PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Gnostycyzm i religie wschodu PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
12 maja 2012

Podobiestwa pomidzy gnostycyzmem a niektrymi z wielkich religii wschodu znane s od wielu lat. Sowo gnosis jest pokrewne z sanskryckim j?ana oznaczajcym "wiedz", przede wszystkim wiedz duchow. Jedna z najwikszych klasycznych szk Jogi jest wanie zwana j?ana yoga, co znaczy "droga do zjednoczenia przez wiedz". Inicjacja w bezporedni wiedz rzeczywistoci duchowych jest standardow praktyk wyszej formy Jogi i jest bardzo dobrze znana w Indiach. W istocie, pod tym wzgldem nic bardziej ni gnostycyzm nie przypomina staroytnej religii Indii, zwanej na zachodzie hinduizmem. Hinduizm nie jest religi w takim sensie, jak rozumie si to na zachodzie, gdy jest to rodzina religii. Istnieje wielka rnorodno w tej rodzinie, wic niektrzy z czonkw ledwie przypominaj innych. Tak wic filozoficzna Adwajta jawi si jako majca niewiele wsplnego z dewocyjnym Wisznuizmem lub magiczn Tantr; niemniej jednak, dziel one wspln tradycj. Rnorodno midzy gnostyckimi tradycjami jest naturalnie podobna.

Jest kilka specyficznych cech, ktre cz gnostycyzm z hinduizmem. Jedn z nich jest nauka o wystpowaniu boskoci w kadej istocie ludzkiej. Atman jest identyczny z Brahmanem, co oznacza, e uniwersalna bosko jest obecna, w miniaturze, wewntrz kadej osoby. Podobnie w gnostycyzmie, pneuma jest iskr, ktra wytrysna z boskiego pomienia, a poprzez wiedz gnostyka automatycznie poznaje swoje duchowe rdo, z ktrego pochodzi. Hindusi i gnostycy zgodziliby si ze sob, e poznanie swojego najgbszego jestestwa jest rwnoznaczne z poznaniem samego Boga.

Po drugie, zarwno gnostycyzm jak i hinduizm uznaj istnienie wielu boskich bytw w krlestwach rozcigajcych si od najdalszego do materialnego wymiaru. Hinduizm jest najwaniejsz politeistyczn religi w dzisiejszym wiecie, podczas gdy gnostycyzm funkcjonuje wewntrz monoteistycznej matrycy. Lecz gnostycyzmu nie mona nazwa typow i prost religi monoteistyczn. Co wicej, niektre z Wedyjskich bstw hinduizmu, jak na przykad Indra lub Pradapati, maj podobne wasnoci co gnostycki demiurg.

Po trzecie, hinduistyczne nauki maj wiele do powiedzenia na temat dualizmu (dvaita) i tego co niedualne (advaita). Podczas gdy gnostycyzm zwykle okrela si jako dualistyczny, jego spojrzenie na obydwie te kategorie jest w istocie podobne do hinduistycznego. Tak wic, w krlestwie, ktre hinduizm nazywa maya (iluzoryczn manifestacj), dualno dominuje, a wiato i ciemno tocz walk, podczas gdy na planie ostatecznej rzeczywistoci panuje penia bytw, co jest zupenie podobne do tego co znaj gnostycy jako Plerom.

Gnostycyzm dzieli rwnie podobiestwa z buddyzmem, inn wielk religi wschodu. Po pierwsze, najwaniejszym celem buddyzmu - identycznie z ostatecznym celem gnostycyzmu - jest wyzwolenie, oznaczajce wolno od cielesnej egzystencji i w ten sposb od caego przyszego cierpienia. (Idea bodhisattwy i inne zmodyfikowane nauki s tylko omwieniem tej podstawowej nauki.) Ponisza lista punktw zbienoci midzy gnostycyzmem a buddyzmem - zwaszcza buddyzmu mahajany - oparta jest na owiadczeniach znanego buddyjskiego uczonego Edwarda Conze:

  • Zbawienie osigane jest przez gnoz (j?ana). Wgld w pocztek zamanifestowanego bytu jest tym co wyzwala.
  • Ignorancja jest prawdziwym korzeniem za; w gnostycyzmie jest nazywana agnosis (niewiedza - mj przyp.), a w buddyzmie, avidya.
  • Zarwno gnostycka jak i buddyjska wiedza osigana jest nie w zwykym znaczeniu, ale jako rezultat wewntrznego objawienia.
  • Istniej poziomy duchowych osigni, sigajce od kondycji gupiego materialisty (hylik) do owieconego witego (pneumatyk).
  • W gnostycyzmie i w buddyzmie, eska zasada mdroci (Sofia i Praj?a, odpowiednio) odgrywa istotn rol. Conze cytuje Hewadra Tantr: "Praj?a jest nazywana Matk, gdy ona daa narodziny wiatu." S rwnie inne bstwa buddyjskie, ktre mog by zbiene z Sofi, takie jak Tara lub Kwan Yin.
  • Gnostycyzm i buddyzm wykazuj preferowanie mitu ponad fakt. Chrystus jak i Budda s prezentowani raczej jako archetypiczne byty ni historyczne postacie.
  • Tendencja do antynomianizmu (lekcewaenie zasad i przykaza) jest nieodczna w obu systemach. Podczas gdy na niszym szczeblu duchowej drabiny, zasady zachowania s uwaane za wane, a nawet kluczowe, w podniosych, duchowych stanach wano tych zasad staje si wzgldna.
  • Obydwa systemy lekcewa atw popularno i kieruj swoje nauczanie do duchowych elit. Ukryte znaczenie i tajemne nauczanie przewaaj w obydwu systemach.
  • Zarwno gnostycyzm jak i buddyzm s metafizycznie monistyczne, co oznacza, e aspiruj do transcendowania mnogoci manifestacji i osignicia stanu ostatecznej jednoci.

[Powyszy tekst pochodzi z ksiki "Gnosticism. New Ligth On The Ancient Tradition Of Inner Knowing" Stephan'a A. Hoellera. Tumaczenie: Cyprian Sajna]

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna