Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 792

Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/pistis.pl/public_html/plugins/system/sourcerer.php on line 54
Gnoza na każdy dzień
PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Gnoza na każdy dzień PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
25 października 2011

Poniżej poszerzająca się prezentacja cytatów do rozmyślań i medytacji na każdy dzień roku. Teksty pochodzą m.in. z Biblii, pism gnostyckich, świętych ksiąg różnych religii oraz innych inspirujących tekstów, które niosą w sobie głęboką treść duchową.

31.08.

"Od najwcześniejszej młodości przyzwyczajeni jesteśmy do tego, by słuchać zafałszowanych wieści, a nasz umysł od stuleci tak bardzo przesiąknięty jest uprzedzeniami, że strzeże fantastycznych kłamstw niby skarbu, tak iż w końcu prawda zaczyna się wydawać niewiarygodna a fałsz prawdziwy."

{Sanchuniathon ur. ok. 1250 r. p.n.e.}

30.08.

"Życie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą znalezienia drogi, zaznaczenia ścieżki. Żaden człowiek nie był nigdy w pełni samym sobą, lecz mimo to każdy ku temu dąży, jeden w mroku, inny w światłości, jak kto umie."

{Hermann Hesse}

29.08.

"Umysł (tak samo jak metale i elementy) może być transmutowany od stanu do stanu, od stopnia do stopnia, od uwarunkowania do uwarunkowania, od bieguna do bieguna, od wibracji do wibracji"

{Kybalion}

28.08.

"Prawdziwie mądrzy, znając naturę Wszechświata, używają prawa przeciw prawom; wyższego przeciwko niższemu; i poprzez sztukę alchemii przekształcają to, co niechciane, w to, co wartościowe, i tym samym triumfują. Mistrzostwo nie składa się z niezwykłych snów, wizji, ekscentrycznego wyglądu lub życia, lecz na używaniu wyższych sił przeciwko niższym - uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Orężem mistrza jest transmutacja, a nie zarozumiały sprzeciw”

{Kybalion}

27.08.

"Wszyscy ludzie, którzy pojmani są jeszcze w sieć emocji, których życie znajduje się pod wpływem emocji i jest przez nie sterowane, właściwie jeszcze się nie narodzili, ciągle tkwią pod wpływem heimarmene, przymusu gwiazd"

{C.G. Jung}

26.08.

"Dlaczego nie myśleć w kategoriach dostrojenia lub niedostrojenia się. Wszystkie dywagacje filozoficzne na temat istnienia lub nie istnienia wydają się być nonsensem. Nie wiemy co istnieje, a co nieistnieje, wiemy tylko czy jesteśmy dostrojeni czy nie dostrojeni. O znaczeniu można mówić dopiero, kiedy jest się dostrojonym. Inaczej można tylko snuć przypuszczenia, bełkotać lub wymachiwać rękoma. Bo dopóki się do czegoś nie dostroisz, nie możesz mieć o tym pojęcia. Świadomość czegoś możesz uzyskać tylko przez dostrojenie się. Jednak niedostrojenie się nie oznacza nieistnienia. To tylko niedostrojenie. Poza tym uważam za bzdurną tą całą dyskusję o istnieniu i nieistnieniu, w której biorą udział wszyscy poważni filozofowie od dwudziestu pięciu stuleci."

{Robert Anton Wilson}

25.08.

"Oto ceremonia śmierci. Grobowiec przyjmie was z miłością. Poddajcie sie śmierci. Oddajcie to co było wam pożyczone. Porzućcie swe przyjemności i bóle. Porzućcie swych przyjaciół i kochanków. Porzućcie swoja rodzinę|i swoją przeszłość. Oddajcie to czego nienawidzicie...i to czego pragniecie. Będziecie nicością. To jest jedyna rzeczywistość. Nie bójcie się. Tak łatwo jest dawać. Nie jesteście sami. Macie grób...który jest waszą pierwszą matką. Grób prowadzi was do całkowitego odrodzenia. Teraz oddacie całkowicie...niewierne zwierzę, które nazywaliście kiedyś waszym ciałem. Nie próbujcie go zatrzymywać. Pamiętajcie, że było tylko wypożyczone. Oddajcie wasze nogi. Oddajcie waszą płeć... głowę, krew,...wasze organy wewnętrzne, kości. Nie będziecie już pragnąć posiadania czegokolwiek. Chęć posiadania to najokrutniejszy ból. Ziemia przykryje wasze ciała. Okryje was z miłością, ponieważ zjednoczycie się dzięki|waszemu ciału. Jesteście teraz pustym sercem, gotowym by przyjmować najczystszą esencję, jesteście doskonałą perfekcją, staliście się nowym ciałem,|nowym wszechświatem dziełem Boga. Narodzicie się na nowo, staniecie się prawdziwi. Będziecie dla samych siebie ojcem, własną matką, waszym dzieckiem, własnym ideałem. Otwórzcie oczy, jesteście Ziemią, jesteście zielenią, jesteście błękitem,|jesteście innymi...stanowicie esencję. Spójrzcie na kwiat. Spójrzcie na kwiat. Po raz pierwszy, spójrzcie na kwiat."

{Alchemik, Film "Święta Góra", Alejandro Jodorowsky}

24.08.

"W naszych czasach człowiek uczuwa obawę przed sobą samym. Zapomniano o najwyższym obowiązku, o obowiązku względem siebie. Oczywiście ludzie są dobroczynni. Karmią głodnych, odziewają żebraków. Ale własna ich dusza marznie i cierpi głód. Rasa nasza straciła odwagę. Może nie miała jej nigdy. Obawa przed społeczeństwem, na której opiera się moralność, obawa przed Bogiem, będąca tajemnicą religii – oto dwie potęgi, które nami rządzą."

{Oscar Wilde, "Portret Doriana Graya", Harry Wotton}

23.08.

"O NASZEJ NATURZE. Można powiedzieć, że jesteśmy zwojami pamięci (nosicielami DNA zdolnymi do uczenia się) w komputeropodobnym systemie myślącym, który – chociaż prawidłowo zapisaliśmy i zmagazynowaliśmy tysiące lat doświadczeń i każde z nas posiada zestawy informacji nieco różne od innych form żywych – ma jedno uszkodzenie: zablokowaną pamięć. Na tym polega kłopot w naszym rodowodzie. „Zbawienie” przez gnozę, a właściwie anamnezę (odblokowanie pamięci), chociaż posiada indywidualne znaczenia dla każdego z nas (skok jakościowy w percepcji, tożsamości, poznawaniu, rozumieniu, doświadczaniu świata i samego siebie włącznie z nieśmiertelnością) ma daleko większe znaczenie dla systemu jako całości, ponieważ ta pamięć to bezcenne dane niezbędne dla jego funkcjonowania. System zatem jest w trakcie samo-naprawy, która obejmuje odbudowę naszego rodowodu przez zmiany w czasie linearnym i nielinearnym, jak również stałe sygnalizowanie do nas, żeby pobudzić nasze zablokowane banki pamięci i odzyskać to, co się w nich kryje."

{Philip K. Dick}

22.08.

"Tylko ten jest mądry, kto poświęca się urzeczywistnianiu, a nie jedynie czytaniu starożytnych objawień. Wszystkie problemy rozwiązuj w medytacji. Zastępuj daremne spekulacje religijne autentycznym obcowaniem z Bogiem. Oczyść umysł z dogmatycznych teologicznych śmieci i wpuść doń świeże, uzdrawiające wody bezpośredniego oglądu. Dostrój się do wewnętrznego głosu, który cię prowadzi. Głos Boży zna odpowiedź na każdy dylemat życia."

{Lahiri Mahasaja}

21.08.

"Kto ku prawdzie wędruje,
ten wędruje sam:
ni brata nie znajduje
ni kompana tam.

Przez chwilę mu się zdaje,
że równy wędrowców krok,
lecz potem znów się gubi
i droga wsiąka w mrok.

Nawet najmilszy zdąża
daleko na świata końce;
ale kto wszystko przetrwa,
ten wzejdzie jako słońce.

Chrystusem przepojony stworzy
nowe i święte światy -
powita go ten, kto mu będzie
w duchu wieczystym bratem"

{Christian Morgenstern}

20.08.

"Pamiętaj, ważne jest jedynie to, co możesz zabrać ze sobą, gdy będziesz opuszczał ciało. To oznacza, że oprócz medytacji nic nie jest ważne. Oprócz uważności nic nie jest ważne bo tylko uważności nie może zabrać śmierć. Wszystko inne zostanie ci wyrwane, ponieważ wszystko inne pochodzi z zewnątrz. Tylko uważność wzbiera wewnątrz, nie można jej zabrać. Nie można też odebrać cieni uważności - współczucia, miłości - są jej nieodłączną częścią."

{Osho, Księga Mądrości}

19.08.

"Brak przemocy jest pierwszym przykazaniem mojej wiary. Jest też ostatnim z moich przekonań."

{Mahatma Gandhi}

18.08.

"Ten, kto sam się cieszy otrzymanym dobrem, nie rewanżując się za to, co otrzymał, jest złodziejem."

{Bhagawadgita}

17.08.

"Ten człowiek, który połączył się z Najwyższą Jaźnią, czerpie radość wyłącznie z Jaźni i jest w Jaźni nasycony i nie ma już żadnych obowiązków do wykonania. Na tym świecie nie interesuje się niczym, co jest do osiągnięcia przez działania, które wykonał i niczym co mógłby osiągnąć przez działania, których nie wykonał. I wśród wszystkich żywych istot nie ma takiej, od której zależałby jego interes. Jednakże wykonuje on dalej swe obowiązki nie troszcząc się o ich owoce’."

{Bhagawadgita}

16.08.

"Wszystko, co wyprosicie u Boga Słońce, zapłodni czyn Diabła. Wszystko, co stworzycie pospołu z Bogiem Słońce, przyda Diabłu władzy działania.

Oto okropny Abraxas.

Jest najgwałtowniejszym ze Stworzeń, w nim Stworzenie napawa się trwogą przed samym sobą.
Jest on objawionym sprzeciwem Stworzenia wobec Pleromy i jej nicości.
Jest przerażeniem syna wobec matki.
Jest miłością matki do syna.
Jest zachwytem ziemi i okrucieństwem nieba.
Człowiek drętwieje w jego obliczu.
Nie ma pytania do niego, a od niego żadnej odpowiedzi.
Jest życiem Stworzenia.
Jest czynieniem Różności.
Jest miłością człowieka.
Jest mową człowieka.
Jest blaskiem i cieniem człowieka.
Jest zwodniczą rzeczywistością."

{Carl Gustav Jung, Siedem nauk dla zmarłych}

15.08.

"Jaźń jest samoświetlna. Nie ma potrzeby wyobrażać sobie Jaźni w jakikolwiek sposób. Myśl, która ją wyobraża, sama jest przeszkodą, a ponieważ Jaźń jest świetlistością poza ciemnością i światłem, więc nie należy wyobrażać jej sobie za pomocą umysłu. Takowe umysłowe wyobrażenie rodzi więzy i ograniczenia, natomiast lśnienie Jaźni jest naturalnie absolutne."

{Ramana Maharishi}

14.08.

"Życie jest absurdalną serią przelotnych i próżnych pragnień. Kiedy dogłębnie pojmiemy, że wszystkie pragnienia w życiu są przelotne i marne, gdy zrozumiemy, że ciało fizyczne jest zrodzone w grzechu, a jego przeznaczeniem jest zgnicie w grobie, wówczas narodzi się w nas prawdziwy pokój umysłu. Sprzeczność i konflikt zaniknie.

Tylko umysł, który trwa w pokoju może rozwiązać problemy. Pokój spoczywa w ciszy umysłu."

{Samael Aun Weor}

13.08.

"Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci."

{Albert Einstein}

12.08.

"Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga."

{I List Jana 3,9}

11.08.

Rzekł Jezus: "Błogosławieni samotni i wybrani - wy znajdziecie królestwo, ponieważ pochodząc z niego, ponownie tam wejdziecie".

{Ewangelia Tomasza}

10.08.

"Najpierw naucz się rzeczy podstawowych.
Myśl o wszystkich zjawiskach jako o snach.
Badaj naturę nienarodzonej uważności.
Nawet lekarstwo niech samo odejdzie.
Osiądź w naturze podstawowego poznania, istoty.
Pomiędzy sesjami uważaj zjawiska za fantomy.
Ćwicz łączenie się, zbieranie i wysyłanie.
Czyń to, ujeżdżając oddech.
Trzy przedmioty, trzy trucizny, trzy podstawy cnoty.
Ćwicz z frazami w każdej formie zachowania."

{Traktat Atishy}

09.08.

"Życie warte jest, aby było przeżytem...
Na mym czarnym pancerzu wykuję:
- Mroki nade mną, nie we mnie."

{Tadeusz Miciński}

08.08.

"Żyjemy w czasach bardzo poważnej próby sił. Powinniśmy być tego świadomi. Całe zło i całe dobro ujawniają się w sposób często szokujący. Kto teraz jeszcze potrafi medytować, ten silnie oddziałuje na wszystko, co się wydarza. Tylko niewielu zdaje sobie z tego sprawę, a jeszcze bardziej nieliczni dysponują siłą potrzebną do wypełnienia postawionych nam zadań. Tym więc ważniejsze jest, żeby właśnie ci nieliczni, którzy rzeczywiście rozumieją, co jest teraz potrzebne, użyli całej swej siły. Żeby z największą powagą, z cała koncentracją, z całą wręcz siłą magiczną, do której są zdolni w głębi duszy, pracowali nad tym zadaniem i ofiarowali się niemu, po to, ażeby ludzkość nie utraciła bez reszty Ducha Świętego, który ma kierować przyszłym rozwojem ludzkości.

Nigdy jeszcze nie staliśmy tak blisko przepaści jak w naszych czasach"

{Rudolf Steiner}

07.08.

Zapytali Go uczniowie Jego: "W jakim dniu nadejdzie królestwo?" "Ono nie nadejdzie wtedy, gdy go wyczekują. Nie będą mówić: 'Oto tutaj, albo oto tam', lecz królestwo Ojca rozszerza się na ziemi, a ludzie go nie widzą".

{Ewangelia Tomasza}

06.08.

"Kiedy przejrzysz próżność wszystkiego, jesteś gotowy, aby umrzeć. Umrzeć przed śmiercią. Nic już nie ma znaczenia, gdyż wszystko co ma znaczenie przynosi radość i smutek. Znasz cień wszystkiego, co w oczach twoich było światłem. Teraz pragniesz słońca południa, w którym nie ma cienia. Słońce to spali wszelkie iluzje. Jest to słońce prawdziwej śmierci. Jedynej śmierci, śmierci, która poprzedza śmierć, którą ty nazywasz końcem. Wówczas stajesz się falą, która nie dociera do brzegu. Zwrócony jesteś do swojego wnętrza. Znikasz w niezgłebionych głębinach oceanu (...)

(...) Jeśli umrzesz przed śmiercią, będziesz ponad narodzinami i śmiercią, ponad życiem i śmiercią. Już nie żyjesz. Nie zmarłeś. Nie możesz tego sobie wyobrazić. Jest to niewyobrażalne. Zatracisz się w Mądrości, która wszystko unosi, w Mądrości, która kieruje gwiazdozbiorami, świeci słońcami, w Mądrości, która odmierza pojawianie się i zanikanie, w Mądrości, która migocze kolorami, porusza skrzydłami ptaka, ryczy w lwie i śmieje się w dziecku. Dzięki niej znajduje rzeka swe koryto. Mądrość ta wywołuje poranek z ciemnej nocy, budzi wiosnę z lodowatej ziemi zimy, kiełkuje w tym, co w ziemi ukryte. Dzięki niej tańczy Pieśniarz Wiatr. Mądrość ta rządzi rytmem i czasem. Mądrość ta prowadzi wszystko ku dobremu. Mądrość ta mieszka w przepaści Wszechświata. Mądrość ta jest przepaścią, górą i doliną. Mądrość ta tka życie, bez nici, a jednak wszystko łączy. Łączy, lecz nie złącza. Jest obecna i nieobecna. Tka tkaninę. Nieskończenie. Miłość i życie są osnową tej tkaniny. Choroba, cierpienie i śmierć jej wątkiem. Mądrość tka, lecz nie jest tkaczem. Zniknij w Tkaczu, który nie tka. Umrzyj zanim umrzesz. To wszystko."

{Marcel Messing, Las wtajemniczenia}

05.08.

"Zachować wewnętrzną ciszę w samym środku zgiełku. Pozostać ziemią orną, otwartą, cichą i wilgotną, w żyznej ciemności, gdzie pada deszcz i dojrzewa ziarno - jakże wielu jest takich, którzy wędrują przez pola w suchym świetle dnia depcząc wszystko w tumanie kurzu."

{Dag Hammarskjoeld}

04.08.

"<<Świat zewnętrzny>> jest jedynie zbiorem Twoich stanów ducha, jest niczym innym jak właśnie Tobą."

{Ladislav Klima}

03.08.

"Prawda jest naszą drogą, Prawda jest naszym celem. O tak! nadejdzie kiedyś dla wszystkich chwila wielkiego Światła, kiedy to droga stanie się celem. W tej właśnie chwili każdy z nas krzyknie:

"Ja jestem Droga, Prawda i Życie!"

A jakże, również Zycie, życie wieczne w czasie i nieograniczone w przestrzeni. Bo czymże jest Życie, jeśli nie ciągłym rozwiązywaniem sprzeczności w spaźmie „miłości poddanej woli", czyli w chwilach nagłego, gwałtownego, orgiastycznego i stale powtarzającego się dostrzegania Prawdy? Czymże ono jest, jeśli nie zanikiem osobności w jednej promiennej gwieździe Prawdy, która ciągle krąży i wypełnia światłem Niebiosa?"

{Aleister Crowley, "Krótkie eseje o prawdzie"}

02.08.

"Na pytanie o to, czy istnieje Bóg, prawda, rzeczywistość jakkolwiek zechcecie nazwać problem, który was dręczy nie udzielą wam odpowiedzi ani księgi, ani kapłani, ani filozofowie czy zbawiciele. Oprócz was samych nikt i nic nie odpowie wam na to pytanie, dlatego też musicie poznać siebie. Niedojrzałość polega jedynie na zupełnej nieznajomości siebie. Zrozumienie samego siebie jest początkiem mądrości."

{Jiddu Krishnamurti}

01.08.

"Urzeczywistnienie jest przeciwieństwem niewiedzy. Niewiedza, przyczyna cierpienia człowieka, polega na uznaniu świata za realny, a jaźni za coś nierzeczywistego. Odkrycie, że jedynie jaźń jest rzeczywista, zaś wszystkie inne rzeczy i zjawiska są czasowe i przemijające, to kluczowy warunek osiągnięcia wolności, pokoju i radości. Jest to w gruncie rzeczy bardzo proste. Zamiast patrzeć na św iat wyimaginowany, należy uczyć się świata takiego, jaki on rzeczywiście jest. Z chwilą gdy to nastąpi, zobaczy pan także prawdziwego siebie. Jest to jakby oczyszczenie zwierciadła. Zwierciadło, które ukaże panu świat taki, jaki on rzeczywiście jest, ujawni panu zarazem pańskie nowe oblicze. Myśl "jestem", to jakby kawałek materiału do czyszczenia. Niech pan jej użyje."

{Śri Nisargadatta Maharaj, cytat z rozmowy z Maurycym Frydmanem}

31.07.

"Żaden mędrzec nie jest filozofem, nie jest myślicielem. Myślenie jest dla miernot, mędrzec nie myśli...mędrzec wie"

{Osho}

30.07.

"Głowa, którą postrzegamy, znajduje się 'wewnątrz' innej głowy, której nie potrafimy dostrzec"

{Robert Anton Wilson}

29.07.

"Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie."

{Lao Tsy}

28.07.

"Fałszywe, nieszczęśliwe ,Ja”, które uwielbia pławić się we własnej niedoli, rozżaleniu bądź litości nad sobą, nie zdoła przetrwać – Na tym polega poddanie się. Nie jest oznaką słabości, lecz niesie z sobą wielką siłę. Tylko ktoś, kto się poddał, ma duchową moc. Kiedy się poddasz, uwolnisz się wewnętrznie od sytuacji. Może się wówczas okazać, że zmieni się ona bez żadnego twojego udziału. A zresztą tak czy owak będziesz już wtedy wolny."

{Eckhart Tolle}

27.07.

"Dwoma skrzydłami człowiek wzbija się nad ziemię, a tymi skrzydłami są czystość i prostota. Prostota jest cechą woli, czystość - uczucia. Prostota zmierza ku Bogu, czystość chłonie Go i poznaje. Nic ci nie przeszkodzi w słusznym dziele, jeśli będziesz wolny od niepohamowanych uczuć. Szukaj, dąż tylko do tego, co się Bogu podoba i co służy bliźnim, a będziesz się cieszył wewnętrzną wolnością."

{Tomasz z Kempis}

26.07.

"Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem. (...) Miłość jest prawem, miłość podług woli.(...)Nie ma prawa poza Czyń wedle swej woli."

{Liber AL vel Legis, Aleister Crowley}

25.07.

"Brahman jest jedyną prawdą, świat jest nierealny i nie ma różnicy między Brahmanem a indywidualną jaźnią (Atmanem)"

śri Adi Śankara

24.07.

"Pójdziecie w świat i będziecie głosić kerygmat, który wam przekażę. Słuchajcie powiadam wam prawdziwie, powiadam wam najprawdziwiej, że czas ludzi złych dobiegnie końca i że syn człowieczy zasiądzie jako sędzia. Jest to równie pewne jak to, że wzejdzie słońce. Ponury król będzie walczył, ale przegra pomimo swej chytrości. Przegrywa teraz, już przegrał i będzie zawsze przegrywać, a ci, co ida za nim, będą wtrąceni w otchłań i tam pozostaną na wieki.

To, czego uczycie, to słowo o człowieku. Człowiek jest święty i prawdziwy, żywym bogiem jest sam człowiek. Nie będziecie mieć innych bogów prócz siebie, czasy, w których wierzyliście w innych bogów, dobiegają kresu i kończą się na zawsze.

Osiągnęliście cel swojego życia. Jestem tutaj żeby wam to powiedzieć. Nie lękajcie się ja was obronię. Macie tylko przestrzegać jednego prawa: macie kochać się nawzajem tak, jak kochacie mnie i jak ja kocham was, bo ta miłość pochodzi od prawdziwego boga, którym jesteście wy sami.

Macie przed sobą czas próby, kłamstwa i płaczu, bo ponury król, król łez, nie odda swej władzy dobrowolnie. ale wy mu ja obierzecie. Daję wam te moc w moim imieniu, tak jak dałem ją wam już raz wcześniej, kiedy ten ponury król rządził niszczył i prowokował pokornych tego świata... "

{Valis, Sophia, Philip K. Dick}

23.07.

"Przebywamy w mrocznym więzieniu z żelaza

1. Ignorancja (zamknięcie) powoduje, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, dlatego jesteśmy więźniami, którzy nie stawiają oporu.

2. Towarzyszy nam jednak bezcielesny Zbawiciel (Valis), który przywraca pamięć, ukazując nasze prawdziwe położenie i naturę.

3. Nasza prawdziwa natura - zapomniana, lecz niezagubiona - wskazuje, że jesteśmy upadłymi lub uwięzionymi Boskimi Istotami, które Zbawiciel przywraca do Boskiego stanu. Natura Zbawiciela i nas samych jest identyczna. My jesteśmy nim, a on nami.

4. Zbawiciel pokonał władzę, którą ma nad nami ten świat pełen determinizmu i cierpienia.

5. Stworzyciel tego świata jest istotą irracjonalną, która toczy zmagania ze Zbawicielem ukrywającym swoją tożsamość i obecność w świecie. Jest najeźdźcą.

6. Jego obecność jest tajemnicą, nie zdajemy sobie sprawy z irracjonalności tego świata i jego oszustw - nie wiemy, że nas okłamuje.

7. Musimy wystąpić przeciwko temu światu (a szczególnie przeciwko jego irracjonalności) i opowiedzieć się po stronie Zbawiciela.

8. My i Zbawiciel stajemy do walki z irracjonalnym światem.

9. W pewnym stopniu ten świat jest nierealny i fałszywy, szczególnie czas.

{Philip K. Dick}

22.07.

"Jeśli ktoś z nas prag­nie poz­nać coś w sposób czys­ty, mu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość."

{Sokrates}

21.07.

"Zrozumienie pojawia się między wierszami. Jaką wartość mają doktryny? Ostateczna prawda znajduje się poza słowami. Doktryny to tylko słowa. Nie są one Drogą. Droga jest bezsłowna. A słowa są iluzją. Są one jak rzeczy pojawiające się w twoich ustach, jako pałace, pojazdy, leśne parki, pawilony nad jeziorem. Nie czerp żadnej przyjemności z tych rzeczy."

{Bodhidharma - Kazania}

20.07.

"Praw­da, która nas uwal­nia, jest pra­wie zaw­sze Prawdą, której raczej niechętnie słucha­my. Więc, gdy mówi­my, że coś nie jest praw­dzi­we, to zbyt często ma­my na myśli, że << mnie się to nie podoba>>."

{Anthony de Mello}

19.07.

"Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna."

{Eckhart Tolle}

18.07.

"Mądrości nie można prze­kazać. Wie­dza, którą próbu­je prze­kazy­wać mędrzec, brzmi zaw­sze jak głupota."

{Hermann Hesse}

17.07.

"Dla lu­du re­ligia jest prawdą, dla mędrców fałszer­stwem, a dla władców jest po pros­tu użyteczna."

{Seneka Młodszy}

16.07.

"Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków."

{Jezus, Ewangelia Marka 2,21-22}

15.07.

"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia".

{I List do Tymoteusza 6,10}

14.07.

"Błoga bezczynność, daleka od bycia źródłem wszelkiego zła, jest raczej jedynym prawdziwym dobrem."

{Søren Kierkegaard}

13.07.

"Tańczyli na moście,
Tańczyli noc całą.

Zbiry, katy, wyrzutki,
Wisielce, prostytutki,
Syfilitycy, nozownicy,
Łotry, złodzieje, chlacze wódki.

Tańczyli na moście,
Tańczyli do rana.

Żebracy, ladacznice,
Wariaci, chytre szpicle,
Tańczyły tan ulice,
Latarnie, szubienice,
Hycle.

Tańczyli na moście
Dostojni goście:
Psubraty:

Starcy rozpustni, stręczyciele,
Wstydliwi samogwałciciele,
Wzięli się za ręce,
Przytupywali,
Grały harmonie, harmoniki,
Do świtu grali,
Tańczyli swój taniec dziki:
Dalej, Dalej!
Żarli. Pili. Tańczyli.

A był jeden obcy,
Był jeden nieznany,
Patrzyli nań spode łba,
Ramionami wzruszali,
Spluwali.

Wzięli go na stronę:
Mówili, mówili, pytali.
Milczał.

Podszedł Rudy, czerwony:
- Coś za jeden?
Milczał.

Podszedł drugi, bez nosa,
Krościasty:
- Coś za jeden?
Milczał.

Podszedł pijus, wycedził:
- Coś za jeden?
Milczał.

Podeszła Magdalena:
Poznała, powiedziała...
Płakał...

Ucichło. Coś szeptali.
Na ziemię padli. Płakali.

{Julian Tuwim, Chrystus Miasta}

12.07.

"Jest tylko jedna religia – religia Miłości; Jest tylko jeden język – język Serca; Jest tylko jedna kasta – kasta Ludzkości; Jest tylko jedno prawo – prawo Karmy; Jest tylko jeden Bóg – jest on Wszechobecny;"

{Sathya Sai Baba}

11.07.

"Przeciwko Imperium występuje żywa informacja, plazmat, czyli lekarz, którego znamy jako Ducha Świętego albo Chrystusa bezcielesnego. To są dwa pierwiastki, ciemność (Imperium) i światło (plazmat). W końcu Umysł przyzna zwycięstwo światłu. Każdy z nas zginie albo przeżyje w zależności od tego, po której stronie stanie. Każdy z nas nosi w sobie element obu tych pierwiastków. W końcu jeden z nich zatryumfuje w każdym człowieku. Zaratusztra to wiedział, bo został poinformowany przez Mądry Umysł. Był pierwszym zbawicielem. Było ich dotychczas czterech. Wkrótce urodzi się piąty, który będzie się różnił od poprzednich - on będzie panował i sądził."

{Philip K. Dick, Tractates Cryptica Scriptura}

10.07.

"Cała historia to jeden nieśmiertelny człowiek, który nieustannie się uczy"

{Blaise Pascal}

09.07.

"A zatem nie miej wątpliwości o zmartwychwstaniu, synu mój, Reginosie! Jeśli nie zaistniałeś w ciele, (a tylko) ciało przyjąłeś, gdy przyszedłeś na ten świat, to dlaczego nie miałbyś znów przyjąć ciała, gdy wstępujesz do eonu? Czymś lepszym od ciała jest to, co jest dla niego przyczyną życia. To, co istnieje dzięki tobie, czy jest także czymś twoim? To, co jest twoje, czy nie jest z tobą z...wiązane? Jednak, gdy tu jesteś, odczuwasz brak czegoś? Czy jest coś, czego starasz się jeszcze dowiedzieć o powłoce ciała, czyli o starości? Czy jesteś przemijalnością? Nieobecność (tu) jest twoją korzyścią. Nie zostawisz tu tego, co najlepsze, gdy odejdziesz. To, co jest złe, zniknie stąd. Ale zasłużyło na podziękę. Nic nas tu nie zbawi. Ale Pełnia, czyli my, my jesteśmy zbawieni. Otrzymaliśmy zbawienie od początku do końca. Rozważmy to. I przyjmijmy!"

{Wypowiedź o zmartwychwstaniu, List do Reginosa, Nag Hammadi Codex}

08.07.

"Dusza jest posągiem zanurzonym nie tylko w światłość, lecz i w okropną mykwę ludzkiej egzystencji. Obmywamy się w bagnie – jeden za drugim wchodzimy do obyczajowej kąpieli, jeden drugiemu zostawia w spuściźnie swój brud. Trzeba Morza, które by mogło nie zbrukać się i w zamian kąpiących nie brudzić."

{Tadeusz Miciński, Nowe życie}

07.07.

"Jest tylko jedno dobro, poznanie, i tylko jedno zło, ignorancja."

{Sokrates}

06.07.

Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

I niech, rozpięty na krzyżu konania,
Nie widzę słońca, co w pomrok się skłania,
Lecz niech mi wiara, Matka Boleściwa,
Wskaże dal, gdzie się świt nowy odkrywa.

{Leopold Staff, Modlitwa}

05.07.

"Ludzie chcą być przekonani, nie szukają prawdy. Szukają kogoś kto wie."

{Osho}

04.07.

"Kto poznał samego siebie, doszedł do istotnego dobra, kto zaś z powodu błędu miłości ukochał ciało, ten pozostaje w ciemności, błądzi i doznaje w sposób zmysłowy cierpień śmierci (...) To jest ostateczne dobro dla tych, którzy posiadają gnozę: stać się bogiem."

{Poimandres}

03.07.

Chrystusie...

Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie...

I taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...

Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie...

{Julian Tuwim, Chrystusie...}

02.07.

"Kiedy określasz się mianem indianina, muzułmanina, czy chrześcijanina lub europejczyka, jakkolwiek, czynisz przemoc. Czy dostrzegasz dlaczego to jest przemocą? Ponieważ separujesz się od reszty ludzkości. Kiedy oddzielasz siebie z powodu swojej wiary, narodowości, tradycji, to przeradza się w przemoc. Człowiek, który próbuje zrozumieć istotę przemocy nie należy do żadnego kraju, do żadnej religii, do żadnej partii politycznej, do żadnego częściowego systemu. Jest zaangażowany w całkowite zrozumienie człowieczeństwa."

{Jiddu Krishnamurti}

01.07.

"Spostrzegaj to co jasne wokół ciebie, lecz pamiętaj, że kryje ono niepoznaną ciemność."

{Lao Tsy}

30.06.

"Starożytni poeci ożywiali wszystkie zmysłowe przedmioty Bogami i Geniuszami, nadając im imiona i strojąc ich w przymioty lasów, rzek, gór, jezior, miast, narodów i tego, co tylko postrzec zdołały powiększone i mnogie ich zmysły. A osobliwie rozważali oni geniusz każdego miasta i kraju, powierzając je ich duchownemu bóstwu; Aż się ukształcił system, z jakiego niektórzy zysk wzięli, i zniewolili pospólstwo, próbując rzeczywistymi uczynić albo oderwać owe umysłowe bóstwa od ich przedmiotów: taki był początek Kapłaństwa; Czerpiącego formy kultu spośród poetyckich opowieści. I w końcu zawyrokowali oni, że tak rzeczy nakazane zostały przez Bogów. W ten sposób zapomnieli ludzie, że Wszystkie bóstwa zamieszkują człowieczą pierś."

{William Blake}

29.06.

"Będą upominać jeden drugiego w prawdzie, pokorze i życzliwości, miłości bliźniego. Niechaj nikt nie mówi do towarzysza swego w gniewie lub rozdrażnieniu, w zatwardziałości lub z zawiścią, pchnięty do tego przez ducha niegodziwości. Niechaj go nie nienawidzi [z powodu jego nieodrodzonego serca], lecz niech upomni go w tym samym dniu, aby nie ponosił winy z jego powodu. I ponadto niechaj nikt nie oskarża swego towarzysza przed Społecznością, jeśli go przedtem nie upomniał w obecności świadków"

[por. z Ewangelia Mateusza 18,15-17]

{Reguła Zrzeszenia, Zwoje z Qumran}

28.06.

"Od Boga Poznania pochodzi wszystko, co jest i co się dzieje...On stworzył człowieka, by rządził światem, i wyznaczył dlań dwa Duchy, by w nich podążał aż do czasu jego nawiedzenia: Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Ci, którzy zrodzeni są z Prawdy, pochodzą ze źródła Światłości, ci zaś, którzy zrodzeni są z Kłamstwa, pochodzą ze źródła Ciemności. Wszystkimi dziećmi prawości rządzi Książę Światłości i podążają one drogami Światłości, dziećmi fałszu zaś rządzi Anioł Ciemności i podążają one po drogach Ciemności."

{Reguła Zrzeszenia, Zwoje z Qumran}

27.06.

Jezus: "Prorok Daniel miał wizję: ujrzał wysoki posąg o głowie ze złota i ramionach ze srebra. Tors był z brązu, nogi z żelaza, a stopy z gliny. Rzucono kamień. Gliniane stopy rozkruszyły się i posąg runął. Otóż Bóg rzucił kamień. Ja jestem tym kamieniem, a Rzym..."
Piłat: "Rzym posągiem, tak. A więc twoje królestwo lub świat zastąpi Rzym. Gdzie ono jest?"
Jezus: "Moje królestwo? Nie tutaj. Nie na ziemi."
Piłat: "Bo jakby mogło być, co? Co innego chcieć zmienić sposób życia ludzi, a co innego chcieć zmienić ich sposób myślenia, odczuwania."
Jezus: "Chodzi mi o to, że zmiana dokona się dzięki miłości, a nie zabijaniu."
Piłat: "Jedno i drugie jest niebezpieczne. To wbrew Rzymowi i światu. Miłość, zabijanie. Co za różnica? Nie ważne jak chcesz zmienić kształt świata. My nie chcemy zmian."

{Rozmowa Jezusa z Piłatem, "Ostatnie kuszenie Chrystusa"}

26.06.

"Nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym do głęboko chorego społeczeństwa."

{Jiddu Krishnamurti}

25.06.

"Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi."

{Kazimierz Dąbrowski, Posłanie do nadwrażliwych}

24.06.

"Wszystkie Biblie, czyli zakony święte, stały się następujących Błędów przyczyną:
1. Że w Człowieku dwa prawdziwe istnieją pierwiastki, a to: Ciało i Dusza.
2. Że Energia, zwana Złem, z Ciała jest jedynie; i że Rozum, zwany Dobrem, jest jedynie z Duszy.
3. Że w Wieczności Bóg na męki wyda Człowieka za postępowanie wedle Energii swoich.

Ale są Prawdziwymi następujące tego Przeciwieństwa:

1. Człowiek nie ma Ciała oddzielnego od Duszy; to bowiem, co Ciałem zwiemy, jest cząstką
Duszy rozeznawaną przez pięć Zmysłów, przez owe główne w wieku naszym Duszy wnijścia.
2 Energia jedynym jest życiem, i z Ciała jest: Rozum zaś jest obrysem, albo obwodem Energii zewnętrznym.
3. Energia jest Wieczną Rozkoszą."

{William Blake, Zaślubiny nieba i piekła}

23.06.

"Skoro więc tak się mają te sprawy, cóż ostatecznie przeszkadza, ażeby wreszcie w różnych kościołach chrześcijańskich ludzie - jeśli tylko naprawdę chcą być ludźmi, to jest stworzeniami rozumnymi - otwarli oczy swego umysłu i rozumu, i nie pozwolili, by je im ktoś zamykał lub zasłaniał, lecz nimi się kierując szli za światłem religii prawdziwej i zgodnej z rozumem, a nie poruszali się w mrokach błędu i zabobonu przybierających pozór tajemnic? Ażeby się tak uparcie nie trzymali urojeń stworzonych przez ludzi niezupełnie zdrowych na umyśle, jakby to były boskie wyrocznie, aby nie bezcześcili mieszaniną irracjonalnych niedorzeczności religii chrześcijańskiej, pięknej, jeśli wyznawać ją rozumnie, i ażeby nie czynili jej przedmiotem wzgardy i pośmiewiska ze strony tych, którym jest ona obca;"

{Andrzej Wiszowaty, O religii zgodnej z rozumem}

22.06.

"Prawda to kraina bez dróg. Żadna organizacja, żadna religia, żaden nauczyciel nie mogą do niej doprowadzić. Ludzie patrzą na świat przez pryzmat swoich myśli i swojej przeszłości. Tym samym jesteśmy niewolnikami myśli i czasu. Myśl jest zawsze ograniczona i nigdy nie odpowiada całkowicie rzeczywistości, prowadzi więc do cierpienia. Świadomość uczy odróżniania tego, co rzeczywiście jest, od tego co na ten temat myślimy i w konsekwencji do prawdziwej wewnętrznej wolności. Wszelkie autorytety, religie, ideologie powodują jedynie budowanie kolejnych fałszywych konstrukcji myślowych. Tylko świadomość i obserwacja pozwalają dostrzec ich iluzję."

{Jiddu Krishnamurti}

21.06.

"I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego"

(Ew. Jana 3,13-14)

20.06.

"Rozwiązanie jest bardzo proste, kiedy widzimy, że ta idea jest fałszywa to ona odchodzi, kiedy widzimy, że coś jest niekorzystne, nie robimy tego. Mówimy: "Nie muszę tego robić". Ale kłopot z ego jest taki, że obejmuje ono defensywną reakcję przeciwko zobaczeniu tego. Umysł ochrania sam siebie. Ego zakłada, że to jest fundamentalnie ważne a zatem automatycznie broni się przed wszystkim co mogłoby zakwestionować ego. To jak wirus AIDS gdy atakuje system obronny. Ego jest wirusem, który zaatakował naturalny system obronny. Od razu gdy koncept jest zakładany jako mający absolutną konieczność, cały system, ciało, umysł przyjmuje postawę nieustępliwości. Jest solidny i sztywny. Jest podwójnie nieustępliwy. Po pierwsze mamy koncept i po drugie jest tu założenie, "nie mogę zmienić konceptu". Jest w tym nie tylko konieczność ale też konieczność konieczności. Ale jest coś głębszego w ludzkiej istocie, ponad zwykłym świadomym umysłem, co może się przebudzić i zobaczyć fałsz ego - a zatem jest to tym co musi się przebudzić."

{David Bohm}

19.06.

"Nie jest dobrze brać cokolwiek zapragniesz. Lepiej się powstrzymać. Działaj, bądź energiczny i zaradny, ale niezbyt długo. Nie będziesz panem swojego domu, jeśli zbyt wiele zgromadzisz. Bogactwo, siłę i godność powierz wyrokom losu. Kiedy sukces i sława przyjdą do ciebie ukryj się w cieniu. Takie jest prawo Drogi (Dao)."

{Lao Tsy}

18.06.

"A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości (...) Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice: gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę (...) Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali (...) Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki! Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny."

{Księga Daniela}

17.06.

"Gdy twój umysł przekroczy labirynt ułudy, zdobędziesz obojętność wobec tego, co już słyszałeś i co możesz jeszcze usłyszeć."

{Bhagawadgita}

16.06.

"Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi."

{Apostoł Paweł, I List do Koryntian 2,11-15}

15.06.

"Błogosławiony bądź, Boże i Panie nasz, który pozwalasz na to, co zakazane!"

{Szabtaj Cwi}

14.06.

"Już rozróżniam pierwsze figury,
lecz wciąż nie znam talii,
patrzę na rewers, ciekawy,
co za nim zobaczę.

Po drugiej stronie Księżyca
jest mapa moich snów,
gram, by odnaleźć w kartach
swoją uśpioną pełnię.

Tyle śmiesznego bezsensu
sypie się razem z piaskiem
klepsydry moich uniesień,
że nie wiem,
czy talię tasuje przypadek czy anioł,
czy gram w karty,
czy nimi jestem."

{Julio Cortázar, Wielka gra, tłum. Światosław Nowicki}

13.06.

"Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 7,6}

12.06.

I. Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli

II. Prawo powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

III. Prawo wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje

IV. Prawo biegunowości (dwoistości): "Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić

V. Prawo rytmu: "Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)

VI. Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)

VII. Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)

{Siedem praw Hermetycznych}

11.06.

"Bracie Tomaszu, jak długo jeszcze masz czas na tym świecie, to posłuchaj mnie, gdyż objawię ci to, nad czym rozmyślałeś w swoim sercu. Skoro powiedziano, że jesteś moim bliźniakiem i moim prawdziwym przyjacielem zastanów się i poznaj kim jesteś i w jaki sposób powstałeś, albo w jaki sposób powstaniesz. Skoro nazwano cię moim bratem to nie może być tak, abyś trwał w niewiedzy o sobie samym. I ja wiem, żeś zrozumiał. Już bowiem poznałeś, że ja jestem poznaniem prawdy. (...) Ten bowiem, który nie poznał siebie, nie poznał niczego. Ten zaś kto poznał siebie samego, już osiągnął wiedzę o głębi wszystkiego. I dlatego jesteś moim bratem, Tomaszu, zobaczyłeś co ukryte przed ludźmi, to co staje się dla nich przeszkodą, gdyż o tym nie wiedzą."

{Księga Tomasza, Nag Hammadi Codex II}

10.06.

"Niech twoja praca będzie cieniem, który rzuca twoja jaźń, kiedy oświetlona jest płomieniem twego wyższego "ja"."

{Rudolf Steiner}

09.06.

"Opróżnij swą filiżankę, by można ją było napełnić. Stań się pustym, aby osiągnąć pełnię."

{Bruce Lee}

08.06.

"Kto potrafi milczeć, potrafi medytować, Kto potrafi medytować, Ten żyje w prafundamencie świata"

{Friedrich Benesch}

07.06.

"Ja to nie Ja, Ja to ten, który towarzyszy moim krokom, mimo że go nie widzę, to ten, którego często odwiedzam, i ten, o którym często zapominam. To ten, który spokojnie milczy, kiedy ja mówię, który łagodnie przebacza, kiedy ja nienawidzę, który chodzi tam, gdzie mnie nie ma, który zostanie, kiedy ja umrę."

{Juan Ramon Jimenez}

06.06.

"Spośród wszystkich istot w niebie i na Ziemi jedynie Chrystus nie jest kimś, o kim możemy powiedzieć "Ty". On jest "Ja" - wyższym ja człowieka. Chrystus nie chce stać naprzeciw człowieka. On chce mieszkać w nim."

{Rudolf Frieling}

05.06.

"Nie jestem ani pobożny, ani niewierzący; nie żyję według rozkazów ani według mego rozumu; nie jestem ani mówcą, ani słuchaczem; nie jestem ani sługą, ani panem; nie jestem ani wolny, ani uwięziony; nie jestem ani przywiązany, ani odwiązany. Nie jestem oddalony od nikogo; nie jestem bliski nikomu. Nie pójdę ani do piekła, ani do nieba. Pracuję na całego, a przecież jestem poza wszelką pracą. Niewielu mnie rozumie; kto mnie zrozumiał, trwa w pokoju."

{Kabir}

04.06.

"Wiemy dobrze, że nie jesteśmy prorokami i apostołami, i dlatego możemy błądzić tak jak inni. Tym tylko różnimy się od innych, że nikogo nie potępiamy za jego przekonania"

{Krzysztof Ostorodt, arianin-brat polski}

03.06.

"Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. (...) Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!"

{Apokalipsa św. Jana rozdz. 18}

02.06.

"Istnieje tylko jedno nieśmiertelne Ja albo jeden Świadek, wspólny nam wszystkim. (...) Czujemy, że jesteśmy inni tylko dlatego, że popełniamy błąd utożsamiania wewnętrznego i transpersonalnego Ja z zewnętrzną i indywidualną pamięcią, umysłem, ciałem, które rzeczywiście są inne. (...) Prawdziwe Ja nie jest rzeczą, lecz przezroczystą otwartością lub pustką wolną od utożsamiania się z poszczególnymi przedmiotami czy wydarzeniami. Niewola jest niczym innym jak tylko fałszywą identyfikacją Widzącego ze wszystkim, co można zobaczyć. Wyzwolenie zaczyna się od prostego odwrócenia się od tego błędu.(...)To prosta lecz żmudna praktyka; jej rezultatem jest wyzwolenia w tym życiu, gdyż transcendentne Ja uznane jest wszędzie za promień Boskości. W zasadzie twoje transcendentne Ja jest naturą tożsamą z Bogiem. Gdyż jest ono ostatecznie samym Bogiem, który patrzy twoimi oczyma, słucha twoimi uszami i mówi twoim językiem.(...)Jest to więc przesłanie świętych, mędrców i mistyków, czy są Indianami, taoistami, hinduistami, muzułmanami, buddystami, czy chrześcijanami, na samym dnie twojej duszy jest dusza całej ludzkości – dusza boska, transcendentna, prowadząca od niewoli do wyzwolenia, od snu do przebudzenia, od czasu do wieczności, od śmierci do nieśmiertelności."

{Ken Wilber}

01.06.

"Prawdziwy świat istnieje poza naszymi myślami oraz pojęciami; postrzegamy go poprzez sieć własnych pragnień jako podzielony na przyjemność i ból, na to, co właściwe i niewłaściwe, wewnętrzne i zewnętrzne. Aby ujrzeć wszechświat takim, jakim jest, musisz wyjść poza tę sieć. Nie jest to trudne, gdyż sieć jest pełna dziur"

{Szri Nisargadatta}

31.05.

"Kiedy utożsamiasz się z umysłem, zasilasz go energią; kiedy go obserwujesz, odbierasz mu energię."

{Eckhart Tolle}

30.05.

"Więzienia zbudowane są z kamieni prawa, burdele z cegieł religii."

{William Blake}

29.05.

"Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba"

{Wolter}

28.05.

"Nie ma religii wyższej niż prawda"

{motto teozofii}

27.05.

"Ach, nędzny grzechu! Czymże ty jesteś? Jesteś niczym. Widziałam bowiem, że Bóg jest wszystkim; nie widziałam ciebie. A kiedy widziałam, że Bóg stworzył wszystko, ciebie nie widziałam. A kiedy widziałam, że Bóg czyni wszystko, co zostało uczynione, małe czy wielkie, ciebie nie widziałam. A kiedy widziałam Pana naszego jak zasiada w naszej duszy tak chwalebnie, jak miłuje i ma upodobanie, rządzi i troszczy się o wszystko, co stworzył, nie widziałam ciebie. Tak więc jestem pewna, że jesteś niczym. I wszyscy, którzy cię kochają i mają w tobie upodobanie, i podążają za tobą, i dobrowolnie znajdą koniec w tobie - jestem pewna, że zostaną pogrążeni w nicości wraz z tobą i nieskończenie zawstydzeni. Niech Bóg chroni nas wszystkich przed tobą! Niech się tak stanie, z miłości Boga"

{Julianna z Norwich}

26.05.

"Nauka chrześcijańska odkrywa człowiekowi to, że istotą jego życia nie jest jego odrębne istnienie, lecz Bóg, zamknięty w nim. Zaś Bóg daje się poznać człowiekowi poprzez rozum i miłość"

{Lew Tołstoj}

25.05.

Nie próbuj mówić o miłości,
Bo ona w słowach się nie mieści.
Jest jak wiatr: cichy, niewidzialny,
Co tylko czasem zaszeleści.

{William Blake}

24.05.

Nie przyszedłeś po to by cierpieć,
ale by zerwać swe kajdany.
Uwolnij się, a to, co ciebie wiąże będzie złamane.
Zbaw się, gdyż w ten sposób część może zostać zbawiona.
Dobry Ojciec wysłał do ciebie Zbawcę
i wzmocnił ciebie.
Na co czekasz? Szukaj skoro jesteś znaleziony.
Kiedy jesteś zaproszony, słuchaj, gdyż czas jest krótki.
Nie błądź.
Wielkie jest odwieczne królestwo wiecznych królestw żyjących,
ale wielka jest też pokuta nieprzekonanych.
Wiele kajdan i wymierzających karę otacza cię.
Uciekaj czym prędzej zanim ogarnie cię zniszczenie.
Spójrz w stronę światła, odlatuj od ciemności.
I nie zbaczaj na drogę zniszczenia.

{Kazanie Zostrianosa, Nag Hammadi Codex VIII}

23.05.

"Analfabetyzm to niewiedza, wykształcenie to niewiedza uczona"

{Sri Ramana Mahariszi}

22.05.

"Przeszłość i przyszłość zasłaniają nam Boga; spal je obie żywym ogniem"

{Rumi}

21.05.

"Dopóki nie poznasz dobrze siebie, jak możesz poznać innego? A kiedy już poznasz siebie – ty jesteś tym innym"

{Śri Nisargadatta Maharaj}

20.05.

"Aby poznać istotę Boga w Jego wielkości, trzeba najpierw poznać istotę samego siebie w swojej małości, jako że nikt nie pozna Boga, kto wcześniej nie poznał siebie"

{Mistrz Eckhart}

19.05.

"Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą."

{Joseph Goebbels}

/* zdanie to, chociaż wypowiedziane przez osobę niegodną naśladowania, zdaje się być bardzo trafne również w kontekście duchowym i religijnym.

18.05.

1) Prawdziwe, bez fałszu, pewne i najprawdziwsze:
2) To, co jest na dole, jest jak to, co na górze; I to co jest na górze jest jak to, co jest na dole, by czynić cud jednej rzeczy.
3) I jak wszystkie rzeczy istnieją z jednego, medytującego Jednego, tak wszystkie urodzone rzeczy z tej strony jednej rzeczy istnieją z adaptacji.
4) Jej Ojcem jest Słońce, jej Matką Księżyc;
5) Wiatr niesie ją w swoim łonie; Karmi ją Ziemia.
6) Tutaj jest Ojciec wszelkiej cudowności świata.
7) Jego moc jest pełna jedynie gdy zwrócona ku Ziemi. Oddziela Ziemię od ognia, subtelne od gęstego, przyjemnie, z wielką zdolnością.
8) Wznosi się z Ziemi do Nieba, ponownie schodzi na Ziemię i przyjmuje moc góry i dołu.
9) Tak posiądziesz chwałę całego świata. Dlatego wszelki mrok od ciebie uniknie.
10) Tu jest najsilniejsza siła wszelkiej siły; Gdyż zwycięża wszelkie subtelne rzeczy, przenika wszelkie rzeczy stałe.
11) Tak został stworzony świat.
12) Z tego powstaną zdumiewające adaptacje, na które jest to sposób.
13) Zatem jestem nazywany Hermes Potrójnie-Ukoronowany (Trismegistus), posiadając trzy części filozofii (mądrości) całego świata.
14) Kompletne jest to co mówiłem o działaniu Słońca.

{Tablica Szmaragdowa Hermesa Trismegistosa}

17.05.

"Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?"

{Jezus, Ewangelia Marka, 8,35-36}

16.05.

"Jakże łatwo jest zniszczyć to, co kochamy! Jak prędko powstają pomiędzy nami przegrody, wystarczy jedno słowo lub gest. Cień może paść z przyczyn nastroju, złego zdrowia, czy pożądania; i to, co było świetlane, staje się smutne i uciążliwe.
Kochamy mózgiem, nie sercem. Intelekt może się zmieniać i dopasowywać, ale nie miłość. Intelekt może stać się nieprzystępny i niewrażliwy na cierpienie, ale miłość tego nie zdoła; intelekt potrafił zawsze wycofać się i zabezpieczyć; może być wyłączny, zaborczy, osobisty, lub bezosobisty. A miłości nie można do niczego przystosować, nie da się jej zamknąć w żadne opłotki i niczym zabezpieczyć. Smutek naszego życia polega na tym że nazywamy miłością to, co właściwie należy do intelektu. Przepełniamy serce tym, co pochodzi z dziedziny myśli więc serca nasze są wciąż puste i głodne.
Najtrudniej nam zrozumieć że nie istnieją żadne sposoby ni środki by przywołać miłość gdy pożąda jej nasze "ja". Gdy dogłębnie zrozumiemy tę prawdę, wówczas zaświta możliwość przyjęcia czegoś, co nie jest z tego świata. A gdy przyjdzie błogosławieństwo tej miłości, będziesz mnie kochał bez względu na to, jakim jestem, bo miłość twa będzie wówczas zupełnie niezależna od mego postępowania."

{Jiddu Krishnamurti}

15.05.

MY ZWYCIĘŻYMY

My zwyciężymy wbrew nocy złowrogiej
W sprawie jedynej, ponad światy drogiej,
W wojnie nad wojny, bez walki i broni
My zwyciężymy, nie oni, nie oni.

My zwyciężymy, bo chcemy nie wojny,
Lecz czci i chwały i prawdy spokojnej
Miecz złośliwości wyrwiemy im z dłoni,
By z czasem mogli zwyciężać i oni.

A po zwycięstwie oddamy im całe
Nasze zwycięstwo na ich cześć i chwałę -
A chwała spadnie na ludy i światy
Że już nie będzie dla Prawdy zatraty.

I będą światy dziwiły się potem.
Jak to się stało, nic nie wiemy o tem.

{Bogusław Adamowicz}

14.05.

"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz."

{Ew. Jana 10,14-16}

13.05.

"Doskonałość nie należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat, przychodzi skądinąd."

{Mircea Eliade}

12.05.

"W piersi naszej Chrystusy żyją i Nerony, W piersi naszej bogowie żyją i bydlęta: I duch nasz przebaczeniem cały przepełniony Nieraz się nienawiścią – jak burza – rozpęta."

{Antoni Lange}

11.05.

"Ból nie po to jest, by przysparzać ci smutku, pamiętaj. Ludzie tu właśnie przegapiają wszystko… Ten ból ma uczynić cię bardziej czujnym. Człowiek staje się czujny tylko wtedy, gdy strzała wnika głęboko w serce i rani. W innych sytuacjach nie mają czujności. Gdy żyje się łatwo, przyjemnie i wygodnie, kogo to obchodzi?
Po co czujność? Gdy umiera przyjaciel, ta możliwość istnieje. Gdy zostawia cię kobieta… ciemne noce, osamotnienie.
Kochałeś ją tak bardzo, postawiłeś wszystko na jedną kartę, a ona nagle pewnego dnia odeszła. Płaczesz w osamotnieniu… to szansa, jeśli ją wykorzystasz, możesz stać się uważny. Strzała rani, możesz ją wykorzystać. Ból nie jest po to, by dać ci nieszczęście, ból ma sprawić, że będziesz uważniejszy! Gdy jesteś uważny, nieszczęście znika..."

{Osho}

10.05.

"Kierujmy się jedynie sumieniem, nie róbmy niczego dla ludzkiej opinii. Niechże o nas będzie i zła, bylebyśmy zasługiwali na dobrą."

{Seneka Starszy}

09.05.

Sapere aude. (łac.) - Odważ się być mądrym.

{Horacy}

08.05.

"to nie czyny uświęcają człowieka, lecz Bycie uświęca czyny człowieka. Nie oczekujcie więc waszego zbawienia od uczynków, ale od Bycia. Ten kto jest czysty przed Bogiem, znajdzie też odpowiednie uczynki."

{Mistrz Eckhart}

07.05.

"Człowieku okryty pyłem martwych słów
Wykąp swą duszę w Milczeniu..."

{Rabindranath Tagore}

06.05.

"Wszedłem - hen kędyś w nieznane, Trwałem w zamarłym stanie, Wyższym nad wszelkie poznanie. (...) Jeżeli wiedzieć chcecie, Gdzie źródło tej mądrości: W tajemnym wizji świecie, W wzniosłej, boskiej istności, Sprawia to dobroć Jego, Że w tym niewiedzy stanie Jest najwyższe poznanie."

{św. Jan od Krzyża, "Wszedłem w nieznane"}

05.05.

"Widzieć Boga we wszystkim tak jak w sobie, to najgłębsza wiedza, najgłębsza medytacja, najwznioślejsza religia i najwznioślejsza ścieżka ku Bogu."

{Swami Muktananda}

04.05.

"W miłości płciowej prawdziwie rozumianej, boski byt zyskuje możliwość swego ostatecznego ucieleśnienia w indywidualnym życiu człowieka."

{Władimir Sołowjow}

03.05.

"Biblia nie przyszła nam faksem od Boga."

{Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci}

02.05.

"żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.”

(Jezus, Ewangelia wg Łukasza 16,13)

30.04.

"Ale w pobożnej duszy umysł wznosi się i prowadzi do Światła Gnozy. I taka dusza nigdy nie ustaje w pieśniach pochwalnych [do Boga] wylewając wszelkie błogosławieństwo do wszystkich ludzi, dając wszystkiemu dobro w słowie i w czynie poprzez naśladowanie swego Ojca."

{Corpus Hermeticum, X. Klucz}

29.04.

"Dla człowieka prawdziwie religijnego nic nie jest grzechem."

{Novalis}

28.04.

"Bóg ogłoszony przez prawo i proroków nie jest Ojcem Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg Starego Testamentu jest znany, a Ojciec Jezusa Chrystusa jest nieznany."

(por. J 17,3: "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.")

{Cerdon, ok. 130 n.e.}

27.04.

"Evviva l'arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez Boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
i chociaż życie nasze nic niewarte:
evviva l'arte!"

{Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Eviva L'arte}

26.04.

"Dusza wnika w ludzkie ciało, jak w czasową siedzibę, i wychodzi ponownie, przechodząc w nowe miejsce zamieszkania, albowiem dusza jest nieśmiertelna. To jest tajemnica świata – wszystkie rzeczy trwają wiecznie i nie umierają, lecz tylko na chwilę idą na odpoczynek by potem powrócić ponownie. Śmierć nie istnieje, ludzie tylko pozornie umierają, i tak samo nieprawdziwe są ich pogrzeby..."

{Ralph Waldo Emerson}

25.04.

"Abyście poznali, wy dzieci wewnętrznego poznawania, czym jest szabat, czasem, w którym nie należy niweczyć zbawienia, abyście głosili o tym dniu, który jest z wysokości, o dniu, który nie ma nocy, a jego światło nie zachodzi, gdyż jest doskonałe. Wypowiedzcie to z serca; bo wy jesteście tym dniem doskonałym i w was mieszka światło, które nie zachodzi."

{Ewangelia Prawdy, Nag Hammadi Codex I}

24.04.

"Materializm nigdy nie może dać zadowalającego wyjaśnienia świata. Każda bowiem próba wyjaśnienia musi zacząć się od wytworzenia sobie myśli o zjawiskach świata. Materializm zaczyna zatem od myśli o materii lub procesach materialnych. Tym samym ma przed sobą dwie różne dziedziny faktów: świat materialny i myśl o nim. Te ostatnie stara się zrozumieć, pojmując je jako proces czysto materialny. Mniema, że myślenie zachodzi w mózgu mniej więcej tak, jak trawienie w organach zwierzęcych. (...) Zapomina, że w ten sposób jedynie przesunął zagadnienie w inne miejsce. A tym samym powraca do punktu wyjścia. Jak to się dzieje, że materia rozmyśla o swej własnej istocie?"

{Rudolf Steiner, Filozofia wolności}

23.04.

"W naszych czasach, relacja z pieniędzmi oparta jest na żądzy. Zawsze powołujemy się na konieczność, by usprawiedliwić pożądliwość. Żądza jest ukrytą przyczyną nienawiści i wszelkiej brutalności tego świata. Wielokrotnie przybiera też legalny wygląd. Żądza jest przyczyną wojny i wszystkich nieszczęść tego świata. Jeśli chcemy odrzucić żądzę świata powinniśmy dogłębnie zrozumieć, że ten świat jest w nas samych. My jesteśmy światem. Żądza reszty jednostek tkwi w nas samych. W zasadzie, wszystkie jednostki żyją wewnątrz naszej własnej świadomości. Tylko odrzucając pożądliwość, którą nosimy w sobie, skończymy z żądzą świata. Tylko przez zrozumienie złożoności procesu pożądania, we wszystkich poziomach umysłu, możemy doświadczyć Prawdziwej Rzeczywistości."

{Samael Aun Weor}

22.04.

"Kto napije się z moich ust, stanie się takim jak ja. Ja sam stanę się nim i to, co ukryte, zostanie mu objawione."

{Jezus,

, logion 108 }

21.04.

"Imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza."

{Seneka}

20.04.

"Porzuć poszukiwanie Boga, stworzenia i innych tego rodzaju spraw. Szukaj go, biorąc siebie za punkt wyjścia. Poznaj tego, kto jest w tobie i kto czyni wszystko swoim i mówi: "mój Bóg, mój umysł, moja myśl, moja dusza, moje ciało". Poznaj źródło smutku, radości, miłości, nienawiści [...]. Jeśli dokładnie zbadasz te sprawy, odkryjesz go w sobie."

{Gnostycki nauczyciel Monoimus}

19.04.

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne."

{Dzieje Apostolskie 4,32}

18.04.

"A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga."

{Apostoł Paweł, II List do Koryntian, 4,4}

17.04.

"Każda rzecz to jedna z miliona ścieżek. Dlatego trzeba zawsze pamiętać, że ścieżka jest tylko ścieżką – jeżeli czujesz, że nie powinieneś nią podążać, nie wolno ci na niej pozostać pod żadnym pozorem.

{Carlos Castenada}

‎16.04.

"Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie."

{Adam Mickiewicz}

‎15.04.

"Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje."

{Juliusz Słowacki}

14.04.

"Człowiek nie doświadcza oświecenia, wyobrażając sobie świetliste postaci, ale sprawiając, że ciemność zyskuje świadomość"

{Carl Gustav Jung}

13.04.

Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.

{Mark Twain}

12.04.

"Wszystkiemu co istnieje, potrzebna jest swoboda. Świat cały podlega tym, którzy pozwalają mu płynąć lekko. Lecz jeśli ktoś się nieustannie wysila, świat zdaje się niezwyciężony."

{Lao Tsy}

11.04.

"Iluzoryczne narodziny, iluzoryczna śmierć. Wielkie złudzenie nie ocali ciała. Jedna tylko myśl uspokaja umysł: Jeśli szukasz człowieka, żaden człowiek nie istnieje."

{Zhi Ming, wiersz podyktowany tuż przed ścięciem głowy}

10.04.

"Imperium wcale nie upadło. Imperium jest kodyfikacją, instytucją obłędu. Samo jest obłąkane i narzuca nam przemocą swój obłęd, ponieważ przemoc leży w jego naturze. Walczyć z Imperium znaczy zarazić się jego obłędem. To paradoks - każdy, kto pokona fragment Imperium, staje się częścią Imperium. Imperium rozmnaża się jak wirus (...) Przeciwko Imperium występuje żywa informacja, plazmat, czyli lekarz, którego znamy jako Ducha Świętego albo Chrystusa bezcielesnego."

{Philip K. Dick, Tractates Cryptica Scriptura}

09.04.

"Niech zaprzestaną Kapłani w czerni śmiertelnej, co służą Krukowi brzasku, przekleństwa rzucać głosem chrapliwym na radość synów. I ci, co są mu braćmi z przyzwolenia - których on, tyran, zwie wolnymi - niechaj nie kładą granic ni stropów nie wznoszą. Niech blade pobożne wszeteczeństwo nie mieni dziewiczym tego, kto pragnie, ale nie działa ! Bo co żyje wszystko Święte jest."

{William Blake, "Zaślubiny Nieba i Piekła"}

08.04.

Czym więc jest zmartwychwstanie? Jest to stale dokonujące się objawienie tych, którzy (już) zmartwychwstali(...)To nie jest złudzenie, lecz prawda. A trzeba raczej powiedzieć, że złudzeniem jest bardziej świat niż zmartwychwstanie. Ono dokonało się przez Pana naszego, zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

{List do Reginosa, Nag Hammadi Codex}

07.04.

Kapłani zakryli przed ludźmi słońce a dali im świeczkę.

{Lew Tołstoj}

06.04.

"Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się."

{Ewangelia Łukasza, 15,21-24}

05.04.

"Nauczyliśmy się fruwać niczym ptaki na niebie, pływać jak ryby w morzach, ale nie nauczyliśmy się tej prostej sztuki, by żyć ze sobą jak bracia."

{Martin Luther King}

04.04.

"To nieznajomość w stosunku do Ojca spowodowała powstanie lęku i trwogi (...) Niczym bowiem jest lęk, zapomnienie i utworzenie kłamstwa. To prawda jest czymś ustalonym, niezmiennym, niewzruszonym, doskonale pięknym. Pogardzajcie więc Błędną Myślą! Bo tak, jak nie ma bytu, nie ma także korzenia. A zamieszkała we mgle, w której nie może widzieć Ojca. Przebywając zaś w niej, tworzy dzieła zapomnienia i przestrachu, aby przez nie dosięgnąć tych, co są w środku i aby ich zniewolić."

{Ewangelia Prawdy, Nag Hammadi Codex I}

03.04.

"Jakże nie mam być wilkiem stepowym i nędznym pustelnikiem pośrodku świata, którego celów nie podzielam, którego radości są mi obce!"

{Hermann Hesse, "Wilk Stepowy"}

02.04.

"Jakiego Boga do ducha weźmiesz,
Na tego podobieństwo stworzony będziesz."

{Adam Mickiewicz, "Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina"}

01.04.

"Żądzę bowiem prężną i przełamującą wszelki opór tchnął Bóg w mężczyznę ku przetrwaniu gatunku. Uśmierzyć jej nie zdoła ani prawo, ani obyczaj i w ogóle nic z tego, co istnieje na świecie. Takie jest bowiem zarządzenie Boże."

{Epifanes}

31.03.

"Wiedzę osiągnie ten, kto ma wiarę i jest przez nią pochłonięty i kto poddał kontroli swe zmysły. Po jej zdobyciu odnajdzie on wieczny i najwyższy spokój. Natomiast ignorant, któremu brakuje wiary i którego umysł tonie w wątpliwościach jest na zawsze stracony. Nie znajdzie on szczęścia ani na tym, ani na tamtym świecie."

{Bhagawadgita}

30.03.

"Cierpisz z własnego powodu. Gdybyś był pozbawiony "ja", dolegliwości istnienia nie znalazłyby obiektu."

{Lao Tsy}

29.03.

"Ten bowiem, kto znalazł ożywiający Logos i kto poznał Ojca prawdy odpoczął, zaprzestał poszukiwań, gdyż znalazł, a gdy znalazł, zamilkł. Drobne tylko sprawy zwykle omawia"

{Świadectwo Prawdy, Nag Hammadi Codex IX}

28.03.

"Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 6,31-34}

27.03.

"Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce."

{Lew Tołstoj}

26.03.

"Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się wcale o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy."

{William Blake}

25.03.

"Zawsze, gdy usłyszysz narzekający głos wewnętrzny zrozum, że nie jesteś tym głosem ale kimś, kto go sobie uświadamia."

{Eckhart Tolle}

24.03.

"Taka jest słabość rodzaju ludzkiego i taka jego przewrotność, że niewątpliwie na lepsze mu wychodzi znosić jarzmo wszelkich możliwych zabobonów, byleby nie były zabójcze, niż żyć bez religii. Człowiek zawsze potrzebował wędzidła, a chociaż okrywał się śmiesznością składając ofiary faunom, satyrom i najadom, rozsądniej i korzystniej było czcić te fantastyczne wyobrażenia bóstwa niż oddać się ateizmowi."

{Wolter}

23.03.

"Morzem staje się każda kropla, która dociera do morza, a dusza staje się Bogiem, kiedy dociera do Boga."

{Anioł Ślązak}

22.03.

"Jego uczniowie zapytali go i powiedzieli mu:<< Czy chcesz, abyśmy pościli? I jak mamy się modlić, dawać jałmużnę i na jakie pokarmy zwracać uwagę?>>. Rzekł Jezus: <<Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie. Gdyż wszystko jest jawne wobec nieba. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie będzie objawione i nic tajnego, co nie będzie ujawnione>>."

{Ewangelia Tomasza, logion 6}

21.03.

"A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 6,5-8}

20.03.

"Oświeć swój umysł...Zapal lampę w sobie. Zapukaj do wnętrza siebie jak do drzwi i podążaj do siebie jak po prostej drodze."

{Nauki Sylwana, Nag Hammadi Codex VII,4}

19.03.

"Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni."

{Johann Wolfgang Goethe, Faust}

18.03.

"Jezus zobaczył malców pijących mleko. Rzekł do swych uczniów: "Te maleństwa pijące mleko podobne są do tych, którzy weszli do królestwa". Spytali Go: "Jeśli staniemy się małymi, wejdziemy do królestwa?" Odrzekł im Jezus: "Wejdziecie, jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak, jak wewnętrzną, stronę górną jak stronę dolną, i jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie jednością, aby to, co jest męskie nie było męskim, a to, co jest żeńskie nie było żeńskim; jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym okiem, a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi, i obraz w miejsce obrazu - wtedy wejdziecie do królestwa"."

{Ewangelia Tomasza, logion 22}

17.03.

"Ślepy i widzący, gdy znajdą się obydwaj w ciemności, nie różnią się między sobą. Jeśli tylko pojawi się światłość, wtedy widzący zobaczy światło, a ten, który jest ślepy, pozostanie w ciemności."

{Ewangelia Filipa, 56}

16.03.

"Kto ukocha chrześcijaństwo ponad prawdę, wnet spostrzeże, że swe wyznanie kocha bardziej od chrześcijaństwa, a siebie kocha bardziej niż swoje wyznanie"

{Samuel T. Coleridge}

15.03.

"Wszystko co stworzyliśmy, symbole religijne, rytuały, wszystko to zrodziło się z myśli. Myśl stworzyła te reczy. Wymyśliła zbawcę, wymyśliła świątynie w Indiach i ich poszczególne części (...) Myśl sama w sobie nie jest święta. A kiedy myśl wymyśla Boga, Bóg nie jest święty. Więc co jest święte? Może to być zrozumiane lub się wydarzyć, tylko kiedy istnieje kompletna wolność od strachu, od bólu i kiedy istnieje zrozumienie miłości i współczucia z ich własnym rozpoznaniem. Wtedy, kiedy umysł jest całkowicie obecny, świętość może mieć miejsce"

{Jiddu Krishnamurti}

14.03.

"Ludziom trudno jest zrozumieć, że w każdej chwili jesteśmy w stanie ze swego życia wyrzucić wszystko, co tylko zechcemy. Właśnie tak (...) – strzelił palcami."

{Carlos Castaneda}

13.03.

"Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?"

{Pieśń nad Pieśniami, 8,7}

12.03.

"Dobro było, albo będzie, ale nigdy nie jest."

Emil Cioran

11.03.

"Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie."

{Apostoł Paweł, List do Galacjan, 3,25-28}

10.03.

"Podstawowym nieporozumieniem, które w sobie nosisz, jest to, że zawsze kochałeś kogoś. Jest to jedna z najważniejszych cech wszystkich ludzi; Ich miłość jest zawsze dla kogoś, jest adresowana - a w momencie kiedy adresujesz swoją miłość, niszczysz ją. (...) Miłość powinna być jak oddychanie; powinna być po prostu twoją cechą - gdziekolwiek jesteś, z kimkolwiek jesteś, a nawet kiedy jesteś sam miłość powinna cię przepełniać. Ty jesteś miłością. Miłość nie jest zależna od obiektu, ale (...) jest promieniowaniem twojej duszy."

{Osho}

09.03.

"Wszyscy czuwający mają jeden i wspólny świat, a każdy, który zasypia, odwraca się ku swojemu."

{Heraklit z Efezu}

08.03.

"Jaki szatan mógłby wymyśleć takie piekło, jakie już zrobione jest przez ludzi?"

{Tadeusz Miciński, Kniaź Patiomkin}

07.03.

"Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."

{Ewangelia Jana, 4,24}

06.03.

"Ptak wykluwa się z jajka. Jajkiem jest świat. Kto chce się urodzić, musi świat zniszczyć. Ptak leci do Boga. A imię Boga Abraxas."

{Hermann Hesse, Demian}

05.03.

"Ludzie w stosunku do najwyższych prawd osiągnęliby już dawno zgodność, gdyby zaszli w tej dziedzinie tak daleko, jak w stosunku do prawd matematycznych. Prawdy matematyczne pojmujemy jednak najbardziej wewnętrzną częścią duszy i zdobywamy je właśnie dlatego, że pojmujemy je w ten sposób (...). Gdyby tysiące ludzi, różniących się w swych przekonaniach, uniezależniło się od siebie samych, doszłoby do tej samej prawdy."

{Rudolf Steiner}

04.03.

"On [Chrystus] zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;"

{Apostoł Paweł, List do Efezjan 2,15-16}

03.03.

"Narzucono mi prawo świata, które mi przysłoniło Ciebie; wszelako szukać jąłem, a wtedy ból wstąpił na mą duszę i wielka tęsknota"

{Jerzy Hulewicz}

02.03.

"Wyzwanie dla istoty ludzkiej, to wyjść poza uwarunkowaną tożsamość, że <<ja jestem moim ciałem>> i uświadomienie sobie, że <<ja jestem istnieniem>>."

{Mooji}

01.03.

"Myśl — oto piekieł posłannica — ona mię na krużganek świątyń stawia i zachwyca!
Myśl — oto mroków służebnica — ona w pokorze klęka, mówiąc: tajemnica!
Myśl — to rozmowa wieczna Lucifera z Chrystusem, gdy gwiazdy krążą nad eterem!"

{Tadeusz Miciński, Nietota: Księga Tajemna Tatr}

29.02.

"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić."

{Paweł z Tarsu, I List do Koryntian, 6,12}

28.02.

"Wstępowałem ku światłu prawdy jak na wozie, i wiodła mnie prawda, i prowadziła mnie, i pozwoliła mi przekroczyć jamy i parowy, i uratowała mnie przed rafami i falami. I stała się mi pomocnicą ocalenia, i położyła mnie na ramionach życia bez śmierci"

{Ody Salomona 38, 1-3}

27.02.

"Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata."

{Ludwig Wittgenstein}

26.02.

"Wszyscy mistycy przemawiają tym samym językiem, ponieważ pochodzą oni z tej samej ojczyzny"

{Louis Claude de Saint-Martin}

25.02.

"Próbuj wejść w siebie, zbierając ukryte w ciele wszystkie twe cząstki rozproszone i rozsypane z owej jedności, która niegdyś przepełniała wielkość jej potęgi. Połącz i zjednocz wrodzone idee i spróbuj wyrazić jasno te, które są pogmatwane i wydobyć na jaw te, które są ukryte."

{Porfiriusz}

24.02.

"Dlatego mówię wam: czuwajcie, nie błądźcie. I wiele razy to mówiłem wam i tym, którzy są z wami, a także tobie, Jakubie, powiedziałem: zbaw się. (...) Słuchajcie więc Słowa, poznajcie gnozę, kochajcie życie i nikt nie będzie was prześladował, ani nikt nie będzie was dręczył, poza wami samymi."

{Apokryficzny List Jakuba}

23.02.

"Chorobą zgubną mówię: jest melancholija i zamyślenie się zbytnie o rzeczach duszy. Dwie są bowiem melancholije: jedna jest z mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się."

{Juliusz Słowacki, Anhelli}

22.02.

"Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.
Nie ma żadnej z a g a d k i.
Jeżeli da się w ogóle postawić pytanie, to m o ż n a również na nie odpowiedzieć."

{Ludwig Wittgenstein}

21.02.

„(...) nie chodzi o to, co jest dobre dla mnie i mojego szczepu lub dla mnie i mojego narodu, ale o to, co jest dobre i sprawiedliwe dla wszystkich ludzi niezależnie od rasy i przekonań. Bowiem jeśli działam w ów światocentryczny - nie egocentryczny, nie etnocentryczny, lecz światocentryczny - sposób, jestem wolny w najgłębszym sensie, gdyż podporządkowuję się nie sile zewnętrznej, lecz wewnętrznej...”

{Ken Wilber}

20.02.

"Lubię waszego Chrystusa. Nie lubię waszych chrześcijan. Wasi Chrześcijanie są tacy niepodobni do Waszego Chrystusa. Materializm bogatych krajów chrześcijańskich jest tak przeciwstawny do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie można jednocześnie wyznawać Mammona i Boga."

{Mahatma Gandhi}

19.02.

"Ci, którzy twierdzą, że będziemy najpierw umierać, a potem powstaniemy z martwych, mylą się. Jeśli nie otrzymają zmartwychwstania najpierw, gdy jeszcze żyją, to nie otrzymają niczego, gdy umrą."

{Ewangelia Filipa, 90a}

18.02.

"Aby otrzymać prawdę, poznać jej piękno, poznać jej radość, potrzebna jest ciągła wrażliwość – nieprzysłonięta przez żadne teorie, lęki czy wyuczone odpowiedzi."

{Jiddu Krishnamurti}

17.02.

"Matką zabobonu jest uczciwość pozbawiona sądu; ojcem ateizmu jest sąd pozbawiony uczciwości"

{Faust Socyn}

16.02.

"Przyjdźcie, o dusze, do tego okrętu Światła! Moja umiłowana duszo, która jesteś pełna szczęścia i szlachetności, gdzie się podziałaś? Powróć! Powstań, moja droga duszo, ze snu pijaństwa, w którym się pogrążyłaś! Spójrz na wrogów, zobacz jak przygotowują śmierć wokół ciebie. Dosięgnij twego domu, niebiańskiej ziemii stworzonej przez Słowo, gdzie byłaś na początku."

{Bardesanes, Hymn do duszy}

15.02.

"Umysł musi się uwolnić od wszystkich rodzajów "szkół", religii, sekt, wierzeń itd. Wszystkie te klatki są przeszkodą, która sprawia, że umysł jest niezdolny do wolnego myślenia. Koniecznością jest dla umysłu aby osiągnął wolność od iluzji tego świata i stał się szlachetnym i cudownym narzędziem Wewnętrznej Istoty."

{Samael Aun Weor}

14.02.

"Gdyby wszystkie góry były książkami, wszystkie jeziora atramentem, wszystkie drzewa piórami, to nie wystarczyłyby one jeszcze do opisania bólu świata."

{Jakub Böhme}

13.02.

"Ojciec jest łagodny, a co pochodzi z jego woli jest dobrem. On przyjął wiedzę o tym, co wasze, abyście w tych rzeczach mieli odpoczynek. W owocach bowiem znajduje się wiedza o tym, co jest wasze, ponieważ synowie Ojca są właśnie jego wonnością, gdyż pochodzą z łaski jego oblicza. Dlatego Ojciec miłuje swą wonność i objawia ją wszędzie."

{Ewangelia Prawdy}

12.02.

"Ludzkość nie utkała sieci życia. Jesteśmy tylko jedną z nici wewnątrz niej. Cokolwiek czynimy tej sieci, czynimy to samym sobie. Wszystko jest bowiem powiązane ze sobą. Wszystko się łączy."

{Indiański Wódz Seattle}

11.02.

"Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty."

{Charlie Chaplin}

10.02.

"Najważniejszym posłannictwem człowieka na Ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym."

{Salvador Dali}

09.02.

"O czymkolwiek myślę, zawsze jednocześnie, mniej lub bardziej uświadamiam sobie samego siebie, istnienie własnej osoby. Zarazem to ja je sobie uświadamiam, tak że w całym moim „ja”, niejako podwójnym, częściowo poznawanym, a częściowo poznającym, będącym po części przedmiotem, a po części podmiotem, wyodrębnić należy dwa aspekty, z których jeden możemy w skrócie nazwać „ja” przedmiotowym (ang. me), a drugie – „ja” podmiotowym (ang. I)."

{William James}

08.02.

"Ty, który słyszysz, powstań z twego snu głębokiego. Powstał i zapłakał i wylewał łzy. Gorzkie łzy obcierał z siebie i powiedział: Kim jest ten, który wzywa moje imię? Skąd przyszła do mnie ta nadzieja, gdy ja tkwię w więzach więzienia? I rzekłam: Ja jestem Pronoia czystego światła. Ja jestem Myślą dziewiczego ducha, który postawił cię na czcigodnym miejscu. Powstań i przypomnij sobie, bo ty jesteś tym, który posłuchał, naśladuj swój korzeń, a to ja jestem: twoje Zmiłowanie. I wystrzegaj się aniołów ubóstwa i demonów chaosu i tych wszystkich, którzy cię zatrzymują. Wystrzegaj się głębokiego snu i wchodzenia na wewnętrzną stronę otchłani"

{Apokryf Jana, Nag Hammadi Codex II}

07.02.

"O, Wielki Duchu, którego głos słyszę pośród wiatru, którego tchnienie daje życie całemu światu. Usłysz mnie. Potrzebuję twej siły i mądrości. Pozwól mi podążać w pięknie, i uczyń me oczy zawsze widzącymi purpurę i czerwień Słońca zachodu. Spraw by ręce moje szanowały rzeczy, które uczyniłeś, a słuch mój wyostrz bym słyszał twój głos. Uczyń mnie mądrym, żebym mógł zrozumieć rzeczy, których nauczasz mój lud. Pomóż mi pozostać niewzruszonym i silnym w obliczu wszystkiego co do mnie przychodzi. Pouczaj mnie mądrości, którą ukryłeś w każdym liściu i skale. Pomóż mi szukać myśli czystych i czynów bym pomagał bliżnim moim. Współczucie pomóż odnaleźć poza ciążącym mi zrozumieniem. Poszukuję siły, nie aby walczyć z moim bratem, ale by pokonać największego wroga - samego siebie. Uczyń mnie zawsze gotowym, by przyjść do ciebie z czystymi dłońmi i prostym spojrzeniem. Więc kiedy życie przeminie, jak zachodzące Słońce, niech mój duch przyjdzie do Ciebie niezawstydzony."

{przetłumaczone na angielski przez Wodza Sjuksów Żółtego Skowronka}

06.02.

"Wyobraź sobie, że nie istnieje Niebo, spróbuj - to naprawdę proste. Pod nami nie ma piekła, nad nami tylko niebo. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją dzisiejszym dniem... Wyobraź sobie, że nie ma państw, to naprawdę proste. Nie ma po co zabijać ani umierać, nie ma też żadnej religii. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju... Wyobraź sobie, że nie ma własności, ciekawe czy potrafisz? Nie ma chciwości oraz głodu, a wszyscy są sobie braćmi. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie dzielą ze sobą świat... Możesz mnie nazwać marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że któregoś dnia dołączysz do nas, a świat będzie żył w jedności..."

{John Lennon, Imagine, tł. Tomasz Beksiński}

05.02.

"Ludzie zbyt często zapominają, że duchowość jest w istocie drogą życia i że jej kryterium nie składa się z poglądów, teorii i idei, które zostały zgromadzone w czyjejś głowie. Duchowość jest tak naprawdę tym, co skutecznie się urzeczywistniło i przełożyło na poczucie wyższości doświadczonej we wnętrzu przez duszę oraz szlachetną postawę, która jest wyrażona w ciele."

{Julius Evola}

04.02.

"Gdy intelekt nie jest większy niż łepek szpilki i żywi w sobie stosownie drobne pojęcie Boga, rezultatem tego, pomimo całego włożonego w to bohaterstwa, może być jedynie coś całkiem odrażającego."

{William James}

03.02.

"Nauka jest sztuką tworzenia zręcznych iluzji; głupcy w nie wierzą lub polemizują z nimi, mądry człowiek zaś napawa się ich pięknem i pomysłowością, zdając sobie jednocześnie sprawę, że są to stworzone przez ludzi zasłony, za którymi kryje się mroczna otchłań nieznanego."

{Carl Gustav Jung}

02.02.

"Nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli."

{Jezus, Ewangelia Łukasza 10,22-24}

01.02.

"Większość z nas posiada, ponieważ jeśli nie posiadamy, to nie mamy nic innego. Jeżeli nie posiadamy, jeżeli nie wypełniamy naszego życia meblami, obrazami, wiedzą, tym czy tamtym, to jesteśmy pustymi muszlami. Taka muszla robi dużo szumu, który nazywamy życiem. Gdy to się urywa – pojawia się smutek – gdyż wtedy nagle odkrywasz siebie takim, jakim jesteś – pustą muszlą. Jesteśmy tym, co posiadamy. Bycie świadomym relacji między tobą a wszystkim - jest działaniem z którego wyłania się możliwość odkrycia wielkiej głębi tych relacji i poznania, czym jest miłość."

{Jiddu Krishnamurti}

31.01.

"Religia jest nauką w tym sensie, że jest najczystszym poznaniem. Mimo to nie jest nauką w tym sensie co chemia i fizyka. Nie jest nauką o świecie zewnętrznym, jest nauką wnętrza. Ni jest nauką powierzchowności, jest nauką głębi. Jest nauką, która zabierze cię poza, w nieznane i niepoznawalne. Jest największą możliwą przygodą. Jest wezwaniem i wyzwaniem dla wszystkich, którzy mają jakąkolwiek odwagę i inteligencję. Religia nie jest dla tchórzy, ale dla ludzi, którzy lubią ryzyko"

{Osho}

30.01.

"Jest jeden Bóg, w niczym niepodobny do istot śmiertelnych, ani pod względem ciała, ani umysłu."

{Ksenofanes}

29.01.

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 24,42-43}

28.01.

"Nigdy nie zrobisz z innych jedności, jeśli najpierw nie uczynisz jej z siebie"

{Gerardus Dorneus, Philosophia meditativa}

27.01.

"Ludzkość podzieliła się według swej natury na trzy: naturę duchową, psychiczną i hyliczną [materialną - mój przypis]...Każdy z tych rodzajów rozpoznaje się przez jego owoc. Rodzaj duchowy jest jak światłość ze światłości...przyjął pouczenie razem z objawieniem. Rodzaj psychiczny zaś jest jakby światłem z ognia. Opóźniał się w przyjęciu poznania tego, który mu się objawił, aby pośpieszyć ku niemu w wierze. Rodzaj hyliczny zaś jest obcy pod każdym względem, bo jest ciemnością i odwraca się od promieniowania światła...jest rodzajem nienawiści wobec Pana."

{Tractatus Tripartitus, Codex Nag Hammadi I}

26.01.

"Słuchaj! Mądrość tak woła, rozum tak się odzywa (...) Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto!
Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają."

{Przypowieści Salomona}

25.01.

"Wszystko co stworzone, jest językiem i niczym tylko językiem, którego z jakiegoś nie wyjaśnionego powodu nie potrafimy odczytać na zewnątrz ani usłyszeć od wewnątrz. Można powiedzieć, że w ten sposób staliśmy się idiotami."

{Philip K. Dick, Valis}

24.01.

"Wie, że ma dom, lecz nie wie, gdzie - bo, utrudzony,
Tak się oddalił w głąb żywota,
Że zapomniał, którędy wrócić w dawne strony"

{Henry Vaughan, Człowiek}

23.01.

"Dusza popada mianowicie w odstępstwo od tego, że jest jednem, i jednem nie jest już zgoła, ilekroć przybiera wiedzę o czymś (...) Wznieść się zatem trzeba ponad wiedzę i ani na krok nie wolno występować z jednobytu, lecz stronić trzeba od wiedzy i od jej zdobyczy i w ogóle od każdego innego, choćby pięknego, widoku, albowiem wszelkie piękno jest późniejsze od Niego [od Jednego/Jedności - mój przypis] i od Niego pochodzi, podobnie jak całe dzienne światło pochodzi od słońca."

{Plotyn, Enneady}

22.01.

"Podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 13,45-46}

21.01.

"W mocy upiora swego każdy z ludzi aż do szczęsnej chwili pozostaje, kiedy się jego człowieczeństwo zbudzi..."

{John Milton, Raj utracony}

20.01.

"W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych."

{Sokrates}

19.01.

"Nie wyrzucaj bohatera z twojej duszy, dzierżyj święcie twoją najwyższą nadzieję."

{Tako rzecze Zaratusztra, F. Nietzsche}

18.01.

Gnothi Seauton - gr. poznaj siebie samego

{napis nad portykiem świątyni Apolla w Delfach}

17.01.

"Ale czcić Chrystusa w tym, co widzialne, i dla tego, co widzialne, upatrywać w tym szczyt religijności (...) to naturalnie znaczy odstępować od prawa Ewangelii, które jest duchowe, i popadać na powrót w jakiś judaizm."

{Erazm z Rotterdamu}

16.01.

„Niebo jest u każdego człowieka […] albowiem niebo jest w człowieku”

{Emmanuel Swedenborg}

15.01.

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.

{Apostoł Paweł, List do Rzymian, 8,5-6}

14.01.

"...Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!"

{Adam Mickiewicz, Romantyczność}

13.01.

"Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem"

{Jerzy Prokopiuk}

12.01.

"Człowiek posiada dwie dusze: jedna pochodzi z Pierwszego Umysłu i ma również udział w mocy Demiurga, druga została w nim umieszczona z obrotu niebios, w który włącza się widząca Boga dusza. Z tego powodu dusza, która zstąpiła w nas ze sfer podąża wraz z obrotami sfer; lecz dusza obecna w nas jako umysł z Umysłu jest wyższa nad ruch, który powoduje stawanie się i to dzięki niej dochodzi do wyzwolenia spod władzy heimarmene (losu) i do wstępowania ku poznawalnym umysłem Bogom"

{Jamblich, O misteriach VIII}

11.01.

"A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli."

{Jezus, Ewangelia Łukasza 8,10}

10.01.

"Znalazł ich jak siedzieli zebrani i ćwiczyli się w pobożności. Gdy spotkał tak swoich uczniów zebranych i siedzących, gdy sprawowali dziękczynienie nad chlebem, zaśmiał się. Rzekli mu: „Nauczycielu, dlaczego wyśmiewasz nasze dziękczynienie? Uczyniliśmy to, co jest słuszne.” Odpowiedział im mówiąc: „Nie wyśmiałem was. Co czynicie, uczyniliście nie z waszej woli, lecz żeby w tym wasz Bóg otrzymał błogosławieństwo”. Wtedy rzekli: „Nauczycielu, ty jesteś posłanym Synem naszego Boga”. Rzekł im wówczas Jezus: „Czy znacie mnie? Zaprawdę mówię wam, że nikt z tego pokolenia nie pozna mnie wśród ludzi, którzy są wśród was”."

{Ewangelia Judasza}

09.01.

"Jednak Prawda stworzyła imiona na tym świecie z powodu nas, nie moglibyśmy jej poznać bez imion. Prawda jest jedna i jedyna, ale jest wieloraka i to z naszego powodu uczy o Tym jednym jedynym wielorako"

{Ewangelia Filipa, 12c.}

08.01.

"Rzekł Jezus: Bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo."

{Ewangelia Tomasza, logion 42}

07.01.

" <<Fizyczność>> nie jest jedynym kryterium prawdy. Istnieją przecież także prawdy psychiczne, których z fizycznego punktu widzenia nie można ani wyjaśnić, ani dowieść, ani obalić. (...) Do tego rodzaju faktów należą wypowiedzi religijne"

{C.G. Jung}

06.01.

"Pierwszym warunkiem prawdziwego zmysłu prawdy jest oderwanie się od siebie samego, uświadomienie sobie co jest zależne od naszego własnego stanowiska"

{Rudolf Steiner}

05.01.

"Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią przechodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

{Jezus, Ew. Mateusza 7,13-14}

04.01.

"Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło. Niechaj przejdzie po mnie i przeze mnie. A kiedy przejdzie obrócę oko swej jaźni na jego drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jestem tylko ja."

{Diuna, Litania przeciw strachowi Bene Gesserit}

03.01.

"Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje."

{Jezus, Ewangelia Mateusza 6,19-21}

02.01.

Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa.

{William Blake}

01.01.

Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj. Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył, ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci.

{Apostoł Paweł, List do Rzymian 7,7-10}

31.12.

"Na niewiele zdała się podjęta przez Chrystusa Jezusa próba ukazania Boga jako miłościwego Ojca (czy „ojczulka”) Niebiańskiego — Kościoły chrześcijańskie wymodelowały swój obraz Boga jako nadkosmicznego i kosmicznego Despoty i Tyrana właśnie na wzór Jahwe, Demiurga — Zadufka i Okrutnika — orientalnego satrapy, grecko-hellenistycznego hegemona czy rzymskiego imperatora, w sumie — Pantokratora teologii bizantyńskiego cezaropapizmu, rzymskiego papizmu i germańskiego protestantyzmu. Ten kościelny twór żąda całkowitego zniewolenia człowieka i nazywa je przejawem swej miłości, a gdy człowiek broni swej wolności, skazuje go na wieczną mękę w piekle."

{Jerzy Prokopiuk}

30.12.

"Miłości nie można się nauczyć, miłość nie może być praktykowana. Praktyka miłości pozostaje w obrębie umysłu, dlatego nie jest to miłość. Gdy wszystko to się zatrzyma, wówczas pojawia się miłość, wówczas wiesz, co to znaczy kochać. Gdy wiesz, jak kochać jedną osobę, wiesz jak kochać wszystko. Gdy kochasz – nie ma jednego, ani wielu, jest tylko miłość."

{Jiddu Krishnamurti}

29.12.

"Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden."

{Paweł z Tarsu, List do Galacjan 3,19-20}

28.12.

"Takie są trzy etapy poznania: błoto, lotos i aromat. (...) Przeżywaj życie w jego totalności. Żyjąc w świecie, nie bądź poza nim. Żyj w świecie tak, jak kwiat lotosu żyje w wodzie, żyje w wodzie, ale woda go nie dotyka. (...) Tylko wtedy poznasz najwyższą świadomość, która jest wolnością, która jest radością, wieczną radością, błogosławieństwem. Niepoznanie tego jest przegapieniem całego sensu życia, poznanie tego jest jedynym celem. Jedynym celem, pamiętaj o tym."

{Osho}

27.12.

Matrix jest wszędzie, otacza nas ze wszystkich stron. Nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę.
Neo – Jaką prawdę?
Morfeusz – Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w kajdanach. W więzieniu, którego nie mozesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów. Niestety, nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać.

{Matrix}

26.12.

Trzeba, żeby Polacy nareszcie zaczęli czytać Biblię. Nareszcie wówczas by zrozumieli, jak tańczą od lat tysiąca pod muzykę zmyloną zupełnie.

{Tadeusz Miciński, Nietota. Księga Tajemna Tatr}

25.12.

„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.”

{Adam Mickiewicz, parafraza słów Anioła Ślązaka}

24.12.

„Prawda jest zatem czymś, co przeżywamy w naszym najgłębszym wnętrzu. A jednak, chociaż przeżywamy ją w nas samych, dzięki niej coraz bardziej wyzwalamy się od naszego << ja >>.”

{Rudolf Steiner}

23.12.

„- Jeżeli ja używam jakiegoś słowa - oświadczył Hojdy Bojdy tonem dość pogardliwym - znaczy ono dokładnie to, co ja sobie życzę: ni mniej, ni więcej. - Tylko pytanie - odrzekła Alicja - czy pan może nadawać słowom aż tyle rozmaitych znaczeń. - Pytanie jest tylko - rzekł Hojdy Bojdy - kto tu decyduje: i koniec”

{Lewis Carroll, Alicja po drugiej stronie lustra}

22.12.

„Gnoza jest mitycznym wyrazem doświadczenia samego siebie”

{Gilles Quispel}

21.12.

"Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe"

{List do Rzymian, 12,2}

20.12.

"Święty jesion Yggdrasill wiem, gdzie stoi błyszczący i bogaty; rosa z niego na dolinę ocieka. Nie uszkodzony stoi w studni przeszłości (Urdar brunnen). Trzy dziewice wystąpiły, wiele wiedzące, z owej studni z pod drzewa; przeszłość (Urd) zowie się jedna, druga teraźniejszość (Verdanda), szybka jest na łyżwie trzecia, przyszłość (Skulda)."

{Edda Starsza, Wöluspa}

19.12.

"Pożądanie jest największą chorobą, największą bryłą zła; mędrzec
osiąga najwyższe szczęście, gdyż zna on istotę wszystkich rzeczy.”

{Dhammapada, 203}

18.12.

"Obaj czytamy biblię noc i dzień, lecz gdzie ty czytasz czerń, ja czytam biel”

{William Blake}

17.12.

"Gdyby kobieta nie oddzieliła się od mężczyzny, nie umarłaby razem z mężczyzną. Jego oddzielenie stało się początkiem śmierci. Dlatego przyszedł Chrystus, aby oddzielenie, które powstało na początku, usunąć, aby zjednoczyć na nowo tych obydwoje, a tych, którzy w czasie tego rozdzielania zmarli, aby ich obdarzyć życiem i aby ich zjednoczyć”

{Ewangelia Filipa, 78}

16.12.

"Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”

{Ewangelia Łukasza, 6,35-36}

15.12.

"Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus”

{Apostoł Paweł, I List do Koryntian 8,5-6}

14.12.

"Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. Tak w całym ciele rodzi się udręka; dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii...« Jeśli straciliście równowagę, czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. Kto ma uszy, niechaj słucha.”

{Ewangelia Marii}

13.12.

„Widzę wszystko z sobą złączone,
Oglądam wszystko niesione przez ducha:
Do duszy widzę, lgnie ciało,
Powietrze obejmuje duszę,
A powietrze znów przywiera do eteru;
Z Otchłani wytryskują owoce,
A matczyne łono rodzi dziecinę.”

{Walentyn}

12.12.

"I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym."

{Paweł z Tarsu, I List do Koryntian, 13,2}

11.12.

"Nie obawiaj się ciała, ani go nie kochaj. Jeśli się go obawiasz zapanuje nad tobą, jeśli go kochasz, wtedy cię połknie i zadławi."

{Ewangelia Filipa 62}

10.12.

"Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego"

{Ewangelia Marka, 10,15}

09.12.

"Wtedy duchowa kobieta przyszła do niego i mówiła z nim i rzekła: << Adamie, wstań >>. I gdy on ją zobaczył, powiedział: << Ty jesteś tą, która dała mi życie nazwą cię matką żyjących. Ona jest moją matką. Ona jest lekarką i kobietą, która urodziła."

{Hipostaza Archontów, II Kodeks z Nag Hammadi}

08.12.

"Są tacy, co dochodzą do wiary, przyjmują chrzest, jakby miał on dla nich być nadzieją zbawienia (...). Ale inny jest chrzest prawdy, przez samo wyrzeczenie wobec świata, taki trzeba znaleźć."

{Świadectwo Prawdy, IX Kodeks z Nag Hammadi}

07.12.

"Ludzie trafiają do nieba nie dlatego, że opanowali swoje namiętności, rządzili nimi lub ich nie mieli, ale dlatego, że kultywowali rozumienie świata i ludzi."

{William Blake}

06.12.

Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.

{Izaak Newton}

05.12.

"Bóg stwórca jest obojętny i dopuszcza cierpienie i zło. Bóg - duch wybawia nas od cierpień i zła, i jest zawsze doskonałym dobrem. Boga stwórcy nie ma. Jestem ja, poznający danymi mi narzędziami zmysłów świat i wewnętrznie znający swego ojca, Boga. On jest początkiem we mnie - duchowego. A zewnętrzny świat jest tylko kresem mnie."

{Lew Tołstoj}

04.12.

Faust: "(...) Tych, którzy wiedzą, zawsze było mało. Wiadomo, tacy cicho nie usiedzą, z motłochem muszą się podzielić wiedzą, a więc paliło się ich, krzyżowało."

{Faust, J.W.Goethe}

03.12.

"O, jakże straszliwy jest wstrząs, jak bolesna agonia, gdy ucho zaczyna słyszeć, a oko zaczyna widzieć"

{Walentyn}

02.12.

"Sądzę, że gdybym wzrok odwrócił, gdy mię
raził ów promień żywy, byłbym zginął
jak to, co w marnym się rozwiewa dymie.

Lecz przeto, iżem blasków tych nie minął,
mocen się stałem, gdyż się moje zlały
czucia z Najwyższą Mocą, com w Nią wpłynął."

{Dante Alighieri, Boska komedia}

01.12.

"Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje"

{Ewangelia Mateusza, 6,19-21}

30.11.

"A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon."

{I List do Koryntian, 15, 54-56}

29.11.

"Nie jestem również tym na krzyżu, ja, którego teraz nie widzisz i którego tylko głos słyszysz. Nie jestem tym, za co mnie uważano, nie jestem tym, czym byłem dla wielu innych. Przeciwnie, wszystko, co będą o mnie mówić, jest niskie i nie przystaje do mnie."

{Zmartwychwstały do Apostoła Jana, Dzieje Jana}

28.11.

"Prawda jest poza wszelkimi schematami i ideologiami, poza strachem i nadzieją. Jeśli chcecie odkryć najwyższe szczęście Prawdy, musicie zerwać z ograniczeniami ideologii, obrzędów i ceremonii."

{Jiddu Krishnamurti}

27.11.

"To jedno, jedyne nasze pragnienie: pragniemy abyśmy trwali w Gnozie. I jedną jedyną mamy troskę, o co też prosimy, abyśmy nie upadli w życiu tego rodzaju"

{Modlitwa hermetyczna, fragment}

26.11.

"Rzeczy, które widzimy [...] to te same rzeczy, które istnieją w nas. I nie ma żadnej innej rzeczywistości prócz tej, jaką mamy w sobie. Dlatego też większość ludzi żyje tak nierealnie, ponieważ zewnętrzne obrazy uważają za rzeczywistość, a swego własnego świata wcale nie dopuszczają do głosu. Można być wtedy nawet szczęśliwym. Lecz z chwilą, gdy pozna się już raz tamto, inne, nie ma się już wyboru i nie może iść drogą, którą obiera większość. Sinclairze, droga owej większości jest łatwa, a nasza trudna. Chodźmy."

{Hermann Hesse, Demian}

25.11.

"Jeżeli nie potrafisz wyrazić tego, co ujrzałeś - ujrzałeś wówczas piękno. Bowiem gnoza i oglądanie piękna jest ciszą i milczeniem rozumu"

{z Kodeksów z Nag Hammadi}

24.11.

"Od początku jesteście nieśmiertelni i dziećmi życia wiecznego. Przyjmijcie śmierć na siebie jako swój udział, abyście ją pochłonęli i zniszczyli, aby śmierć umarła w was i przez was. Gdy bowiem rozwiążecie ten świat, a sami będziecie rozwiązani, będziecie panami stworzenia i wszelkiej przemijalności"

{Walentyn}

23.11.

"Prawda nie przyszła na świat naga, lecz przyszła w symbolach i obrazach. Świat nie przyjąłby jej inaczej."

{Ewangelia Filipa, 67a.}

22.11.

"Mądrość i dobre czyny od czasu do czasu, były zawsze dawane ludzkości przez posłańców Boga. W jednym czasie zostały przekazane przez posłańca zwanego Buddą w Indiach, w innym przez Zaratusztrę w Iranie, jeszcze w innym przez Jezusa dla Zachodu. W końcu objawienie, to proroctwo, w tym późnym wieku, przyszło przeze mnie, Maniego, apostoła Boga prawdy w Babilonii."

{Al Biruni, Athar ul Bakiya}

21.11.

"Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus"

{List do Efezjan, 5,14}

20.11.

Pogarda Ludzkie Serce ma,
Zazdrość ma Ludzką Twarz,
Przemoc
- Człowieka Boski kształt,
Intryga
- Ludzki Płaszcz.
A Ludzki Płaszcz –
to strój z Żelaza kuty,
A Ludzki Kształt
- to kuźnia Krwawa żarem,
A Ludzka Twarz
– zapiekłe Palenisko,
A Ludzkie Serce
- nienażarta Gardziel.

{William Blake, Boski wizerunek}

19.11.

Tak długo jak człowiek będzie zabijał zwierzęta, ludzie będą zabijali się nawzajem. W istocie, ten kto zabija i zadaje ból, nie zazna radości i miłości.

{Pitagoras}

18.11.

Rzekł Jezus: "Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, tego świat nie jest godzien."

{Ewangelia Tomasza, logion 56}

17.11.

"Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. "

{I List Jana, 1, 5}

16.11.

"Kto posiadł gnozę prawdy, jest wolny. Wolny zaś nie grzeszy. Bo powiedziano: "Kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.". Matką wolnego jest prawda, gnoza zaś jego ojcem.(...)"

{Ewangelia Filipa, 110a.}

15.11.

"Każdy kto daje ci system wierzeń jest twoim wrogiem."

{Osho}

14.11.

"Prawdziwy pokój umysłu zdobył ten, w którego wszystkie żądze wpływają jak wody do oceanu i który, chociaż ciągle wypełniany na nowo, pozostaje bez zmian."

{Bhagawadgita}

13.11.

Wszystko to, cośmy dotąd mówili, tyczy się czwartego rodzaju szaleństwa, którym człowiek dotknięty, jeśli
piękność ziemską zobaczy, przypomina sobie piękność prawdziwą i oto skrzydła mu odrastają; on je rozpinać
usiłuje i chciałby wzlecieć, a nie może; tedy, jak ptak, w górę tylko patrzy, a że nie dba o to, co na dole, przeto go
ludzie biorą za wariata.

{Platon, Mit o naturze duszy i miłości, Fajdros}

12.11.

"On [Bóg - mój przyp.] kocha ludzi? Za cóż od ludzi ucieka?
Bo on kocha w człowieku ludzkość, nie człowieka.
Gdy zedrą z ciebie zwierza, człeka z ciebie zmęczą,
Natenczas ujrzą ducha i niech przed nim klęczą."

{Adam Mickiewicz}

11.11.

"Państwo przez szkolnictwo, duchowieństwo i uroczystości narodowo – rządowe oddziaływa na wyobraźnie swych poddanych, wytwarzając, albo potęgując w ich duszach uczucie pokory, zachwytu i służalczości dla siebie."

{Lew Tołstoj}

10.11.

"Dwie dusze żyją we mnie w wiecznym sporze!"

{J. W. Goethe, Faust I, 1119}

09.11.

"Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie."

{Ewangelia Jana, 14,16-17}

08.11.

Gdy zimny stanie się większy świat, zabłyśnie wówczas gwiazda. Nic nie dzieli Człowieka i jego jedynego Boga, jeżeli Człowiek zdoła odwrócić swe oczy od płomiennego widowiska Abraxas. Człowiek tu, Bóg tam.
Tu słabość i znikomość, tam wieczna stwórcza moc. Tu ciemność zupełna i wilgotny chłód, Tam całe Słońce.

{C. G. Jung, Septem sermones ad mortuos, Siedem nauk dla zmarłych. Napisane przez Bazylidesa w Aleksandrii, mieście, gdzie Wschód dotyka Zachodu.}

07.11.

Prawdziwa doskonałość to wielka niewzruszoność, sama z siebie nie ma potrzeby działać.

{Lao Tsy}

06.11.

Rzekł Jezus: "Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: <<to królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami>>. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą".

{Ewangelia Tomasza, logion 3}

05.11.

"Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

{Ewangelia Marii Magdaleny, str. 7, 15-28}

04.11.

"‎A wreszcie, czort z wami! Ludzi, którzy chcą być niewolnikami, nie można uczynić wolnymi!"

{Tadeusz Miciński "Kniaź Patiomkin" (1906) }

03.11.

"Od dnia gdy pokochałem Życie,
od dnia gdy serce me pokochało Prawdę,
straciłem ufność do wszelkiej rzeczy tego świata
Ojcu i matce nie ufam na świecie.
Braciom i siostrom nie ufam na świecie...
Temu co zrobione i co stworzone
nie ufam na świecie.
Całemu światu i dziełom jego
nie ufam na świecie.
Tylko duszy mej szukam wędrując,
droższą mi ona niż generacje i światy.
Poszedłem i odnalazłem mą duszę -
Czym wszystkie światy przy niej?...
Poszedłem i odnalazłem Prawdę
stojącą na zewnętrznej obręczy światów..."

{Ginza, poezja mandajska, 390 i n.}

02.11.

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata [kosmokratoras] ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się."

{List do Efezjan, 6,12-13}

01.11.

"Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!"

{Ewangelia Mateusza, 8,21-22}

31.10.

"Takie jest świadectwo prawdy. Gdy człowiek pozna siebie samego i Boga, który jest ponad prawdą, to będzie zbawiony i zostanie uwieńczony niewiędnącym wieńcem."

{Świadectwo Prawdy, Nag Hammadi Codex IX}

30.10.

"Błogosławiony człowiek, który przychodząc do siebie obudzi się! Błogosławiony ten, który otworzył oczy ślepym. I poszedł w ślad za nim duch, działając śpiesznie, gdyż go obudził (ze snu). Gdy podał rękę rozciągniętemu na ziemi, pozwolił mu mocno stanąć na nogach, gdyż dotąd jeszcze nie powstał."

{Ewangelia Prawdy, Nag Hammadi Codex I}

29.10.

List do Ciebie:

"Od Ojca twego, Króla królów, i od matki twojej, władczyni Wschodu, i brata twego, naszego namiestnika, tobie, naszemu synowi w Egipcie, pozdrowienie. Zbudź się i wstań ze swego snu i pojmij słowa naszego listu. Przypomnij sobie, że jesteś synem Króla: zważ, w czyją służbę niewolną wstąpiłeś. Pamiętaj o Perle, dla której wyruszyłeś do Egiptu. Przypomnij sobie twoją suknię chwały, miej w pamięci twój świetny płaszcz, abyś mógł je oblec i przyozdobić się nimi i aby twoje imię czytano w księdze bohaterów i abyś razem z bratem twoim, naszym namiestnikiem, odziedziczył Królestwo".

{Hymn o Perle}

28.10.

Rzekł Jezus: "Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że pustymi przyszli na świat i starają się wyjść z tego świata pustymi. Teraz jednak są pijani. Gdy porzucą swoje (upojenie) winem, wtedy zmienią (swoje) myślenie".

{Ewangelia Tomasza, logion 28}

27.10.

"Żywi będą umierać. Ale w jakimż złudzeniu żyją. Bogaci stają się ubogimi, królowie bywają strąceni, zmienia się wszystko. Złudzeniem jest świat. Pozwól, że już więcej nie będę omawiał rzeczy (świata). Zmartwychwstanie nie ma natury tego rodzaju. Ono jest prawdą.

{Wypowiedź o zmartwychwstaniu [List do Rheginosa], Nag Hammadi Codex I,4, p.48,19-48,33}

26.10.

"My tedy głosimy Sofię (mądrość) wśród inicjowanych (teleios), lecz nie Sofię tego eonu (tego wieku), ani archontów (władców) tego eonu, którzy giną. Ale głosimy zakrytą Sofię Bożą w Misterium (tajemnicy), którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.

Której żaden z archontów tego eonu nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowali by Pana chwały.

Głosimy tedy, jak napisano:

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło,

to przygotował Bóg (elohim - por. Izaj. 64,4) tym, którzy go miłują."

{I List do Koryntian, 2,6-9}

25.10.

"Duchowa miłość jest winem i wonią przyjemną. Korzystają z niej wszyscy, którzy się nią będą namaszczać. Korzystają z jej przyjemności także ci, którzy stoją w jej pobliżu, jak długo stoją tam także namaszczeni. Gdy namaszczeni odsuną się od nich i odejdą, pozostaną tylko ci, którzy nie są namaszczeni, gdy tylko ci stoją w jej pobliżu, trwają znów w swoim własnym smrodzie"

{Ewangelia Filipa, 111a.}

24.10.

"Tym, co daje wyzwolenie jest wiedza co do tego, kim byliśmy, czym się staliśmy; gdzie byliśmy i gdzie zostaliśmy wrzuceni; dokąd zmierzamy, od czego jesteśmy wybawieni; czym są narodziny a czym odrodzenie"

{Wypisy z Teodota, 78.2}

16.03. Gnoza na każdy dzień

"Kto ukocha chrześcijaństwo ponad prawdę, wnet spostrzeże, że swe wyznanie kocha bardziej od chrześcijaństwa, a siebie kocha bardziej niż swoje wyznanie"

{Samuel T. Coleridge}
 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna