PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Bhagawadgita. Wybrane cytaty. PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
06 sierpnia 2011

BhagawadgitaBhagawadgita to powstaa midzy III a II w. p. n. e. wita ksiga hinduizmu, szczeglnie za wana dla wisznuizmu, odamu hinduizmu w ktrym Wisznu lub jeden z jego awatarw wielbiony jest jako Bg. Bhagawadgita znaczy "Pie Pana", jest ona czci epickiego poematu Mahabharaty.

Podobnie jak w Upaniszadach, utwr jest skomponowany w formie dialogu filozoficznego. Treci "Bhagawadgity" jest rozmowa midzy krlem Ardun a wonic jego rydwanu, wodzem plemienia Jadaww w ktrego wcieli si bg Kryszna. Cao podzielona jest na osiemnacie pieni (lekcji), w ktrych w relacji Mistrz-Ucze Kryszna przedstawia swoj filozofi. Zwieczeniem tego wykadu jest epifania Kryszny jako Boga Najwyszego.

Poniej wybrane cytaty, mdroci z Bhagavadgity. Pen tre mona pobra tutaj: Bhagawadgita.pdf.

Znani ludzie na temat Bhagawadgity:

Mohandas K. Gandhi: ?Gdy opadaj mnie wtpliwosci, gdy zewszd przychodzi rozczarowanie i nie widz ju przed sob choby promyka nadziei, zwracam si ku Bhagavad-gicie. Odszukuje jaki podnoszcy na duchu werset i on zaraz przywraca mi umiech w przytaczajcym mnie smutku. Ci, ktrzy medytuj o Gicie bd w niej odnajdywa co dzie now rado i nowe znaczenie?.

Albert Einstein: ?Kiedy czytam Bhagavad-git, jedno tylko pytanie zostaje bez odpowiedzi: w jaki sposb Bg stworzy wszechwiat. Wszystko inne wydaje si bez znaczenia?

Arthur Shopenhauer: ?Bhagavad-gita to najbardziej ksztacca i wzniosa ksiga jaka istnieje na wiecie?.

Ralph Waldo Emerson: ?Zawdziczam Bhagavad-gicie wspaniay dzie. To najpierwsza ze wszystkich ksiek; jak gdyby przemawiao do nas cae imperium, nic znikomego czy bezwartociowego, ale co ogromnego, spjnego, tchncego spokojem ? gos pradawnej mdroci, ktra w innej epoce i innym klimacie zgbia ju i rozwizaa te same zagadki, ktre nas dzisiaj drcz?.

Polskie tumaczenie: Barbara Mikoajewska.

Nauka Bhagawadgity (wybrane fragmenty):

1. Prawdziwi mdrcy nie pacz ani nad martwym, ani nad ywym.

2. To, co przenika wszystko, jest niezniszczalne i nikt nie moe zniszczy tego niezmiennego bycia. To ciaa tego wiecznego wcielonego bycia (duszy), ktre jest niezniszczalne i dla umysu nie do uchwycenia, maj swj koniec.

3. Kade bycie przed narodzinami jest nie zamanifestowane. Pozostaje zamanifestowane jedynie w okresie midzy narodzinami i mierci. Po mierci znowu staje si nie zamanifestowane. C jest w tym smutnego?

4. Bycie (dusza) zamieszkujce w kadym ciele jest wieczne i nie mona go zabi. Nie powiniene wic opakiwa adnej ywej istoty.

5. Uwolnij si od par przeciwiestw, takich jak np. przyjemno i bl, gorco i zimno, bd zawsze skoncentrowany, nie niepokojc si o nowe nabytki lub ochron tego, co ju zostao nabyte i bd utwierdzony w Jani.

6. Troszcz si o samo dziaanie, a nie o jego owoc. Nie pozwl, aby owoc by motywem twego dziaania. Nie skaniaj si jednak rwnie ku bezczynnoci. Zanurzony w jodze wykonuj starannie swoje dziaanie nie przywizujc si do niego i bdc nieporuszony zarwno wtedy gdy odnosisz sukces, jak i wtedy, gdy ponosisz klsk. Ta niezmienno i spokj umysu nazywa si oddaniem (joga).

7. Ci, ktrzy dziaaj z myl o jego owocu s nieszcznikami.

8. Ten, kto wywiczy swj umys (osign oddanie) uwalnia si nawet w tym wiecie zarwno od dobrych jak i zych skutkw dziaania.

9. Gdy twj umys przekroczy labirynt uudy, zdobdziesz obojtno wobec tego, co ju syszae i co moesz jeszcze usysze.

10. Ten, kto oczyci swe serce z wszelkich pragnie i pozostaje w swej jani nasycony jani, jest nazywany mdrcem o uspokojonym umyle.

Ten, ktrego umys pozostaje nieporuszony w momentach niedoli, ktry nie tskni za przyjemnoci, jest wolny od przywizania do materialnych przedmiotw, wolny od lku i gniewu, jest nazywany mdrcem o uspokojonym umyle.

Ten, kto poskromi swe uczucia i ani nie unosi si radoci, ani nie czuje awersji otrzymujc rne przyjemne i nieprzyjemne przedmioty jest nazywany mdrcem o uspokojonym umyle.

11. Osoba trzymajca swj umys w ryzach, ktra porusza si swobodnie wrd przedmiotw zmysowych kontrolujc swe zmysy, wolna zarwno od przywizania si do nich jak i awersji, osiga prawdziwy spokj. Gdy osignie spokj, koczy si jej cierpienie, bo umys tego, ktrego serce jest spokojne staje si niezmienny.

12. A czy moe zdoby szczcie ten, kto nie osign spokoju umysu? Serce, ktre poda za zmysami poruszajcymi swymi przedmiotami, dezorientuje rozumienie tak jak huraganowy wiatr dezorientuje pync po oceanie d.

13. Prawdziwy pokj umysu zdoby ten, w ktrego wszystkie dze wpywaj jak wody do oceanu i ktry, chocia cigle wypeniany na nowo, pozostaje bez zmian.

Zdoby go ten, kto wyrzekszy si wszystkich przedmiotw dzy swobodnie dziaa bdc wolny od tsknoty za przyjemnoci, od zmienny uczu i dumy. Jest to stan boski. Ten, kto go osign, nigdy nie ulegajc uudzie. Ten, kto przebywa w nim w momencie mierci zostaje wchonity przez Najwysz Ja.

14. Istniej dwie cieki prowadzce do wyzwolenia duszy. Jedn jest zdobywanie wiedzy drog spekulacji filozoficznych tak jak naucza system Sankhja, a drug jest dziaanie z oddaniem, czyli zaoferowanie mi (Najwyszej Osobie Boga) wszystkich swych dziaa. Dla czowieka kontemplacji waciw jest droga dyscypliny wiedzy, a dla czowieka dziaania waciwa jest droga dyscypliny dziaania (karma joga).

15. Zawsze wykonuj przydzielone ci dziaania, bo dziaanie jest lepsze od bezczynnoci.

16. Ten wiat jest jednak zakuwany w kajdany przez wszystkie te dziaania, ktre nie s wykonywane jako ofiara. Wykonuj wic swe dziaania traktujc je jako ofiar lecz bez przywizywania do ich owocw.

17. Ten, kto sam si cieszy otrzymanym dobrem, nie rewanujc si za to, co otrzyma, jest zodziejem. Dobrzy ludzie, ktrzy ywi si
tym, co zostao z ofiary, uwalniaj si od wszelkich grzechw, lecz ci niegodziwcy, ktrzy przygotowuj posiki wycznie dla samych
siebie wraz z posikiem zjadaj grzech.

18. Ten czowiek, ktry poczy si z Najwysz Jani, czerpie rado wycznie z Jani i jest w Jani nasycony i nie ma ju adnych obowizkw do wykonania. Na tym wiecie nie interesuje si niczym, co jest do osignicia przez dziaania, ktre wykona i niczym co mgby osign przez dziaania, ktrych nie wykona. I wrd wszystkich ywych istot nie ma takiej, od ktrej zaleaby jego interes. Jednake wykonuje on dalej swe obowizki nie troszczc si o ich owoce?.

19. Arduna rzek: ?O Kryszna, co zmusza czowieka do popeniania grzechu, nawet cho tego nie chce, bdc tak jakby zniewolony przez jak si?. Pan Kryszna rzek: ?O Arduna, s to dza (pragnienie) i gniew wynike z atrybutu natury, ktr jest namitno, aroczne i grzeszne. Na tym wiecie one s najwikszym wrogiem. (...) Nienasycony ogie dzy zaciemniajcy wiedz jest wiecznym wrogiem mdrca. Zamieszkuje zmysy, umys i rozumienie i przy ich pomocy omamia wcielone bycie (dusz) zaciemniajc wiedz. (...) Wiedzc, e ja przewysza inteligencj, we j w karby przy pomocy Najwyszej Jani i zabij w sobie dz, tego wroga, ktrego trudno pokona?.

20. Wiedz osignie ten, kto ma wiar i jest przez ni pochonity i kto podda kontroli swe zmysy. Po jej zdobyciu odnajdzie on wieczny i
najwyszy spokj. Natomiast ignorant, ktremu brakuje wiary i ktrego umys tonie w wtpliwociach jest na zawsze stracony. Nie znajdzie on szczcia ani na tym, ani na tamtym wiecie.

21. Czowiek, ktry poczy si w swej jani z boskoci, ktry pozna Prawd, myli: ?Ja nie robi nic?, bo gdy patrzy, sucha,
dotyka, wcha, je, porusza si, pi, oddycha, wydala, mwi, zamyka i otwiera powieki dostrzega jedynie swe zmysy, ktre angauj si w zmysowe przedmioty. Ten, kto dziaa bez przywizywania, oferujc sw prac Najwyszemu Panu, jest dla grzechu niedotykalny bdc jak li lotosu niedotykalny dla wody. Uwolniwszy si od przywizania do swych dziaa jogini wykonuj sw prac wycznie przy pomocy ciaa, umysu, rozumienia i wolnych od pragnienia zmysw, aby w ten sposb oczyci swoje dusze.

22. Ten, ktrego dusza nie poczya si z boskoci jest miotany przez dz, przywizany do owocu dziaania i w niewoli materii.

23. Mdrcy patrz takim samym okiem na uczonego i skromnego bramina jak i na krow, sonia, psa i wyrzutka spoeczestwa, bo Najwyszy mieszka w kadym z nich. Ci, ktrych umys odnalaz t jedno, wydostaj si poza stworzony i zmienny wiat i osigaj to, co niezmienne. I poniewa Brahman jest doskonay i w kadym ten sam, przeto oni przebywaj w Brahmanie.

24. Ten, kto znajduje szczcie wewntrz siebie, czerpie rado i wiato z wewntrz siebie, ten wielbiciel (jogin), ktry sta si jednym z Brahmanem osiga bosk bogo (brahmanirwana).

25. Umys jest zarwno przyjacielem jak i wrogiem zamieszkujcej w jego ciele duszy. Dla tego, kto ujarzmi swj umys, jest on jak przyjaciel, lecz dla tego, kto nie zdoa tego uczyni, jest on jak wrg

26. Asceta, ktrego dusza jest nasycona mdroci i wiedz, ktry pozostaje zawsze niezmienny bdc panem swych zmysw, dla ktrego dar, kamie i zoto s takie same, zdoby jog. Ten, kto pozostaje taki sam wrd przyjaci i wrogw, ludzi neutralnych, budzcych nienawi i wasnych krewnych, ludzi dobrych i niegodziwych wyrasta ponad wszystkich.

Praktyka

Jogin powinien nieustannie wiczy utrzymywanie swego umysu w koncentracji na Najwyszej Jani, pozostajc sam w odosobnionym miejscu, trzymajc w ryzach swe ciao i umys, wolny od jakichkolwiek pragnie i tsknoty za tym, co posiada. Po wybraniu dla siebie czystego miejsca do siedzenia, nie znajdujcego si zbyt wysoko lub zbyt nisko i rozpostarciu na nim kawaka sukna, skry jelenia i trawy kua powinien tam usi i z
umysem skoncentrowanym na jednym przedmiocie, ograniczajc funkcje swego ciaa i zmysw, powinien praktykowa kontemplacj,
aby oczyci sw dusz.

Trzymajc ciao, gow, kark wyprostowane i bez ruchu, utrzymujc swe spojrzenie na czubku nosa bez odwracania wzroku
w rnych kierunkach, powinien tam siedzie bez ruchu spokojny, wolny od lku, zachowujcy luby czystoci, z ujarzmionym
umysem i z sercem skoncentrowanym wycznie na mnie, majc mnie za jedyny przedmiot, ktry pragnie osign. Ten jogin o
ujarzmionym umyle, utrzymujcy sam siebie w harmonii osiga w kocu spokj ostatecznej nirwany, ktry mieszka we mnie?.

Pan Kryszna kontynuowa: ?O Arduna, joga nie jest ani dla kogo, kto je za duo lub w ogle nie je, ani dla kogo, kto pi za duo lub w
ogle nie pi. Jog, ktra niszczy smutek, zdobywa ten, kto zawsze wykonuje przydzielon mu prac i praktykuje wstrzemiliwo
zarwno w jedzeniu i rozrywce jak i w spaniu i w czuwaniu. Gdy zdyscyplinowany umys jest wypeniony wycznie Jani, wolny od wszelkich pragnie jogin osiga doskona harmoni. Tak jak lampa nie migocze w bezwietrznym miejscu, tak niezmienny jest jogin, ktry pokona swe serce i myli i ktry
praktykuje zjednoczenie z Jani.

Jogin, ktry osiga w stan, w ktrym myli s w bezruchu, powstrzymywane dziki praktyce koncentracji, w ktrym widzc Najwysz Ja poprzez ja czerpie rado z Jani i w ktrym znajduje ow najwysz rozkosz bdc poza zasigiem zmysw, uchwytn jedynie przez wgld, nigdy ju nie odchyli si od Prawdy. Osignwszy ten stan sdzi, e nie ma ju nic do osignicia, co byoby od niego wiksze i przebywajc w nim, pozostaje nieporuszony nawet przez najwikszy smutek. To oderwanie si od powizania z blem jest nazywane jog. Naley j praktykowa z determinacj i z sercem wolnym od strachu i wszelkich pragnie zrodzonych z egoistycznej woli, ze zmysami ujarzmionymi przy pomocy umysu. Naley zdobywa spokj krok po kroku kontrolujc swe myli dziki swej cierpliwoci i niezmiennoci i po zatrzymaniu swego umysu na Jani nie myle o niczym. Naley powstrzymywa wszystko to, co rozprasza z natury niespokojny i zmienny umys, skupiajc go ponownie wycznie na Jani. Najwysz bogo osiga ten, ktrego umys jest wyciszony, namitnoci stumione, ktry jest wolny od grzechu i sta si jednym z Brahmanem. Utrzymujc sw wasn ja w cigej harmonii z atwoci uzyskuje on t najwysz bogo pync z poczenia z wiecznoci. Ten ktrego ja pozostaje w harmonii dziki praktykowaniu jogi, widzi Najwysz Ja zamieszkujc we wszystkich ywych istotach i wszystkie ywe istoty zamieszkujce w Najwyszej Jani. Ten, kto widzi mnie we wszystkim i widzi wszystko we mnie, nigdy nie traci mnie z oczu i nigdy nie jest stracony dla mnie. Jogin zakorzeniony mocno w Jednoci oddaje cze mnie samemu przebywajcemu we wszystkich ywych istotach, yje we mnie bez wzgldu na to, co robi. Jogin, ktry osign perfekcj, wszdzie widzi identyczno z wasn jani, czy to w radoci, czy w blu?.

Arduna rzek: ?O Kryszna, deklarujesz osiganie Jednoci z Najwyszym poprzez uspakajanie swego umysu, lecz mj umys jest tak wzburzony, e nie wiem jak utrzyma go bez zmian. Niespokojny umys jest impulsywny, zawzity i przewrotny. Opanowanie go jest rwnie trudne jak opanowanie wiatru?. Pan Kryszna rzek: ?O Arduna, masz racj, e niespokojny z natury umys jest trudny do ujarzmienia, lecz mona podda go kontroli poprzez systematyczn praktyk i uwolnienie si od przywizania. Jedno z Najwyszym jest trudna do osignicia dla tego, kto nie zdoby samo-kontroli, lecz ten, kto j zdoby i jest wytrway, potrafi je osign przy pomocy waciwych rodkw?.

Arduna rzek: ?O Kryszna, co stanie si z tym, kto cho wypeniony wiar, nie potrafi kontrolowa swego umysu i pozwoli mu zboczy z drogi, zanim osignie doskonao w jodze? Czy jest on zgubiony i jak opadajca deszczem chmura opada w d zarwno z tego jak z tamtego wiata pozbawiony ochrony i zagubiony na ciece prowadzcej do wiecznoci? Rozwiej t gnbic mnie wtpliwo, bo poza tob nikt nie potrafi tego uczyni?.


Pan Kryszna rzek: ?O Arduna, nie jest on cakowicie stracony ani na tym, ani na tamtym wiecie, bo nikt, kto sieje dobro nie zbiera za. Dociera on do regionw niebieskich zarezerwowanych dla tych, co swym prawym dziaaniem zebrali zasugi i po przeyciu tam wielu lat rodzi si ponownie na ziemi w rodzinie ludzi prawych i bogatych lub nawet wrd joginw obdarzonych wgldem w rzeczywisto duchow, cho na tym wiecie takie
urodzenie jest bardzo trudne do osignicia. Tam odzyskuje on sw wiedz o Jednoci z Najwyszym, ktr posiada w swym
poprzednim wcieleniu i zaczynajc od tego punktu stara si ponownie o doskonao. W ten sposb niewiadomie kontynuuje to, co czyni w swym poprzednim yciu. Nawet ten kto zaledwie poszukuje wiedzy o jodze przekracza reguy wedyjskie, a ten, kto j z uporem praktykuje po wielu cyklach ponownych narodzin oczyszczony z grzechw osignie doskonao i zrealizuje najwyszy cel.

O Arduna, jogin przewysza zarwno ascet angaujcego si w umartwienia jak i czowieka wiedzy oraz tych, ktrzy prowadz rytuay. Bd wic joginem. A wrd joginw za najbardziej zjednoczonego ze mn uwaam tego, kto wielbi mnie z penym oddaniem w swej wewntrznej jani i oddaje mi cze?.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna