PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Gnostycyzm - definicja wg Stephana Hoellera PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
20 maja 2012

dr Stephan A. Hoeller badacz gnozy i psychologii jungowskiej, biskup kościoła Ecclesia Gnostica, w książce "Gnosticism. New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing" proponuje następujące podsumowanie tego, czym jest gnostycyzm (oczywiście nie należy tego traktować jako dogmatów, czy doktryny w religijnym, konwencjonalnym sensie, a raczej jako wspólnych cech jakie wpisują się w istniejącą po dziś dzień, nieprzerwaną i wielowiekową tradycję gnostyczną):

1. Istnieje pierwotna, transcendentna duchowa Jednia z której wyemanowała cała różnorodność bytów.

2. Zamanifestowany świat materii i umysłu nie został jednak stworzony przez tę pierwotną duchową Jednię, lecz przez niższe duchowe byty posiadające stwórczą moc.

3. Jednym z celów tych stwórców była wieczna separacja ludzkich istnień od Jedni (Boga).

4. Ludzka istota jest złożona: jej zewnętrzny aspekt to dzieło niższych stwórców, podczas gdy wewnętrzny to upadła iskra pochodzącą z Boskiej Jedni.

5. Iskry pochodzące z tej transcendentnej świętości uśpione są w materialnym i umysłowym więzieniu, a ich samoświadomość jest ogłupiana przez siły materii i umysłu.

6. Uśpione iskry nie zostały porzucone przez Jednię; przeciwnie, z Jedni wypływa stały wysiłek zmierzający do ich przebudzenia i wyzwolenia.

7. Przebudzenie wewnętrznej, boskiej substancji w ludziach przychodzi przez zbawiającą wiedzę, zwaną "gnoza".

8. Gnoza nie przychodzi poprzez wiarę lub przez czynienie cnotliwych uczynków, czy też podporządkowywanie się przykazaniom; one, w najlepszym razie, mogą jedynie służyć pomocą w przygotowaniu do wyzwalającej wiedzy.

9. Pomiędzy tymi pomocami, szczególny zaszczyt i znaczenie należy do żeńskiej emanacji Jedni, Sofii (Mądrości). Była ona zaangażowana w kreację świata i od tego czasu pozostaje przewodnikiem osieroconych ludzkich dziatek.

10. Od najdawniejszych czasów, wysyłani byli z Jedni posłańcy Światła, aby przyczyniać się do postępu gnozy w ludzkich duszach.

11. Największym z tych posłańców w naszym historycznym i geograficznym matriksie był zstępujący Logos zamanifestowany w Jezusie Chrystusie.

12. Jezus wykonał podwójne posłannictwo: był nauczycielem, przekazującym instrukcję będącą drogą gnozy i był też hierofantą (kapłanem), wprowadzającym w misteria.

13. Misteria wprowadzone przez Jezusa (które znane są też jako sakramenty) są mocnymi pomocami prowadzącymi do gnozy i były powierzone jego apostołom i ich następcom.

14. Przez duchową praktykę misteriów (sakramentów) i nieugięte, bezkompromisowe dążenie do gnozy, ludzie mogą pewnie kroczyć w stronę wyzwolenia od ograniczeń, materialnych i innych. Ostatecznym celem tego procesu wyzwolenia jest osiągnięcie zbawiającej wiedzy, a przez nią, wolność od cielesnej egzystencji i powrót do Jedni.

Pierwsze 10. punktów jest podstawą światopoglądu gnostycyzmu, również nie-chrześcijańskiego, pozostałe cztery punkty odnoszą się do gnozy chrześcijańskiej. Każdy gnostyk zgodzi się w ogólności co do powyższych sformułowań, chociaż może je rozumieć, czy opisywać na swój prywatny sposób - dosłownie, psychologicznie, filozoficznie lub jakkolwiek inaczej.

Osobiście identyfikuję się w pełni z wszystkimi powyższymi stwierdzeniami, również uznając tę listę za trafne streszczenie gnostyckiego światopoglądu. Skłaniam się oczywiście w stronę symboliczno-psychologicznej interpretacji powyższych punktów. Z drugiej strony w pewnym momencie to co symboliczne zlewa się z tym co dosłowne, a rozróżnianie tego typu ma raczej znaczenie w badaniach ściśle naukowych, a nie duchowych.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna