznać prawdę, wprowadzasz swoje życie na nowe tory. Droga do prawdy wiedzie przez zniszczenie fałszu. W tym celu podaj w wątpliwość wszystkie swoje przekonania. Jest w naturze złudzeń, że znikają, gdy zaczniesz je badać. Najgorsze z nich jest przekonanie, że jesteś ciałem – ono przesłania ci twoje naturalne i niezmienne "ja".

Jeżeli chcesz poznać prawdę, musisz uwolnić się od wszystkiego, co nazywamy kulturą otaczającego cię społeczeństwa, porzuć swoje przyzwyczajenia, nie uważać się ani za kobietę, ani za mężczyznę, ani nawet za istotę ludzką – ocean życia zawiera nie tylko ludzi. Martwienie się o własną osobę powinno zniknąć. Możesz natomiast nadal zabiegać o jedzenie, ubranie i dach nad głową dla siebie i rodziny – pod warunkiem że pozbędziesz się chciwości. Pamiętaj, że jedyną twoją prawdziwą potrzebą jest Wyzwolenie, a wszystko inne to złudzenia i przeszkody. Najgłębszej prawdy nie można opisać słowami; one są wytworem umysłu, a umysł wszystko deformuje. Tak więc zamiast szukać prawdy w umyśle, spojrzyj do wnętrza swojej istoty i oddaj się medytacji. Uprawiaj ciszę wewnętrzną, bądź spokojny i czujny. Wtedy to, co jest ci potrzebne, przyjdzie do ciebie samo. Szukanie prawdy jest zarazem szukaniem spokoju; aby prawdę ujrzeć, musisz patrzyć ostro i wyraźnie, a do tego potrzeba spokoju."

{Nisargadatta Maharaj}

Obraz: Vladimir Kush

Gnoza na każdy dzień

01.11.

Śri Bhagavan aka Kalki Bhagavan

31.10.

"Wszystkie kodeksy moralne w swej niezmierzonej, zróżnicowanej głupocie posiadają jeden wspólny czynnik: głoszą, że znają lepsze motywy i metody od tych, które znane są naturze."

{Aleister Crowley}

Obraz: Gustavo Dore

Gnoza

30.10.

"Takiej miłości każdy młodzian czeka,
tak być kochana chce każda dziewczyna;
czemuż w najświętszym z popędów człowieka
tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna?"

{Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera}

Obraz: Zdzisław Beksiński

Gnoza na każdy dzień

29.10.

"Po raz pierwszy w historii ludzkości, transformacja świadomości jest koniecznością, jeżeli ludzkość ma przetrwać, ponieważ siejemy spustoszenie na planecie.Tworzymy piekło (w dużym stopniu) na planecie, która potencjalnie jest rajem"

{Eckhart Tolle}

Obraz: Wojciech Siudmak

Siudmak

28.10.

"Każdy mężczyzna i każda kobieta znajduje się na naturalnej i niezbędnej dla siebie drodze, która jest częściowo zależna od niego, a częściowo od środowiska. Każdy, kto zostanie zepchnięty ze swego szlaku, czy to z powodu niezrozumienia siebie, czy przez zewnętrzne siły, wkracza w konflikt z porządkiem Wszechświata i stosownie do tego cierpi."

{Aleister Crowley}

Obraz: Zdzisław Beksiński

Beksiński

27.10.

Czym jest Nirwana? - Thich Nhat Hanh PL

26.10.

"Niech twój czyn trwa w bezczynie, praca w bezruchu. Smakuj to, co pozbawione smaku; Wielkie przyjmuj jak małe, częste - jak rzadkie, złość nagradzaj dobrem."

{Lao Tsy}

Obraz: De Es Schwertberger

Schwertberger

25.10.

OSHO - Medytacja to bardzo proste zjawisko - pl

24.10.

"Nie jest istotnym wierzyć w Boga albo wierzyć w to, co ktokolwiek ci mówi, ale istotnym jest wierzyć sobie, wierzyć swojemu sercu, być odważnym i nieustraszonym. W przeciwnym razie nie możesz niczego uczynić ani nigdzie dojść, ani w świecie ani na duchowej ścieżce."

{Swami Premananda}

Obraz: Amanda Sage

Amanda Sage

23.10.

Mooji - Prosta Medytacja - pl

22.10.

"Niemożliwe jest ujrzeć coś w królestwie prawdy dopóki sam się tym nie staniesz. W świecie tak nie jest. Widzisz słońce, nie będąc nim, widzisz niebo i ziemię, ale nie jesteś nimi. Taka jest prawda świata. Jednakże w królestwie prawdy jesteś tym, co widzisz. Zobaczyłeś ducha, będziesz duchem. Ujrzałeś Chrystusa, będziesz Chrystusem. Jeśli ujrzysz Ojca, będziesz Ojcem. W tym świecie widziałeś wszystko, ale nie ujrzałeś siebie. Ale tam patrzysz na siebie i staniesz się tym co widzisz."

{Ewangelia Filipa}

Obraz: Gil Bruvel

Gil Bruvel

21.10.

"Kiedy już pojmiesz, że nic nie jest dla ciebie niemożliwe, wyobraź sobie, że jesteś nieśmiertelny i możesz zrozumieć wszystko, każdy rodzaj sztuki i nauki, charakter każdej żywej rzeczy...Następnie gromadź w sobie wszelkie wrażenia na temat tego, co powstało z ognia i wody, suchości i wilgoci; i staraj się być wszędzie naraz, na ziemi, w morzu i w niebie; bądź jeszcze nie zrodzonym, bądź w łonie, bądź młody, stary, martwy i przekraczający śmierć. A kiedy to wszystko - czasy, miejsca, rzeczy, wartości i ilości - będziesz w stanie w jednej chwili ogarnąć umysłem, wtedy zrozumiesz boga."

{Hermetica}

Grafika: Michael Whelan

Michael Whelan

20.10.

Bóg po prostu oznacza boskość. Jest tak dlatego, że Budda zanegował istnienie Boga.

Chciał podkreślić, że Bóg jest jakością, doświadczeniem - tak jak jest z miłością. Nie można mówić o miłości, można nią żyć. Nie musisz budować świątyń miłości, nie musisz wznosić posągów miłości i kłaniać się do nich, to będzie nonsensem. Tak dzieje się w kościołach, w świątyniach, w meczetach.

Człowiek żył z wyobrażeniem Boga jako osoby, przez co wydarzyły się dwie katastrofy. Jedna z nich to tak zwani ludzie religijni, którzy myślą, że Bóg jest gdzieś w górze, gdzieś w niebiosach, a ty musisz go wysławiać, aby przekonać go do przyznania ci zasług, do pomocy w wypełnieniu twoich pragnień, by twoje ambicje zakończyły się sukcesem, aby dał ci bogactwa tego świata i tamtego świata również. A wszystko to jest tylko zwykłą stratą czasu i energii.

Na drugim końcu są zaś ludzie, którzy widząc głupotę tego wszystkiego stali się ateistami. Zaczęli podważać istnienie Boga. W pewnym sensie mieli rację, ale również się mylili. Podważali nie tylko istnienie Boga, lecz także zaczęli podważać doświadczenie Boga.

Teiści są w błędzie, a także i ateiści. Człowiek potrzebuje bowiem nowej wizji, która wyzwoli go z tych obydwu więzień. Bóg jest najwyższym, podstawowym doświadczeniem ciszy, piękna i błogości, stanem wewnętrznego świętowania. Kiedy zaczniesz postrzegać Boga jako boskość nastąpi radykalna zmiana w twoim podejściu. Modlitwa przestanie być czymś właściwym; Właściwa stanie się medytacja.

{Osho}

Obraz: Nicholas Roerich

Nicholas Roerich

Mistrz odpowiedział: Gdybyś mógł wznieść się tam, gdzie nie mieszka żadna kreatura, wtedy usłyszałbyś to, co mówi Bóg.

Uczeń rzekł: Jest to blisko czy daleko?

Mistrz powiedział: To jest w tobie, i jeśli jesteś w stanie na godzinę oderwać się od wszystkich twoich pragnień i zmysłów, wówczas usłyszysz niewysłowione słowo Boga."

{Jakub Boehme}

Obraz: Vladimir Kush

Vladimir Kush

18.10.

"Inteligencja duchowa to umiejętność takiego prowadzenia życia, by odzwierciedlało ono głębokie filozoficzne i metafizyczne rozumienie rzeczywistości oraz nas samych"

{Stanislav Grof}

Obraz: Zdzisław Beksiński

Zdzisław Beksiński

17.10.

"Próbuję uwolnić twój umysł, Neo. Ale mogę wskazać ci tylko drzwi. Sam musisz przez nie przejść."

{Morfeusz, Matrix}

Obraz: Andrzej Zielenkiewicz, profil na DeviantArt

Andrzej Zielenkiewicz

16.10.

DUCHOWA ALCHEMIA

"Ołów złotem się stanie , przyjdzie to zdarzenie,
Gdy z Bogiem i przez Boga w Boga się przemienię.
W tobie jest to, co chcesz.
W tobie niebo i piekieł męki w tobie też;
Co wybierasz, masz wszędzie, jeśli tylko chcesz.
Niebo jest w tobie.
Powstrzymaj próżny bieg, Bóg nie jest tam, gdzie sądzisz;
Gdy niebo w tobie trwa, ty wciąż dokoła błądzisz."

{Anioł Ślązak}

Obraz: Joseph Wright of Derby

Alchemia

15.10.

Poemat o szczęściu

"Raduję się, że jestem wolnym joginem.
Wgłębiam się bowiem co raz bardziej w me wewnętrzne szczęście.
Mogę uprawiać seks z wieloma kobietami,
ponieważ pomagam im iść drogą oświecenia.
Pozornie jestem głupcem,
ale wewnątrz żyję czystym, duchowym systemem.
Pozornie rozkoszuję się winem, kobietami i śpiewem.
Lecz wewnętrznie pracuję na pożytek wszystkim istotom.
Pozornie żyję dla przyjemności,
lecz wewnętrznie wszystko czynię w odpowiedniej chwili.
Pozornie jestem obdartym nędzarzem,
ale wewnątrz jestem błogim Buddą"

{Drukpa Kunley}

Obraz: Oleg A. Korolev

Oleg Korolev

14.10.

"Nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem w kropli"

{Rumi}

Obraz: Wojciech Siudmak

Siudmak

13.10.

"Błogosławieni dziwaczni ludzie - poeci, nieprzystosowani, pisarze, mistycy, malarze, trubadurzy - gdyż oni uczą nas postrzegać świat innymi oczyma"

{Jacob Nordby}

Obraz: Peter Gric

www.gric.at

Gric

12.10.

"Myślcie tak, jakby każda wasza myśl miała być ogniem wytrawiona na nieboskłonie i widoczna dla wszystkich i wszystkiego. Bo tak po prawdzie jest.
Mówcie tak jakby świat cały był jednym tylko uchem, mającym słuchać co powiecie. Bo tak po prawdzie jest.
Czyńcie tak jakby wasz każdy uczynek miał odbić się na waszej głowie. Bo tak po prawdzie jest.
Chciejcie tak jakbyście sami byli chęcią. Bo tak po prawdzie jest.
Żyjcie tak jakby wasz Bóg chciał od was, abyście przeżyli Jego życie. Bo tak po prawdzie On chce."

{Księga Mirdada}

Obraz: Kurt Regschek - Trismegistos

Regschek - Trismegistos

11.10.

SMUTNY CZŁOWIEK ZAPOMNIAŁ KIM JEST (wiersz i film):

Już myślałem że wiedziałem, jestem prochem, jestem ciałem
chemiczną zupą, atomów kolekcją, pomyłką, wpadką, naturalną selekcją

W mózgu impulsem, spięciem, przypadkiem pojawiam się i znikam
kiedyś nie byłem, kiedyś nie będę, taka chaosu taktyka

Pełnymi garściami czerpię z życia, będąc zmysłami zasysam wszystko wkoło
kradnę, zabijam, oszukuję, hulaj piiii piekła nie ma

Nie patrz tak na mnie, to samolubne geny, przecież przetrwają najsilniejsi
smutny los moich ofiar jest częścią ich przypadkowej egzystencji

Czy jestem maszyną, bez operatora, programowany przez szklanych ekspertów?
moje owoce brzydkie i gorzkie, mknę za impulsem szukając sensu

Pragnę, pożądam, chcę teraz i ciągle, swędzi mnie mocniej i dłużej
drapię i drapię, wydrapać nie mogę, strach pomyśleć co będzie później

W materii potrzasku, szukając spełnienia, jak ryba bez wody próbuję
wciąż więcej i więcej i więcej mi trzeba, tak mało, mało raduje

Uśmiecham się przy tym że niby jest dobrze, choć wszystko w koło się pali
wierzyłem że jestem bystry i mądry, głupiec w lustrze się żali

Skutek - przyczynę jak atomy rozczepiam pod swoim pseudonaukowym pretekstem
szukałem, liczyłem, od szkiełka oślepłem, dalej nie mogę nie wiedząc kim jestem

Pewien filozof powiedział że nas nie ma, nie ma cie, nie ma mnie, nie ma nie
wydaje się jednak że to ściema, no bo kto usłyszałby jak śpiewam

Nie pamiętam sekretu, tajemnicy odwiecznej, więc kto za sznurki porusza?
patrzę nie widzę, słucham nie słyszę, aktorem jestem, nie pamiętam scenariusza

Dźwięk wpada do środka, w ruch wprawia neurony, do mózgu biegnie wprost z ucha
ciekawe w końcu dokąd dociera, kim jestem który go słucha

Jakie to smutne że brnę do przodu choć nie wiem gdzie
Jakie to dziwne że chciałem dobrze a nie jest nie
Jakie to smutne że nadal kim jestem nie wiem nie
Oh jakie to dziwne że kim jestem nie wiem nie

{W roli głównej: Piotr Dmowski / Muzyka: Olafur Arnalds / Wiersz, narracja, zdjęcia i montaż: Michał Napierzyński}

10.10.

"Kto wstępuje w świat podziemny jako nie wtajemniczony, będzie leżał w błocie, natomiast człowiek oczyszczony, który tam wstępuje, zamieszka wśród bogów".

{Platon}

Obraz: Bob Eggleton

Eggleton

09.10.

"Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich"

{Jezus, Mk 10,42-44}

Obraz: Caravaggio

Caravaggio

08.10.

O,
szczęśliwy ten szczęsny człowiek,
co boże zna tajemnice
i żywot pędzi święty
i duszę swą w kręgu oczyszcza,
w górach bakchicznie szalejąc
w czcigodnych oczyszczeniach

i Wielkiej Matki Kybeli
godnie odprawia orgie,
potrząsa tyrsem,
w wieńcu bluszczowym,
czci Dionizosa służbą.

{Eurypides, "Bakchantki"}

Obraz: Johfra Bosschart

Obraz: Johfra Bosschart

07.10.

"Najpierw ludzie wierzą, bo usłyszeli słowa innych [lecz potem] czerpią wiarę z samej prawdy"

{Herakleon}

Obraz: Jung "Liber Novus"

Jung Red Book

06.10.

"Nie pojmują, że to, co jest wewnętrznie sprzeczne jest ze sobą zgodne: harmonia oznacza odwrotne strojenie, jak w łuku i lirze."

{Heraklit z Efezu}

Obraz: Remedios Varo Uranga

Remedios Varo

05.10.

WIDZENIE - Adam Mickiewicz

Dźwięk mię uderzył - nagle moje ciało,
Jak ów kwiat polny, otoczony puchem,
Prysło, zerwane anioła podmuchem,
I ziarno duszy nagie pozostało.

I zdało mi się, żem się nagle zbudził
Ze snu strasznego, co mię długo trudził.
I jak zbudzony ociera pot z czoła,
Tak ocierałem moje przeszłe czyny,
Które wisiały przy mnie, jak łupiny
Wokoło świeżo rozkwitłego zioła.

Ziemię i cały świat, co mię otaczał,
Gdzie dawniej dla mnie tyle było ciemnic,
Tyle zagadek i tyle tajemnic,
I nad którymi jam dawniej rozpaczał, -
Teraz widziałem jako w wodzie na dnie,
Gdy na nią ciemną promień słońca padnie.

Teraz widziałem całe wielkie morze,
Płynące z środka, jak ze źródła, z Boga,
A w nim rozlana była światłość błoga.
I mogłem latać po całym przestworze,
Biegać, jak promień, przy boskim promieniu
Mądrości bożej; i w dziwnym widzeniu
I światłem byłem, i źrenicą razem.

I w pierwszym, jednym, rozlałem się błysku
Nad przyrodzenia całego obrazem;
W każdy punkt moje rzuciłem promienie,
A w środku siebie, jakoby w ognisku,
Czułem od razu całe przyrodzenie.

Stałem się osią w nieskończonym kole,
Sam nieruchomy, czułem jego ruchy;
Byłem w pierwotnym żywiołów żywiole,
W miejscu, skąd wszystkie rozchodzą się duchy,
Świat ruszające, same nieruchome:
Jako promienie, co ze środka słońca
Leją potoki blasku i gorąca,
A słońce w środku stoi niewidome.

I byłem razem na okręgu koła,
Które się wiecznie rozszerza bez końca
I nigdy bóstwa ogarnąć nie zdoła.
I dusza moja, krąg napełniająca,
Czułem, że wiecznie będzie się rozżarzać,
I wiecznie będzie ognia jej przybywać;
Będzie się wiecznie rozwijać, rozpływać,
Rosnąć, rozjaśniać, rozlewać się - stwarzać,
I coraz mocniej kochać swe stworzenie,
I tym powiększać coraz swe zbawienie.

Przeszedłem ludzkie ciała, jak przebiega
Promień przez wodę, ale nie przylega
Do żadnej kropli: wszystkie na wskroś zmaca,
I wiecznie czysty przybywa i wraca,
I uczy wodę, skąd się światło leje.
I słońcu mówi, co się w wodzie dzieje.

Stały otworem ludzkich serc podwoje,
Patrzyłem w czaszki, jak alchymik w słoje.
Widziałem. jakie człek żądze zapalał,
Jakiej i kiedy myśli sobie nalał,
Jakie lekarstwa. jakie trucizn wary
Gotował skrycie. A dokoła stali
Duchowie czarni, aniołowie biali,
Skrzydłami studząc albo niecąc żary,
Nieprzyjaciele i obrońcy duszni,
Śmiejąc się, płacząc - a zawsze posłuszni
Temu, którego trzymali w objęciu,
Jak jest posłuszna piastunka dziecięciu
Które jej ojciec, pan wielki, poruczy,
Choć ta na dobre, a ta na złe uczy.

Obraz: Wojciech Siudmak

Siudmak

04.10.

"Lucifer i radykalnie przeciwstawione mu słońce są tym samym ogniem. Płomienny blask słońca jest ostatnim etapem emanacji, którą inicjuje "ciemny płomień". To z kolei oznacza, że w świetle wynurzającym się z otchłani można - i trzeba - widzieć Lucifera. Ale jednocześnie jest to przecież obraz bezpośrednio odsyłający nas do Chrystusa."

{P. Próchniak, "Ciemny płomień. Notatki o jednym wierszu Tadeusza Micińskiego"}

Rysunek: Gustavo Dore

Lucyfer

03.10.

"Bóg zamknięty w człowieku z początku dąży do wyswobodzenia się przez to, by poszerzyć, podnieść na wyższy poziom tę istotę, w której się znajduje; potem, napotkawszy nieprzewidziane granice tej istoty, dąży do wyswobodzenia się przez to, ażeby wyjść poza tę istotę i objąć inne istoty."

{Lew Tołstoj}

Obraz: De Es Schwertberger

Schwertberger

02.10.

"Krzyż jest wymiarem ziemi i nieba. Był krzyż czarny męki, wierzono w krzyż biały zmartwychwstania - znaleźć musimy krzyż modry Chrystusa kosmicznego, serce wszechświata"

{Tadeusz Miciński, "Xiądz Faust"}

Obraz: Alex Grey - Cosmic Christ

Cosmic Christ - Alex Grey

01.10.

"Przyjdź do mnie, mój rodaku, światło, mój przewodniku. Duszo moja, nie trać nadziei - oto masz swego Zbawcę: twoją obroną jest Chrystus, gdyż chce przyjąć cię do swego królestwa. Kiedy wkroczyłem do ciemności, podano mi do wypicia wodę zapomnienia. Nie upadam pod ciężarem, który nie jest mym własnym. Stoję pośród wrogów, bestii, które mnie otaczają. Ciężar, który dźwigam, to ciężar mocy i potęg. Zapłonęły gniewem, powstały przeciwko mnie, biegły za mną, aby mnie schwytać jak owcę bez pasterza. Materia i jej synowie podzielili mnie między siebie, spalili mnie w swym ogniu, nadali mi gorzkie podobieństwo. Obcy, z którymi zostałem zmieszany, nie znają mnie; skosztowali mej słodyczy, zapragnęli zatrzymać mnie dla siebie. Byłem dla nich życiem, lecz oni byli moją śmiercią; dźwigałem ich ciężar, a oni nosili mnie jak szatę na sobie. Istnieję we wszystkim, podtrzymuję niebosa, jestem opoką, żywię ziemię, jestem światłem, które błyszczy, które daje radość duszom. Jestem życiem świata: jestem mlekiem płynącym we wszystkich drzewach. Jestem słodką wodą, która znajduje się poniżej synów materii."

{Mani, Psalm CCXLVI}

Obraz: Wojciech Siudmak

Wewnętrzny dialog duszy - Wojciech Siudmak

30.09.

"Żadna śmierć nie jest wspanialsza niż ta, co życie daje,
Żadne życie zacniejsze niż to, to co ze śmierci powstaje."

{Anioł Ślązak}

Obraz: Hans Holbain

Holbain - Chrystus w grobie

29.09.

An Fhírinne in aghaidh an tSaoil - Prawda przeciw światu

{zawołanie Druidów}

 

 

Obraz: Michael Whelan michaelwhelan.com

Michael Whelan

28.09.

"Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoją parę przeciwieństw; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwności są identyczne w swej naturze, lecz różne w stopniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy można pogodzić"

{Kybalion}

Obraz: Johfra Bosschart

Hermes Trismegistus

27.09.

PIEŚŃ NAASEŃCZYKÓW (fragment)

Jezus rzekł: Spójrz, Ojcze, dusza tuła się po ziemi
i zło chce ją pochwycić.
Tuła się z dala od twego tchnienia
Stara się uciec przed bolesnym chaosem i nie zna drogi.
Och Ojcze, poślij mnie do niej!
Zstąpię, niosąc pieczęcie.
Powędruję przez wszystkie eony i odkryję wszystkie misteria
Ujawnię postaci bogów
i nauczę tajemnic świętej ścieżki,
której imię Gnoza.

Obraz: Alex Grey

Alex Grey

26.09.

"Gdy szczerze wybaczasz, natychmiast odzyskujesz własną moc, która dotąd była uwięziona w umyśle. Mściwość leży w samej naturze umysłu, ponieważ stworzone przez umysł fałszywe „ja”, czyli ego, nie może przetrwać bez walki i konfliktu. Umysł nie umie wybaczać. Jedynie ty to potrafisz. To ty stajesz się obecny, (…) to ty czujesz wibrację spokoju i cichy bezruch, którym emanuje Istnienie. Właśnie dlatego Jezus powiedział: Zanim wejdziesz do świątyni, wybacz."

{Eckhart Tolle}

Obraz: Amanda Sage amandasage.com

Amanda Sage

25.09.

"Szybko i skwapliwie ludzie małego serca i ciasnego umysłu stawiają pomniki wielkim tego świata, aby udając szacunek, natychmiast zapomnieć ich mądrość. Boją się każdej refleksji, aby przypadkiem żadna z wywrotowych myśli mędrców nie zakłóciła im ignoranckiego samozadowolenia. Wolą żyć po swojemu, składając kwiaty i paląc kadzidła przed popiersiami i statuami".

{Mal Sunjandar, "Sadhu"}

Obraz: Salvador Dali

Chrystus - Dali

24.09.

"Nic nie potrafi usunąć z mego umysłu przekonania, że ten świat jest dziełem jakiegoś mrocznego boga, którego cień sam przedłużam, oraz że do mnie należy wyczerpanie wszelkich konsekwencji przekleństwa wiszącego nad nim i nad jego dziełem".

{Emil Cioran}

Obraz: William Blake

william blake smok

23.09.

"Poznawanie prawdy zaczyna się tylko wtedy, gdy porzucasz wszelkie wierzenia. Mówisz: "Sam chcę poznać prawdę. Nie będę wierzył ani w Chrystusa, ani w Buddę. Chcę sam stać się chrystusem albo buddą, być światłem dla samego siebie".

Po co być chrześcijaninem? Jest to coś brzydkiego. Jeśli możesz być chrystusem, bądź nim, nie bądź chrześcijaninem. Jeżeli masz do siebie jakikolwiek szacunek, bądź buddą, nie bądź buddystą. Buddysta wierzy, Budda wie.

Skoro możesz poznać, skoro poznanie jest możliwe, dlaczego zadowalać się wierzeniem? Społeczeństwo jednak woli, żebyś wierzył, bo wierzący są dobrymi ludźmi, posłusznymi. Przestrzegają prawa, trzymają się wszystkich formalności i norm, nigdy nie stwarzają problemów. Po prostu podążają za tłumem, gdziekolwiek są. Nie są prawdziwymi ludźmi, są owcami"

{Osho}

Obraz: Nicholas Roerich (1874–1947)

Nicholas Roerich

22.09.

"Ja mrok — ja smutek — ja bezmoc — a jednak też bóg!"

{Tadeusz Miciński}

Odd Nerdrum

21.09.

"Piękne i niezniszczalne powstaje dzięki cierpieniu nietrwałych, jednostkowych stworzeń, które same w sobie nie są piękne i muszą przekształcić się w formę matrycy z której piękno dopiero zostaje wydrukowane (wykute, wyciągnięte, przebudowane). Jest to straszne prawo kosmosu. To jego podstawowe prawo; to fakt."

{Philip K. Dick}

Obraz: Hans Rudolf Giger

Hans Rudolf Giger

20.09.

Jiddu Krishnamurti - Kim jestem? (napisy PL)

19.09.

"Skąd wiesz, czy każdy Ptak przecinający wietrzny szlak,
Nie jest światem przepastnej rozkoszy, zamkniętym w twoich zmysłach pięciu?"

{William Blake, "Zaślubiny Nieba i Piekła"}

Obraz: John Pitre, www.johnpitre.com

humanity

18.09.

"Jest tylko jedna świątynia na świecie,
jest nią ciało człowieka. Nie ma nic świętszego od jego szlachetnej formy."

{Novalis}

Fot. Andreas H. Bitesnich

Andreas Bitesnich - ciała

17.09.

"Chmury nadchodzą i odchodzą, niektóre z nich są czarne, a niektóre białe, niektóre z nich są wielkie, a inne małe. Zstąp głębiej w tę metaforę. To ty jesteś niebem obserwującym chmury. Dla ludzi Zachodu stwierdzenie to jest szokujące. A przecież nie masz na to wpływu. Nie staraj się na nic wpływać. Nie zatrzymuj niczego. Patrz! Obserwuj!

Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy… Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią."

{Anthony De Mello}

16.09.

"Pamiętaj kim jesteś". Najbardziej gnostycki fragment "Króla Lwa". Same sedno gnozy w pięknej bajce dla dzieci:

15.09.

"Pomiędzy obcym i obcym - może być tylko gwałt.
Porozumienie - jedynie pomiędzy istotami tej samej Formy.
Porozumienie - to znaczy zwycięstwo Formy silniejszego, którą przyjąwszy,
słabszy zrozumie teraz jasno i wyraźnie, dlaczego nie miał racji."

{Inne pieśni, Jacek Dukaj}

14.09.

"Człowiek nie posiada indywidualnego "JA". Zamiast tego, setki i tysiące oddzielnych małych "Ja-ów", często zupełnie nieznanych dla siebie, nigdy nie kontaktujących się, lub przeciwnie wrogich sobie, wzajemnie sobie zastrzeżonych i niezgodnych. W każdej minucie, w każdym momencie, człowiek mówi lub myśli "JA". A każdy czas jest inny. To co właśnie było myślą, jest teraz życzeniem, jest teraz wrażeniem, teraz kolejna myśl, i tak dalej, nieskończenie. Człowiek jest mnogością. Imię człowieka to legion."

{G.I. Gurdżijew}

Legion. Frank Frazetta

Obraz: Frank Frazetta

13.09.

Dwie dusze mam, w rozprzęgu wiecznym i zamęcie,
jedna się pazurami w ziemię prze zacięcie,
druga z oparów ziemskich unosi się w niebo,
stęskniona zaświatów odwieczną potrzebą.

{J.W. Goethe}

Dwa oblicza duszy - W. Siudmak

"Podwójne oblicze duszy" - Wojciech Siudmak

12.09.

Mooji - Czym jest przebudzenie? (napisy PL)

11.09.

"Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości."

{Paulo Coelho, "Alchemik"}

gnoza

Alex Grey - Ocean of Love Bliss, www.alexgrey.com

10.09.

"Przypomniałem sobie, że jestem królewskim synem i że moja dusza urodzona w wolności tęskni do swoich. I przypomniałem sobie Perłę po którą mnie posłano do Egiptu. Rzuciłem czary na straszliwego, ziejącego smoka i sprowadziłem na niego sen wymawiając nad nim imię Ojca mego, imię naszego namiestnika i imię mojej matki, królowej Wschodu. Zabrałem Perłę i wyruszyłem w drogę powrotną do domu mego Ojca. Zrzuciłem z siebie ich plugawe i nieczyste szaty, i zostawiłem je za sobą w ich krainie. A tak kierowałem się, żebym mógł trafić wprost na światło naszej ojczyzny, Wschodu."

{Hymn o Perle}

gnoza

Gustavo Dore, "Orland szalony"

09.09.

Najciekawsza, 4. część wywiadu z Carlem Gustavem Jungiem u schyłku jego życia (polskie napisy).

08.09.

"Religia jest dla ludzi, którzy się boją trafić do piekła, duchowość jest dla tych, którzy już tam byli"

{Vine Deloria, Sioux}

gnoza

William-Adolphe Bouguereau, "Dante i Wergiliusz w piekle"

07.09.

06.09.

"Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. "

{William Blake}

05.09.

"Zaczęła ich natomiast nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego. Jezus, świadom, jakie myśli drążą ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i zwrócił się do nich: Każdy, kto by takie dziecko przyjął w moje imię, Mnie przyjmuje, a ktokolwiek Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszy."

{Ewangelia Łukasza, 9, 46-48}

04.09.

"Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość."

{Woody Allen}

03.09.

"Życie da Ci tylko takie doświadczenia, jakie najbardziej pomogą w rozwoju Twojej świadomości"

{Eckhart Tolle}

02.09.

"Ty jesteś prawdziwy pokój serca, Tyś jedyne odpocznienie; poza Tobą wszystko jest trudne i niespokojne. W tym pokoju, tylko w nim, a więc w Tobie jedynym, najwyższym i wiekuistym dobru, niech zasnę i odpocznę"

{"O naśladowaniu Chrystusa", Tomasz a Kempis}

01.09.

"O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze...
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich miodem...
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny..."

{"Deszcz jesienny", Leopold Staff}

gnoza z poprzednich dni >>

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna